Viking I Blodet: Translations in English and Lyrics - Suspekt

The Translation of Viking I Blodet - Suspekt in English and the original Lyrics of the Song
Viking I Blodet: Translation in Italian and Lyrics - Suspekt Italian
Viking I Blodet: Translation in English and Lyrics - Suspekt English
Viking I Blodet: Translation in Spanish and Lyrics - Suspekt Spanish
Viking I Blodet: Translation in French and Lyrics - Suspekt French
Viking I Blodet: Translation in German and Lyrics - Suspekt German
Viking I Blodet: Translation in Portoguese and Lyrics - Suspekt Portoguese
Viking I Blodet: Translation in Russian and Lyrics - Suspekt Russian
Viking I Blodet: Translation in Dutch and Lyrics - Suspekt Dutch
Viking I Blodet: Translation in Swedish and Lyrics - Suspekt Swedish
Viking I Blodet: Translation in Norwegian and Lyrics - Suspekt Norwegian
Viking I Blodet: Translation in Danish and Lyrics - Suspekt Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Viking I Blodet - Suspekt in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Viking I Blodet
by Suspekt

Jeg' viking i blodet
Jeg' viking i blodet
Forstår du?

Loyalitet og løfter parat til at dø under blodig økser
Med dannebrog på mit bryst vil jeg være din beskytter
Råber så højt hele verden ryster, så jeg ka' høre mig gennem falske løfter
Mit trænings-mønster er hårdere end jeres soldater og jeres løfter
Jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet
Fælles elendighed, fælles venner vi ka' være væmmelig med
Bosætter forstaden, forsætter med at gøre folk vrede
Ligesåvel at vi gør folk glade, jeg' viking i blodet
Ta'r på togt med en flok som der ikk' er på mode
Det ikk' noget at rode med, vi forstadens bedste
Jeg gider ikke og se og hør på jeres ekstra blad pis
I dårlige bekendte
Dukker op til vores shows
Jeg har gjort mig umage i 20 år, i gør jer umage i lort
Hva' fa'en er det næste? Hvem gider ikk' engang og læs det
Stik jeres reklame-annonce-nyheds røv-puleri op i røven på et æsel
Backstabber hinanden for at være den bedste
Den sidste jeg kendte der det gjorde pis, han er allerede glemt op
Hva' fa'en er det folk vil?

Som om de kan håndtere at holde til stolthed og berømmelse
Sætter penge over alle andre drømme
Jeg drømmer selv om berømmelse
Jeg' stolt nok til at indrømme det
Men det kan aldrig nå over dem jeg' vokset op med
Siden jeg var et, to og tolv
Siden vi legede far, mor og børn op i legehuset på Astridhøj
Det var bare rollespil nu vi voksne
Nu vi bar' ude og tag' på togt
Ude og finde en bold vi ka' los til
Tonser den så højt, hele verden ryster hver gang vi la' gå krop til

Jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet
Stik ind, stik ud, stik af
Jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet
Stik ind, stik ud, stik af
Brutal, viking i blodet
Jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet, viking i blod
Stik ind, stik ud, stik af
Jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet, jeg' viking i blodet

Translation in English of the Song
Viking I Blodet by Suspekt

I' a viking in the blood
I' a viking in the blood
Do you understand?

Loyalitet and promises ready to die under the bloody axes
With the flag on my chest I will be your protector
Yell so loud the whole world shakes, so I can hear myself through the false promises
My training pattern is tougher than your soldiers, and your promises
I' a viking in the blood, I' a viking in the blood, I' a viking in the blood
Shared misery, shared friends we can' be beastly with
The settler suburb, continues to make people angry
Ligesåvel that we make people happy, I' a viking in the blood
Ta'r on the trip with a bunch as the not on mode
It is indeed not something to mess with, we forstadens best
I don't want to and see and listen to on your extra leaf pis
In bad acquaintances
Showing up to our shows
I have taken great pains in 20 years, do you care in the shit
Huh fa'a is the next one? Who can't' once and read it
Plug your advertising-ad-news ass-puleri up in the ass on a donkey
Backstabber each other to be the best
The last I knew that it did pis, he is already forgotten up
Huh fa'a is the people want?

As if they can manage to keep to the pride and fame
Puts money above all other dreams
I dream even about the fame
I' proud enough to admit it
But it can never reach over the ones I grew up with
Since I was one, two, and twelve
Since we were playing father, mother and children up in front of the playhouse on the Astridhøj
It was just role playing now we adults
Now we bar' out and the tag on the trip
Out and find a ball we ca' los to
Tonser it so much, the whole world shaking every time we la' go body to

Jeg' viking in the blood, I' a viking in the blood
Plug in, plug out, plug of
I' a viking in the blood, I' a viking in the blood, I' a viking in the blood
Plug in, plug out, plug of
Brutal, viking in the blood
I' a viking in the blood, I' a viking in the blood, I' a viking in the blood, viking in the blood
Plug in, plug out, plug of
I' a viking in the blood, I' a viking in the blood, I' a viking in the blood

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Viking I Blodet We are happy!

Suspekt

Viking I Blodet: Translations and Lyrics - Suspekt
Suspect consists of rappers Orgi-E (Emil Simonsen), and Bai-D (Andreas Duelund) as well as producer Rune Rask.

Viking I Blodet

Suspekt has published a new song entitled 'Viking I Blodet' taken from the album 'Sindssyge Ting' published on Sunday 21 June 2020 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The list of 15 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Suspekt

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Ingen Slukker The Stars / Prima Nocte.

Latest Translations and Lyrics Added Suspekt

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!