Back In The Field: Translations in English and Lyrics - Jonna Fraser

The Translation of Back In The Field - Jonna Fraser in English and the original Lyrics of the Song
Back In The Field: Translation in Italian and Lyrics - Jonna Fraser Italian
Back In The Field: Translation in English and Lyrics - Jonna Fraser English
Back In The Field: Translation in Spanish and Lyrics - Jonna Fraser Spanish
Back In The Field: Translation in French and Lyrics - Jonna Fraser French
Back In The Field: Translation in German and Lyrics - Jonna Fraser German
Back In The Field: Translation in Portoguese and Lyrics - Jonna Fraser Portoguese
Back In The Field: Translation in Russian and Lyrics - Jonna Fraser Russian
Back In The Field: Translation in Dutch and Lyrics - Jonna Fraser Dutch
Back In The Field: Translation in Swedish and Lyrics - Jonna Fraser Swedish
Back In The Field: Translation in Norwegian and Lyrics - Jonna Fraser Norwegian
Back In The Field: Translation in Danish and Lyrics - Jonna Fraser Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Back In The Field - Jonna Fraser in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Back In The Field
by Jonna Fraser

Ik ben eruit, er zijn weinig van m'n soort
Je kan de baas niet vertellen hoe 't hoort
Maar gesprekken, die zijn kort
Van honger als een paard, naar pull up in een horse
Ze gebruiken m'n gevoelens voor die money
Want ik ben veel te goed voor al die money
Je kan me niet meer plaatsen in een hokkie
Kijk die moeders en niet door , was je d'r lang niet
Je moet rennen, praat niet over dat je geen winst hebt
Verander je leven met een zevendoezoe inleg
Doe je best op z'n minst, zit erin


Zeg m'n younging, 'Het komt goed'
Ik weet waar je vandaan komt
Z'n edde, die is boeya
Je kan niet eens meer met 'm praten
Lukt 't niet, ben ik back in de field
We hadden geen receipe
De struggle was altijd real
We tellen whole a blessings, Amen
Zeg ze, 'Keep the lighters up' als ik on stage ben
Ik chap die waggie die ik niet kon payen
Pak je money dat we huurden in een VW
We tellen whole a blessings, Amen
Zeg ze, 'Keep the lighters up' als ik on stage ben
Ik chap die waggie die ik niet kon payen
Pak je money dat we huurden in een VW

Ik werd getroffen door het noodlot
Maar echte mannen kunnen straight doen als storm loopt

Je moet omlopen en problemen ontlopen
Ik moest m'n hoofd stoten en daarna herpakken
Met dezelfde nigga's blijf ik rennen door het veld
Was is een millie als je niet alleen jezelf telt?
'k Heb vannacht drie shows, dus ze krijgt 'm snel
Je geeft me advies, maar je twijfelt zelf
Wordt niet gepost op je site, want ik ben geen hype
Stap je niet uit die hype, is het zo voorbij
Maak je niet druk, niet alles is wat het lijkt
Praat 'ie veel erover, is 'ie niet betwijfelt


Zeg m'n younging, 'Het komt goed'
Ik weet waar je vandaan komt
Z'n edde, die is boeya
Je kan niet eens meer met 'm praten
Lukt 't niet, ben ik back in de field

We hadden geen receipe
De struggle was altijd real

We tellen whole a blessings, Amen
Zeg ze, 'Keep the lighters up' als ik on stage ben
Ik chap die waggie die ik niet kon payen
Pak je money dat we huurden in een VW
We tellen whole a blessings, Amen
Zeg ze, 'Keep the lighters up' als ik on stage ben
Ik chap die waggie die ik niet kon payen
Pak je money dat we huurden in een VW

Translation in English of the Song
Back In The Field by Jonna Fraser

I'm out, there are few of my kind
You can't tell the boss how it should be
But conversations, which are short
From hunger as a horse, to pull up in a horse
They use my feelings for that money
Because I'm too good for all that money
You can no longer place me in a loft
Look at those mothers and don't go through, you weren't there for a long time
You have to run, don't talk about not having a profit
Change your life with a seven-inzoe inlay
Do your best at least, is in it


Tell my younging, 'It will be okay'
I know where you come from
His oath, that is boeya
You can't even talk to him anymore
Can't do it, I'm back in the field
We had no receipe
The struggle was always real
We count whole a blessings, Amen
Tell them, 'Keep the lighters up' when I'm on stage
I chap that waggie I couldn't pay
Grab your money we rented in a VW
We count whole a blessings, Amen
Say z e, 'Keep the lighters up' when I'm on stage
I take that waggie I couldn't pay
Grab your money we rented in a VW

I was hit by fate
But real men can do straight when storm runs

You have to run around and avoid problems
I had to hit my head and then repackage
With the same niggas I keep running through the field
What is a millie if you don't just count yourself?
I have three shows tonight, so she will get it soon
You give me advice, but you doubt yourself /> Will not be posted on your site, because I am not a hype
Don't get out of that hype, it will be over quickly
Don't worry, not everything is what it seems
Talk ' he much about it, is he not doubts


Tell my younging, 'It will be alright'
I know where you come from
, that is boeya
You can't even talk to him anymore
Can't do it, I'm back in the field

We had no receipe
The struggle was always real >
We count whole a blessings, Amen
Tell them, 'Keep the lighters up' when I'm on stage
I'll take that waggie I couldn't pay
Grab your money that we rented in a VW
We count whole a blessings, Amen
Tell them, 'Keep the lighters up' when I'm on stage
I chap that waggie that I couldn't pay
Grab your money that we rented in a VW

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Back In The Field We are happy!

Jonna Fraser

Back In The Field: Translations and Lyrics - Jonna Fraser
Jonna Fraser, long, Jonathan, Jeffrey Grando (december 10, 1992) is an English rapper with roots from the country. His style ranges from Dutch, gangsterrap, to sultry soul, and pop music. His track “Do Or die” with the Brotherhood, which reached in 2016 for the 10th spot in the Single Top 100.

Back In The Field

Back In The Field is the new single from Jonna Fraser taken from the album 'Calma'.

The list of 11 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:
  • Calma

Other Albums of Jonna Fraser

We want to remind you some other old album preceeding this one: JF3* / Blessed EP.

Latest Translations and Lyrics Added Jonna Fraser

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!