Tilbage: Translations in English and Lyrics - Kesi

The Translation of Tilbage - Kesi in English and the original Lyrics of the Song
Tilbage: Translation in Italian and Lyrics - Kesi Italian
Tilbage: Translation in English and Lyrics - Kesi English
Tilbage: Translation in Spanish and Lyrics - Kesi Spanish
Tilbage: Translation in French and Lyrics - Kesi French
Tilbage: Translation in German and Lyrics - Kesi German
Tilbage: Translation in Portoguese and Lyrics - Kesi Portoguese
Tilbage: Translation in Russian and Lyrics - Kesi Russian
Tilbage: Translation in Dutch and Lyrics - Kesi Dutch
Tilbage: Translation in Swedish and Lyrics - Kesi Swedish
Tilbage: Translation in Norwegian and Lyrics - Kesi Norwegian
Tilbage: Translation in Danish and Lyrics - Kesi Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Tilbage - Kesi in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Tilbage
by Kesi

Husker dengang min mor sagde, at jeg en dag—
Vil se tilbage med et smil
Lige meget hva' der var galt, fandt jeg ud af—
At læg' en plan for det hele

Jeg ka' mærk' det bli'r en go' dag
Ud af sengen, har velsignelser at modtag'
Selv hvis I kæmper mod det som en modhage
Er jeg ikk' bygget til at tabe - der løber vinder i min blodbane
Og jeg ka' fortæl' dig, lært', da jeg blev ældre-
Gør, hva' jeg har lyst til, og gør' det for mig selv først
Nej, jeg ka' ikk' ændres, gør alt for dem, jeg elsker
Hvis de vil dig godt, så husk at hold dem tætter'
Vi' stadig på den sam' ting - ingen tid til forandring
Penge kommer i samling, ka' husk', da vi sku' saml' ind
De dag' de er så langt væk, kommer ikk' til at savne dem
Jeg lært' at luk' guld ud, selv da jeg tog rav ind

Åh, mine dage, jaer, åh, mine dage, ja
Jeg har været nede, jeg har prøvet at tab', ja
Det var dengang, det var bare en fas', ja
Se mig nu, jeg op', og jeg går aldrig tilbage, ja

Husker dengang, min mor sagde, at jeg en dag—
Vil' se tilbage med et smil
Lige meget hva' der var galt, fandt jeg ud af—
At læg' en plan for det hele
Og se mig, nu 'jeg her, ey, lige hvor jeg vil være, ey
Alting ka' la' sig gøre for mig
Så jeg tror lige, jeg ta'r en tår for al' de år—
Jeg aldrig får tilbage, jaja

Hvordan ska' man ku' andet end at smile, når man har det så'n her?
Når man er fra, hvor jeg' fra, vil man bar' klar' det lidt mer'
Man ka' ikk' bare snak' snak og be' til, ting sker
Det' hårdt arbejde, læg' alt i og vær' dedikeret, ey
Og jeg har lagt de timer ind

Ingen falsk energi der ka' snige sig ind
Dedikeret og fokuseret, jeg' på en ninja-ting
Jeg ku' sikkert fang' en flue bare med nogl' spisepinde
Ofte imiteret, aldrig duplikeret, vigtig for kulturen
Jeg' så kultiveret, tak for i år, må vi få tusind mer'
Vent og se, hva' nu der sker, bygger større end før
For det ka' ikk' bar' slutte her, nej

Åh, mine dage, jaer, åh, mine dage, ja
Jeg har været nede, jeg har prøvet at tab', ja
Det var dengang, det var bare en fas', ja
Se mig nu, jeg op', og jeg går aldrig tilbage, ja

Husker dengang, min mor sagde, at jeg en dag—
Vil' se tilbage med et smil
Lige meget hva' der var galt, fandt jeg ud af—
At læg' en plan for det hele
Og se mig, nu 'jeg her, ey, lige hvor jeg vil være, ey
Alting ka' la' sig gøre for mig
Så jeg tror lige, jeg ta'r en tår for al' de år—
Jeg aldrig får tilbage, jaja

Uh-uh, uh-uh-uh, uh, uh
Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh, uh, uh
Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh, uh, uh
Uh-uh, uh-uh, uh-uh, uh

