Calma: Translations in English and Lyrics - Jonna Fraser

The Translation of Calma - Jonna Fraser in English and the original Lyrics of the Song
Calma: Translation in Italian and Lyrics - Jonna Fraser Italian
Calma: Translation in English and Lyrics - Jonna Fraser English
Calma: Translation in Spanish and Lyrics - Jonna Fraser Spanish
Calma: Translation in French and Lyrics - Jonna Fraser French
Calma: Translation in German and Lyrics - Jonna Fraser German
Calma: Translation in Portoguese and Lyrics - Jonna Fraser Portoguese
Calma: Translation in Russian and Lyrics - Jonna Fraser Russian
Calma: Translation in Dutch and Lyrics - Jonna Fraser Dutch
Calma: Translation in Swedish and Lyrics - Jonna Fraser Swedish
Calma: Translation in Norwegian and Lyrics - Jonna Fraser Norwegian
Calma: Translation in Danish and Lyrics - Jonna Fraser Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Calma - Jonna Fraser in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Calma
by Jonna Fraser

M'n mams zegt, 'Doe rustig als je de straat uitgaat
Want er komen veel geluiden uit de uitlaat'
Ik ga niet meer in een discussie sinds m'n buit praat
Je hebt gelijk, ik doe anders sinds ik buit maak 
Ik ken die types wel, die mannen met die uitspraken
Precies die mannen willen dat het licht uit gaat
Zij kan me niet uitstaan en wil niet dat ik uitpraat
Dan praat ik wel via m'n poku's als je uitgaat
Nederland is klein, ik ga 't weer uitspelen
We zijn al jaren alle hitjes aan 't leveren
Dus wij liegen niet in poku's, wij leven 't
Vergelijk met niet met rappers, je beledigt me
Je hoofd is heet, je ziet ze flexen op de 'Gram
Ik zie je trapt erin, broer, de helft is niet echt
Maken foto's bij een Benz en gaan loesoe met de tram
Ik ben super woke, ik ontmasker zelfs angles
Iedereen is famous en wilt in de
Dat stukje liet ik, toen mijn money nog niet liep
Wij zijn niet hetzelfde, ik kreeg het niet
Het voelt anders, wanneer je krijgt wat je verdient
Boze ogen, wat we doen is confronterend
Boss een snap vanuit Dubai, was in de middag nog Almere
Ik ben laks, jij hebt honger, dus voor tori's informeer je
Je bent voor niks een domme tori gaan proberen
Nu zit je dubbel op je cel en moet je eten uit een black box
En bel je naar je ams, ze zegt dat ze je slecht hoort
Ik snap je, je wilt het niet geloven

Maar soms hoef je de waarheid niet te zien met je ogen
Je moet leren van je fouten, leer je zelf beter kennen
En als niemand je wil helpen, sta je man en help jezelf
Ik was zeventien
Ik woonde op mezelf, ging naar school, werk en de booth in

Stapvoets, snelle bak is hoe ik rij langs haters
Maar je leert ervan, dus bedank me later
Niet dom maar slim, dat maakt de man gevaarlijk
Was op de bodem aan 't strijden met de langste adem
Je lag te slapen, ewa ja bro, ik was op zaken
Hier zijn geen messen, hier loopt bijna heel de stad geladen
Het lost niks op, ze zeggen, 'