Sindssyge Ting: Translations in English and Lyrics - Suspekt

The Translation of Sindssyge Ting - Suspekt in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Sindssyge Ting - Suspekt in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Sindssyge Ting
by Suspekt

Min fucking telefon gi'r mig dårlig samvittighed
Kæmper rigeligt med paranoia
Så nu' skærmtid en mindre del af min virkelighed
Skindøde mænd i byen bli'r fanget i en regn af pis fra balkonen
Til mund, toiletrensende mennesker der åbenbart nyder det
Affaldets oprejsning, ingen grund til at udskyde det
Gensplejsed' dårlig' idéer hylder de på forskellige planer
Sjæleløse mennesker, der savner impro
Uimponered', mens de står med midt i storheden
Må jeg allernådigst komme med lidt info til de blind' vinkler
Det' din fuldt retardered' kådhed
Du' ikk' kunstner, ikk' artist, ikk' avantgarde
Du' et fuckhoved med en guitar
Et pikhoved, der ta'r maden ud af munden på mit barn
En hund, der sku' ind på sit værelse meget snart
Du ska' fucking høre efter, når far taler
For det' nu, genialiteter vælter ud af ærmerne
På den her forhenværende italienske kortærmed' trøje
Orkanens øje sprøjter med de overdådig' mirakler
Taler til dig, hallo, jeg taler til dig, din fucking hund

Det ligger dybt i mit DNA
Vrangsiden planket, det' faretruende genialt
Ingen ord til din mindetal'
Det' bli'r genialt
Det ligger dybt i mit DNA
Vrangsiden planket, det' faretruende genialt
Ingen ord til din mindetal'
Det' bli'r genialt

Sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
S-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
Sind-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned-ned
Konstant lagt ned, bli'r konstant lagt ned
S-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
Sind-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
Sind-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned-ned
Konstant lagt, ting, bli'r konstant lagt ned

På forsiden af avisen for dårligt sladder
Og folk er ordentligt vrede

Men var der nogle, der gad at nævn', vi laved' fucking plader
Andre end Thom–
Har brug for en Treo
Hvis ska' hold' endnu en dag i jeres børnehave
Is på, ro i maven
De ville kalde policen, hvis jeg stadig slog på tæven
Så det må bli' i ringen, hvis jeg har brug for hævn
Sober eller skæv, kyklop eller dværg
Slå hul i stenene på Påskeøen, om så det fucking kræves
Ha, ræv som i retten
Det berømte klap går ned, og jeg sværger, jeg' fra den
Bare gi' mig et fjæs, og hent pressen
Begraver dem i solnedgang, æder dem som kræften
En skændsel for dit køn, et menneske uden dømmekraft
Udstillet på internettet for at få lidt bøssesnak
Du' ikk' engang nålen i en høstak
Et tilfældigt offside-mål, der blev ødelagt
Lige så smuk som en stryger i en hundelort
Og vi havde sikkert set på det, hvis du ku' noget stort
Med hel' dit kulturelle tudekor
En flok rige børn, der tror, vi' fucking huleboere
Fint, mand, I tror, vi' fucking huleboere
Vi har allesammen fjender, der ikk' vil ha', vi skinner
Prøver på at kom' igennem uden at ta' det til mig
Hverdagsproblemer
Hverdagsproblemer
Falske venner
Vasker hænder i din' penge, det' de værste mennesker
Hverdagsproblemer
Det' bar' hverdagsproblemer

Sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
S-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
Sind-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned-ned
Konstant lagt ned, bli'r konstant lagt ned
S-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
Sind-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned
Sind-sindssyge ting bli'r konstant lagt ned-ned
Konstant lagt, ting, bli'r konstant lagt ned

Translation in English of the Song
Sindssyge Ting by Suspekt

My fucking phone give's me a bad conscience
Struggling plenty with paranoia
So now' skærmtid a small part of my reality
Skindøde men in the town of bli'r caught in a rain of piss from the balcony
To the mouth, toiletrensende people are obviously enjoying it
The redress, no reason to postpone it
Gensplejsed' bad' ideas shelves on different plans
Sjæleløse people who miss the improv
Uimponered', while they are standing in the midst of greatness
I must graciously come up with a little info to the blind' angles
It's your fully retardered' frolic
You' here's an artist, right artist, right avant-garde
You a fuckhoved with a guitar
A pikhoved, who grabs the food out of the mouth of my child
A dog that sku' in on his room very soon
You must fucking listen when the father speaks
It's now, genialiteter pouring out of the sleeves
On the former Italian kortærmed' shirt
Eye of the hurricane syringes with the rich' miracles
Talking to you, hello, I talking to you, your fucking dog

it is deep in my DNA
The back of the fabric planket, it's dangerously brilliant
No words for your mindetal'
The' bli's brilliant
It is deep in my DNA
The back of the fabric planket, it's dangerously brilliant
No words for your mindetal'
The' bli's brilliant

Sindssyge things bein'r constant put down
S-insanity thing bli'r constantly put down
Mind-insanity thing bli's constant put-down
Constantly put down, bli's constant put down
S-insanity thing bli'r constantly put down
Mind-insanity thing bli'r constantly put down
Mind-insanity thing bli's constant put-down
Constantly posted, things, bli'r constantly put down

on the front page of the newspaper for bad gossip
And people are properly angry

But there were some that bothered to mention', we made' fucking plates
Other than Thom–
Need a Treo
If ska' hold' another day in your kindergarten
Is at peace of the stomach
They would call the policy, if I still beat on the bitch
So it must be in the ring, if I need revenge
Sober or high, planning or dwarf
Punch a hole in the stones on easter island, so it fucking required
Ha, fox as in the right
The famous flap goes down, and I swear, I' from the
Just gi' me a mug, and to download the press
Bury them in the sunset, eat them as cancer
A disgrace to your gender, a man without judgement
Exhibited on the internet to get a little bøssesnak
You' not' even the needle in a haystack
A random offside goal, which was destroyed
Just as beautiful as a string in a dogshit
And we had probably seen it if you ku' something big
With the whole' your cultural tudekor
A bunch of rich kids who think we' fucking huleboere
Fine, man, I think we' fucking huleboere
We all have enemies, not' want', we are shining
Trying to com through without ta' it to me
Everyday problems
Everyday problems
Fake friends
Wash their hands in your money, it' the worst people
Everyday problems
The' bar' everyday problems

Sindssyge things bein'r constant put down
S-insanity thing bli'r constantly put down
Mind-insanity thing bli's constant put-down
Constantly put down, bli's constant put down
S-insanity thing bli'r constantly put down
Mind-insanity thing bli'r constantly put down
Mind-insanity thing bli's constant put-down
Constantly posted, things, bli's constant put down

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Sindssyge Ting We are happy!

Suspekt

Sindssyge Ting: Translations and Lyrics - Suspekt
Suspect consists of rappers Orgi-E (Emil Simonsen), and Bai-D (Andreas Duelund) as well as producer Rune Rask.

Sindssyge Ting

Suspekt has published a new song entitled 'Sindssyge Ting' taken from the album 'Sindssyge Ting' published on Saturday 15 February 2020 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The album is composed by 15 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Other Albums of Suspekt

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Ingen Slukker The Stars.

Latest Translations and Lyrics Added Suspekt

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
153
translations of songs
Thank You!!