Blå Himmel: Translations in English and Lyrics - Kesi

The Translation of Blå Himmel - Kesi in English and the original Lyrics of the Song
Blå Himmel: Translation in Italian and Lyrics - Kesi Italian
Blå Himmel: Translation in English and Lyrics - Kesi English
Blå Himmel: Translation in Spanish and Lyrics - Kesi Spanish
Blå Himmel: Translation in French and Lyrics - Kesi French
Blå Himmel: Translation in German and Lyrics - Kesi German
Blå Himmel: Translation in Portoguese and Lyrics - Kesi Portoguese
Blå Himmel: Translation in Russian and Lyrics - Kesi Russian
Blå Himmel: Translation in Dutch and Lyrics - Kesi Dutch
Blå Himmel: Translation in Swedish and Lyrics - Kesi Swedish
Blå Himmel: Translation in Norwegian and Lyrics - Kesi Norwegian
Blå Himmel: Translation in Danish and Lyrics - Kesi Danish
Blå Himmel: Translation in Hindi and Lyrics - Kesi Hindi
Blå Himmel: Translation in Polish and Lyrics - Kesi Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Blå Himmel - Kesi in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Blå Himmel
by Kesi

Blå himmel, jeg' hundred på, vi' klar' det, for jeg—
Holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja
Ny limousine, puster røg i natten, og du—
Skinner som blå planeter, skinner som diamanter, ja


Du har fået mig ud på mission
For jeg ser noget i dig, som jeg ikk' ser i nogen
Os to, drinks med passion
Ta'r mig til hovedet, mens jeg' blindet af solen, ja
Kører ud af Indre By
Frisk klippet, tøjet helt splinternyt, ja
Sik' et syn, vi' som et lyn
Vind i håret, når vi kører ud mod Bellevue
Den her drink smager lidt af en til
Det ku' være rart, hvis du ble' lidt
Ska' ikk' noget senere, bli' her til nætter bli'r sene
Og har dig ved min sid', vi ku' del' det her for evigt
3-retters menuer, ind ud af byer
Glasset fyldt med enzymer, længe siden jeg har set dyner
Jeg ser så mange ting, at jeg føler, jeg ser syner
Lov at holde mig ned', hvis jeg nu flyver


Blå himmel, jeg' hundred på, vi' klar' det, for jeg—
Holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja
Ny limousine, puster røg i natten, og du—
Skinner som blå planeter, skinner som diamanter, ja
Blå himmel, jeg' hundred på, vi' klar' det, for jeg—
Holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja
Ny limosin, puster røg i natten, og du—
Skinner som blå planeter, skinner som diamanter, ja

Ta' min hånd, mens vi kør' ud mod horisonten
Det' kun dig og mig, det' alt, jeg ska' bruge, ja, det ka' jeg godt nøjes med
Briller på i strobelys og røgen
Jeg ka' se, du vil det i din' øjne

Håber ikk', du' bange for højde
Jeg tror, jeg ka' mærke, at vi
Så flyv ud i rummet med mig, hvor du ikk' ka' bund' længer'
Drik og ta' en lung' med mig, ja
Timer er sekunder med dig, nætterne bli'r kun længer'
Vi' i live, når månen skinner, ja
Blå himmel, ku' ikk' tænk' på noget bedre
Kilometer tæller, mens vi kommer tætter'
Jeg vil bar' vær' lige her
Tror ikk', jeg ku' be' om noget mer', nej


Når jeg' farer vild, viser du vej
Ja, det' ikk' noget problem, når du' med mig
To sekunder sener' falder du i mine arm', og jeg—
Ja, holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja


Blå himmel, jeg' hundred på, vi' klar' det, for jeg—
Holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja
Ny limousine, puster røg i natten, og du—
Skinner som blå planeter, skinner som diamanter, ja
Blå himmel, jeg' hundred på, vi' klar' det, for jeg—
Holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja
Ny limousine, puster røg i natten, og du—
Skinner som blå planeter, skinner som diamanter, ja
Blå himmel, jeg' hundred på, vi' klar' det, for jeg—
Holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja
Ny limousine, puster røg i natten, og du—
Skinner som blå planeter, skinner som diamanter, ja

