Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translations in English and Lyrics - Kesi

The Translation of Livet Er Langt, Lykken Er Kort - Kesi in English and the original Lyrics of the Song
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Italian and Lyrics - Kesi Italian
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in English and Lyrics - Kesi English
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Spanish and Lyrics - Kesi Spanish
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in French and Lyrics - Kesi French
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in German and Lyrics - Kesi German
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Portoguese and Lyrics - Kesi Portoguese
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Russian and Lyrics - Kesi Russian
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Dutch and Lyrics - Kesi Dutch
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Swedish and Lyrics - Kesi Swedish
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Norwegian and Lyrics - Kesi Norwegian
Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translation in Danish and Lyrics - Kesi Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Livet Er Langt, Lykken Er Kort - Kesi in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Livet Er Langt, Lykken Er Kort
by Kesi

Yo, du ved, vi aldrig har det

Get the fuck out here, bih
Yo, husk at hold' dine venner tæt, husk at hyg' dig, G


Så mange bundter på mig, ligner jeg' i Bundesligaen
Alt, hva' hun vil, er at ses med Kian og være rundt om Sivas
Hvis man ikk' får kærlighed, har man ikk' noget at gi' af
Tænk, vi plejede at være på bunden, nu det' buenos días, ey
Og top 50 ligner en stor reklame
Så jeg valgt' at købe mig to ure ligesom fjorten dage
Sikker på, din mor, søster og din bror er fan
Ja, vi' stadig unge og dumme, livet i den hurtig' ban', yeah
Skud ud Mass, skud ud disco:wax
Ny kontrakt er helt i max, burde ha' købt sommerhus på Trinidad
Men jeg doblede op og investerede alt
Og du kender mig, jeg si'r aldrig ting, hvis de ikk' er sande
Jamz har en datter, vi' vokset på alle parametre
Hun ved, jeg har hend', hvis hun nogensinde har problemer
Vi ga' jer designer, da I stadig havde Zara-gener
Bygger et imperium, I står stille, så vi snakkes sener', ey
Træt af at tale med folk, taler penge, jeg sku' ha' en tolk
Har haft din yndlings dame på et spaophold
Og jeg drikker stadig rom, når de dage er kolde
Henne lukker spillet ned, ved ikk', hva' de fabler om
De si'r, jeg ændrede mig, men de ændrede måden de så på mig
Bare fordi, jeg ikk' vil' buk' under
Ingen falsk energi ka' bo hos mig
Tanker inde i hovedet på mig, I sku' ha' troet på mig

Livet er langt , lykken er kort
Men jeg håber bar', vi allesam' klarer den
Livet er langt , lykken er kort
Men jeg håber bar', vi allesam' klarer denVigtig for musikscenen, det ku' de ha' sagt sig selv
De tror, at de' konkurrenter, men det' bare en bagatel
De vil gerne snak' snak, men vil aldrig bak' det selv
Har sagt, der' kun én af mig, men der er så mange af dem
Vi var utilfredse, lavede en uvending, prøv at se udfaldet
Prøver træk' mine penge ud, ta' dem med til udlandet
For de' useriøse, gaden har mig udmattet
De vil spise, sidder fast på mig som en sugemalle
Tænk den gang i kørt' i 1A'er
Hang mig og min flok rundt om Veneda, og se jer
I vil smide fitna, er med Kim og Jamz de ryger hele træer
I gør kun ting online, lever i VR
I var i Fætter BR, jeg var mest sete på DR
Vi ændrer spillet, ti år senere ved de ikk', hvem SKRAT er
Men sig mig, ka' jeg andet end at grin' her?
Undervurderet, overbetalt, men det' bar' så'n det er
Økonomisk frihed, det' målet med det
Har det ikk' som en kendis, ka' tit gå rundt og glem det'
Ka' ikk' skru' ned, før alle de her munde er mættet
Har været på bunden, det' helvede, men vi vinder, så vi skåler herud'
Vi skåler

Livet er langt , lykken er kort
Men jeg håber bar', vi allesam' klarer den
Livet er langt , lykken er kort
Men jeg håber bar', vi allesam' klarer den


Folk kan altid finde en måde at have det sjovt på
Åh, sinds!

