Fokus/nætter: Translations in English and Lyrics - Kesi

The Translation of Fokus/nætter - Kesi in English and the original Lyrics of the Song
Fokus/nætter: Translation in Italian and Lyrics - Kesi Italian
Fokus/nætter: Translation in English and Lyrics - Kesi English
Fokus/nætter: Translation in Spanish and Lyrics - Kesi Spanish
Fokus/nætter: Translation in French and Lyrics - Kesi French
Fokus/nætter: Translation in German and Lyrics - Kesi German
Fokus/nætter: Translation in Portoguese and Lyrics - Kesi Portoguese
Fokus/nætter: Translation in Russian and Lyrics - Kesi Russian
Fokus/nætter: Translation in Dutch and Lyrics - Kesi Dutch
Fokus/nætter: Translation in Swedish and Lyrics - Kesi Swedish
Fokus/nætter: Translation in Norwegian and Lyrics - Kesi Norwegian
Fokus/nætter: Translation in Danish and Lyrics - Kesi Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Fokus/nætter - Kesi in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Fokus/nætter
by Kesi

Del 1: 'Fokus'


Du ka' se det i deres øjn'
Du ka' mærk' det på deres håndtryk
Mange af dem vil være på vejen
Som en
Du ka' se det i deres øjn'
Du ka' mærk' det på deres håndtryk
Mange af dem vil være på vejen
Men bar' hold fokus på vejen


Jeg plejed' være kendt for at flex' lidt
Men nu' jeg kendt for min' tricks og min teknik
Stå i vejen og bli' bøjet som Flex-Fit
Du passer ikk' ind, gå find dig et exit
Og jeg'
Om at komme videre til noget grønnere ligesom Celtic
Jer, I' hæmorider op' i røven, det' så hæsligt
Jeg spytter som en lama, meget bedre end Kendrick
Har altid bar' min' drenge med mig
Kun dem fra , der ka' regn' med mig
Jeg', hvor din vej ender ligesom hajtænder
Ska' lav' en markering, inden de mig glemmer, tro mig, jeg' vinder

Du ka' se det i deres øjn'
Du ka' mærk' det på deres håndtryk
Mange af dem vil være på vejen
Som en
Du ka' se det i deres øjn'
Du ka' mærk' det på deres håndtryk
Mange af dem vil være på vejen
Men bar' hold fokus på vejen


Har fortalt dem, det' vores år igen
Jeg hør', de snakker, men jeg ser dem aldrig - hvor 'de hen'?
De sidder sikkert stadig, venter på, de slår igennem
Jeg ser dem kun, når de kommer, og de går igen , jaja
Men de ku' aldrig stjæl' vores moment
For vi har knoklet op mod toppen, og vi når derhen
Har så mang' ting at nå, inden jeg går i seng
Stadig tidligt op, og sikkert, vi ikk' sover læng' , ey
Jeg ser, de folk kommer på samlebånd, mang' er ikk' værd at samle på
Hånden ud, når de mangler noget, væk, når man rammer bunden
Hvorfor sku' vi snak' om noget, når vi' ikk' i samme båd?
Jeg lover, hvis du har mig, er der aldrig nogetDu ka' se det i deres øjn'
Du ka' mærk' det på deres håndtryk
Mange af dem vil være på vejen
Som en
Du ka' se det i deres øjn'
Du ka' mærk' det på deres håndtryk
Mange af dem vil være på vejen
Men bar' hold fokus på vejen

Du ka' se det i deres øjn'
Du ka' se det i deres øjn'

Del 2: 'Nætter'


Al' de her nætter, al' den her tid, den ta'r hårdt
Hold mig lidt tætter', hel' det her liv det' for kort
De' ka' ikk' kend' mig, for jeg gi'r liv, jeg går hårdt
På al' de her nætter, al' de her nætter


Vågned' op med en drøm, der lever
Så mang' ting jeg ikk' forstår
Hold mig ned, før jeg flyver


Ud' i de nætter', holder mig vågen, til det' morgen
Noget med hoteller, noget med det' endnu en uden at sove
Døgnet det vender, håber, der endnu et til mig i morgen
Fler' af de nætter, alle de her nætter
Jeg føler, vi letter, føler, vi' længer' end i går
Jeg føler, det' lettere, ja, vi nået længer' ind i gården
Alting er tætter', for vi gi'r liv, vi går hårdt
Gennem al' vores nætter, alle de her nætter