Blå himmel, jeg' hundred på, vi' klar' det, for jeg—
Holder mit hovede højt, holder min' kort tæt, ja
Ny limousine, puster røg i natten, og du—
Skinner som blå planeter, skinner som diamanter, ja

Translation in English of the Song
Blå Himmel by Kesi

Blue sky, I 'hundred on, we' clear 'it, for I—
Holds my head high, holds my' card close, yes
New limousine, blows smoke in the night, and you—
Shines like blue planets, shines like diamonds, yes


You have made me go on a mission
Because I see something in you that I do not see in anyone
The two of us, drinks with passion
Take me to my head while I 'blinded by the sun, yes
Driving out of the Inner City
Freshly cut, the clothes brand new, yes < Br /> What a sight, we 'like lightning
Wind in the hair when we drive out towards Bellevue
This drink tastes a bit of one more
It could be nice if you're a little
I'll not do anything later, stay here tonight stay late
And have you by my side ', we'll share' this forever
3 -manus menus, out of cities
The glass filled with enzymes, long since I've seen duvets
I see so many things that I feel I see visions
Allow me to hold down ' , if I fly now


Blue sky, I 'hundred on, we' clear 'it, f or I—
Holds my head high, holds my 'card close, yes
New limousine, blows smoke into the night, and you—
Shines like blue planets, shines like diamonds, yes
Blue sky, I 'hundred on, we' clear 'it, for I—
Holds my head high, holds my' card close, yes
New limousine, blows smoke in the night, and you—
Shines like blue planets, shines like diamonds, yes

Take 'my hand as we drive' towards the horizon
It 'only you and me, it' all I ska 'use, yes, I can do it with
Glasses on in strobe light and smoke
I can see, you want it in your eyes
Do not hope', you 'scared for height
I think I can feel that we

Then fly out into the room with me, where you can not 'bottom' anymore '
Drink and take' a lung 'with me, yes
Hours are seconds with you, the nights only get longer '
We' alive when the moon is shining, yes
Blue sky, could not 'think' of anything better
Kilometers count as we get closer '
I just wanted to' be 'right here
Do not think' I could 'be 'about something more', no


When I 'get lost, you show the way
Yes, it's' no problem when you' with me
Two seconds later 'do you fall into my arms' and I—
Yes, hold my head high, hold my 'card close, yes


Blue sky, I' hundred on, we 'clear' it, for I—
Hold my head high, hold my 'card close, yes
New limousine, blow smoke in the night, and you—
Shine like blue planets , shines like diamonds, yes
Blue sky, I 'hundred on, we' clear 'it, for I—
Hold my head high, hold my' card close, yes
New limousine, breathe smoke in the night, and you—
Shine like blue planets, shine like diamonds, yes
Blue sky, I 'hundred on, we' clear 'it, for I—
Hold my head high, hold my 'card close, yes
New limousine, breathe smoke in the night, and you—
Shines like blue planets, shines like diamonds, yes

Blue sky, I 'hundred on, we' clear 'it, for I—
Hold my head high, hold my' card close, yes
New glue ousine, breathe smoke in the night, and you—
Shines like blue planets, shines like diamonds, yes

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Blå Himmel We are happy!

CREDITS

The song "Blå Himmel" was written by KESI, Hennedub e Hans Philip. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Kesi

Blå Himmel: Translations and Lyrics - Kesi
Kesi is a neighborhood rapper from Nørrebro in Copenhagen, with roots in Zanzibar. Kesi began his musical career in 2010 when, as a 17-year-old, he put his first songs on videotjenesten YouTube. Here, together with the rest of the collective rap, B. O. C. in a short time a lot of attention, like the reaction of songs like 'the Sleeping City' and 'Fissehul' (with Gilli). Attention intended for Kesi in 2011 abandoned the handelsgymnasiet Niels Brock, after signing a contract with the Universal record label.

Blå Himmel

We present you the lyrics and the translation of Blå Himmel, a news song created by Kesi taken from the album 'BO4L' published on Tuesday 17 November 2020

This is the list of 15 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • Tilbage
  • Niveauer

Other Albums of KESI

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 888 / Bomber Over Centrum / Barn Af Byen.

All the concerts of KESI

We also inform you about the upcoming concerts of Kesi:

Latest Translations and Lyrics Added Kesi

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!