Translation in English of the Song
Livet Er Langt, Lykken Er Kort by Kesi

Yo, you know we never have it

Get the fuck out here, bih
Yo, remember to keep your friends close, remember to cuddle, G
< br />
So many bundles on me, I look like 'in the Bundesliga
All she wants is to be seen with Kian and be around Sivas
If you do not get love, do you have 'nothing to give' of
Think we used to be at the bottom, now it 'buenos días, ey
And the top 50 looks like a big advertisement
So I chose' to buy me two watches like fourteen days
Sure, your mom, sister and brother are a fan
Yes, we're still young and stupid, life in the fast 'ban', yeah
Shoot out Mass, shoot out disco: wax
New contract is in full swing, should have bought a holiday home in Trinidad
But I doubled up and invested everything
And you know me, I never say things if they are not true
Jamz has a daughter, we've grown on all parameters
She knows I have her 'if she ever has problems
We gave you designer, en You still had Zara genes
Building an empire, I stand still so we talk later ', ey
Tired of talking to people, talking money, I sku' ha 'an interpreter
Have had your favorite lady on a spa stay
And I drink still rum when the days are cold
She shuts down the game, I do not know what they are raving about
They say I changed, but they changed the way they looked at me
Just because I do not want to 'bend' under
No false energy can live with me
Thoughts inside my head, You should have believed in me

Life is long, happiness is short
But I hope bare ', we all' manage it
Life is long, happiness is short

But I hope bare ', we all' manage it < br />

Important for the music scene, they could have said it themselves
They think they're competitors, but it's just a trifle
They want to talk 'talk, but will never bake' it yourself
Have said there 'only one of me, but there are so many of them
We were dissatisfied, made a U-turn, try to see the outcome
Trying to withdraw my money, take it abroad < br /> For the 'junk, the street has exhausted me
They want to eat, are stuck on me like a suction cup
Think of that time you drove' in 1As
Hang me and my flock around Venice, and see you
You want to throw fitna, are with Kim and Jamz they smoke whole trees
You only do things online, live in VR
You were in Cousin BR, I was most watched on DR
We change the game, ten years later they do not know who SKRAT is
But tell me, can I do anything but laugh 'here?
Underestimated, overpaid, but the 'bar' as it is
Economic freedom, the 'goal of it
Do not have it' as a celebrity, can often walk around and forget it '
Can' not ' turn 'down before all these mouths are saturated
Have been to the bottom, the' hell, but we win, so we toast here '
We toast

Life is long , happiness is short
But I hope bare ', we all' manage it
Life is long, happiness is short
But I hope bare ', we all' manage it
< br />
People can always find a way to have fun
Oh, sin d!

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Livet Er Langt, Lykken Er Kort We are happy!

Kesi

Livet Er Langt, Lykken Er Kort: Translations and Lyrics - Kesi
Kesi is a rapper from the district of Nørrebro in Copenhagen with roots in Zanzibar. Kesi started his musical career in 2010, when, as a 17-year-old put his first songs on videotjenesten YouTube. Here, he along with the rest of the rap collective, B. O. C. in a short time much attention as the reaction to songs like “the City Sleeps” and “Fissehul” (with Gilli). Attention meant to Kesi in 2011 dropped out of the handelsgymnasiet Niels Brock, after having signed a contract with record label Universal.

Livet Er Langt, Lykken Er Kort

Livet Er Langt, Lykken Er Kort is the new single from Kesi taken from the album 'BO4L' published on Sunday 2 August 2020.

The list of 17 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • Niveauer
  • Tilbage

Other Albums of Kesi

We want to remind you some other old album preceeding this one: 888.

All the concerts of KESI

If you are fan of Kesi you can follow one of his following concerts around the Europe, here are some:

Latest Translations and Lyrics Added Kesi

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!