Husker dengang, min mor sagde, at jeg en dag—
Vil' se tilbage med et smil
Lige meget hva' der var galt, fandt jeg ud af—
At læg' en plan for det hele
Og se mig, nu 'jeg her, ey, lige hvor jeg vil være, ey
Alting ka' la' sig gøre for mig
Så jeg tror lige, jeg ta'r en tår for al' de år—
Jeg aldrig får tilbage, jaja

Translation in English of the Song
Tilbage by Kesi

Remember that my mother said that one day I—
Will look back with a smile
Just very huh that was wrong, I found out—
To put' a plan for it all

Jeg ka' feel' the bli's a go' day
Out of bed, have blessings to receive'
Even if you are struggling against it as a barb
I am indeed not built to lose weight - running winner in my bloodstream
And I ka' tell' you learned' when I was older-
Makes, huh, I have the desire to, and do it for myself first
No, I ka' ikk' be changed, do everything for them, I love
If they want you well, so remember to keep them closer'
We are still on the sam thing - no time for change
Money comes in the collection, ca' remember', as we sku' gather' into
The day' they are so far away, come to london' to miss them
I learned' to close the' gold out, even when I took amber into
oh my days, jaer, oh, my days, yes
I've been down, I've tried to tab, yes
It was then, it was just a fas', yes
See me now, I'm up', and I never go back, yeah

Husker at the time, my mother said that one day I—
Will' look back with a smile
Just very huh that was wrong, I found out—
To put' a plan for it all
And see me now 'here I, ey, just where I want to be, ey
Everything ka' la' for me
So I think right, I ta's a sip of al' the year—
I never get back, yeah

Hvordan ska' man ku' other than to smile, when you have it as'n here?
When you are from, where I' from, will you to' clear' the little mer
Man ka' ikk' just talk' the talk and ask for things to happen
It' hard work, put everything in and be dedicated, ey
And I've put the most hours into

No false energy that can' sneak into
Dedicated and focused, I' on a ninja-thing
I ku' safe catch' a fly just with some' chopsticks
Often imitated, never duplicated, important for the culture
I' so literate, thank you for this year, we must get a thousand mer'
Wait and see, huh now that is done, build bigger than before
For the ka' ikk' bar' end here, no
oh my days, jaer, oh, my days, yes
I've been down, I've tried to tab, yes
It was then, it was just a fas', yes
See me now, I'm up', and I never go back, yeah

Husker at the time, my mother said that one day I—
Will' look back with a smile
Just very huh that was wrong, I found out—
To put' a plan for it all
And see me now 'here I, ey, just where I want to be, ey
Everything ka' la' for me
So I think right, I ta's a sip of al' the year—
I never get back, yeah

Uh-uh, uh-uh-uh, uh, uh
Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh, uh, uh
Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh, uh, uh
Uh-uh, uh-uh, uh-uh, uh

Husker at the time, my mother said that one day I—
Will' look back with a smile
Just very huh that was wrong, I found out—
To put' a plan for it all
And see me now 'here I, ey, just where I want to be, ey
Everything ka' la' for me
So I think right, I ta's a sip of al' the year—
I never get back, yeah

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Tilbage We are happy!

Kesi

Tilbage: Translations and Lyrics - Kesi
Kesi is a rapper from the district of Nørrebro in Copenhagen with roots in Zanzibar. Kesi started his musical career in 2010, when, as a 17-year-old put his first songs on videotjenesten YouTube. Here, he along with the rest of the rap collective, B. O. C. in a short time much attention as the reaction to songs like “the City Sleeps” and “Fissehul” (with Gilli). Attention meant to Kesi in 2011 dropped out of the handelsgymnasiet Niels Brock, after having signed a contract with record label Universal.

Tilbage

Kesi has published a new song entitled 'Tilbage' taken from the album 'BO4L' published on Sunday 21 June 2020 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The album is composed by 5 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Tilbage

Other Albums of Kesi

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 888.

All the concerts of KESI

If you don't want to miss the live Kesi concert you can follow one of the following concerts:

Latest Translations and Lyrics Added Kesi

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!