Hundetime: Translations in English and Lyrics - Suspekt

The Translation of Hundetime - Suspekt in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Hundetime - Suspekt in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Hundetime
by Suspekt

Yeah
Folk kommer til at trip over det i weekenden
Og vi går lige i fælden igen, roder rundt i minefeltet
Langt fra Whiskybæltet, henvist til pinebænken
Hvor vi boltrer os i særheder, der synger for den sidste enke
Aldrig på det sidste vers, sviner dig til du ikk' ka' blinke
Ny sofistikeret stratenrøver der ikk' kan håndtere at bænke
Set i mands minde, iværksætter din kvinde
Det skruen uden ende, ubehagligheder på din' nethinde
Hvis det ikk' var for mine dårlige vaner
Ville jeg stadig være det sam' sted
Stolt af jeg nåede 38, alt had er begravet
Fuck og være forarget farvelægger din grå hverdag
Har forplantet mig i arven, her fra til graven
Så jeg slanger mig snusende i kanten af trussen
Rusker op i det hele, så kravlet kommer ud af busken
Banker rust af rørene, stramt frembrusende
Og så smækker vi med døren, alting knusende

Så jeg vil være her lidt i nu
Lusen under neglen der afspejler derouten
La' mig være lidt i nu
Kursen fra sejlet, autopiloten
Jeg vil være her lige nu
Lurer ved spejlet, der aldrig stiller sulten
La' mig bli' i lykken, bare lidt endnu
Sejlede i tanker, strømmer ud af

Venter på varmens vinger, ta'r fart og forsvinder

Så fremmed ka' se mig, et barn af problemer
Vi ta'r den sgu sener', alle drenge har det
Til verden den ender, vi barndommens minder
Vandrende engle med brændende vinger
For travlt til min' venner, så travlt at jeg venter
Ingen slukker Vestegnen, stjernerne tænder
I takt med skiltet på City-toget, natten er med dig
Møder du modgang, min ven, du bli'r stærkere
Jeg tænker på sygdom, tænker på smerter
Grådig kutymer vender vores verden
Skraldeposer istedet for hjerner
Vi ramt af psykoser, tænk og sku' bære det
Som en beruset gorilla af gærrede nedfalds frugter
Går vi gennem junglen, levende produkter
Vi' blevet produkter, så tænker du på mig

Så jeg vil være her lidt endnu
Er der ting du misunder, tænk vi bli'r dummer'
La' mig være lidt i nu
Had mig som pesten, bare i ikk' er nikke-dukker
Jeg vil være her lidt i nu
Jeg savner sku' lunten, håber du ka' forstå mig
La' mig bli' i lykken, bare lidt endnu
Håber du ka' forstå mig

Jeg savner sku' lunten

Translation in English of the Song
Hundetime by Suspekt

Yeah
People are going to trip over it in the weekend
And we go right into the trap again, fiddling around in the minefield
Far from the jewish street, referred to the pinebænken
Where we love using our peculiarities that sings to the last widow
Never in the last verse, mess up the you to you ikk' ka' blink
New sophisticated stratenrøver not' can handle benches
Seen in living memory, initiate your woman
The screw without end, ubehagligheder on your' retina
If the right was of my bad habits
I would still be the sam' place
Proud of I reached 38, all hatred is buried
Fuck and be disgusted colorize your gray everyday life
Have the distance me in the legacy, from here to the grave
So I hoses me snusende in the edge of the panty
Tugs at it, then crawled come out of the bush
Knocking the rust of the pipes, tight pushy
And then the slamming with the door, everything crushing

Så I will be here a little now
Jumper under the nail that reflects the derouten
La' me be a little in the now
The exchange rate from the sail, autopilot
I will be here right now
Lurking at the mirror, which never makes hungry
La' me bein' your in luck, just a little bit yet
Sailed in thoughts, flowing out of the

Venter on varmens wings, ta's speed and disappears

So the foreign ka' see me, a child of the problems
We ta's the damn tendons', all boys have it
To the world it ends, we are the childhood memories
Migrant angels with burning wings
Too busy for my friends, so busy that I'm waiting
No off the Area, the stars are teeth
In line with the sign at the City-train, the night is with you
You will meet adversity, my friend, you bein'r stronger
I think of illness, think of the pain
Greedy usages facing our world
Garbage bags instead of brains
We're affected by the psychoses, think and sku' wear it
Like a drunk gorilla of gærrede nedfalds fruits
We go through the jungle, living products
We have been products, so, you are thinking of me

Så I will be here a bit yet
Are there things you envy, think we be r dumber'
La' me be a little in the now
Hate me like the plague, just in the right is nodding dolls
I will be here a little now
I miss sku' fuse, hope you can understand me
La' me bein' your in luck, just a little bit yet
Hope you can understand me

Jeg miss sku' fuse

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Hundetime We are happy!

Suspekt

Hundetime: Translations and Lyrics - Suspekt
Suspect consists of rappers Orgi-E (Emil Simonsen), and Bai-D (Andreas Duelund) as well as producer Rune Rask.

Hundetime

We present you the lyrics and the translation of Hundetime, a news song created by Suspekt taken from the album 'Sindssyge Ting' published on Saturday 15 February 2020

The list of 15 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Suspekt

We want to remind you some other old album preceeding this one: Ingen Slukker The Stars.

Latest Translations and Lyrics Added Suspekt

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
153
translations of songs
Thank You!!