Vågned' op med en drøm, der lever
Så mang' ting jeg ikk' forstår
Hold mig ned, før jeg flyver


Vågned' op med en drøm, der lever
Så mang' ting jeg ikk' forstår
Hold mig ned, før jeg flyver
Alle de her nætte

Translation in English of the Song
Fokus/nætter by Kesi

Part 1: 'Focus'


You can 'see it in their eyes'
You can 'feel' it on their handshake
Many of them will be on the road
Like a
You can 'see it in their eyes'
You can 'feel' it in their handshake
Many of them will be on the road
But bare 'keep focus on the road


I used to' be known for flex 'a little
But now' I known for my 'tricks and my technique
Stand in the way and be 'bent like Flex-Fit
You do not fit', go find yourself an exit
And I '
About moving on to something greener like Celtic
You, I 'hemorrhoids up' in the ass, it 'so ugly
I spit like a llama, much better than Kendrick
Have always carried' my 'boys with me
Only those from who can rain 'with me
I', where your path ends like shark teeth
Will 'make' a mark before they forget me, believe me, I 'win

You can see it in their eyes'
You can 'feel' it in their handshake
Many of them will be on the road
Like a
You can see it in their eyes n '
You can' feel 'it on their handshake
Many of them will be on the road
But just stay focused on the road


Have told them it's our year again
I hear 'they talk but I never see them - where' they go '?
They'm probably still sitting, waiting, they break through
I only see them when they come and they go again, yeah
But they could 'never steal' our moment
Because we have boned up to the top and we get there
Have so many things to reach before I go to bed
Still up early, and sure, we do not 'sleep long', ey < br /> I see those people come on assembly lines, many 'are not' worth collecting on
Hand out when they are missing something, away when you hit the bottom
Why should 'we talk' about something when we 'ikk' in the same boat?

I promise if you have me, there is never anything


You can see it in their eyes'
You can 'feel' it on their handshake
Many of them will be on the road
Like a
You can 'see it in their eyes'
You can 'feel' it on their handshake
Many of them will be on the road
But just stay focused on the road

You can see it in their eyes'
You can see it in their eyes'

Part 2: 'Nights'


All' these nights, all 'this time, it's ha rdt
Keep me a little closer ', whole' this life it 'too short
They' can 'not' know 'me, because I give life, I go hard
On all 'these nights, all' these nights


Woke up 'with a dream come true
So many' things I do not 'understand
Hold me down , before I fly


Out 'in those nights', keep me awake, until the 'morning
Something with hotels, something with it' another one without sleeping
The day it turns, hope there's another one for me tomorrow
More 'of those nights, all these nights
I feel we lighten up, feel we' longer 'than yesterday
I feel it 'easier, yes, we have come further' into the yard
Everything is closer ', because we give life, we go hard
Through all our nights, all these nights

Waking up with a dream come true
So many 'things I do not' understand
Hold me down before I fly

< br /> Woke up with a dream come true
So many 'things I do not' understand
Hold me down before I fly
All these nights

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Fokus/nætter We are happy!

Kesi

Fokus/nætter: Translations and Lyrics - Kesi
Kesi is a rapper from the district of Nørrebro in Copenhagen with roots in Zanzibar. Kesi started his musical career in 2010, when, as a 17-year-old put his first songs on videotjenesten YouTube. Here, he along with the rest of the rap collective, B. O. C. in a short time much attention as the reaction to songs like “the City Sleeps” and “Fissehul” (with Gilli). Attention meant to Kesi in 2011 dropped out of the handelsgymnasiet Niels Brock, after having signed a contract with record label Universal.

Fokus/nætter

Kesi has published a new song entitled 'Fokus/nætter' taken from the album 'BO4L' published on Sunday 2 August 2020 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

This is the list of 17 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • Niveauer
  • Tilbage

Other Albums of Kesi

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 888.

All the concerts of KESI

We also inform you about the upcoming concerts of Kesi:

Latest Translations and Lyrics Added Kesi

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!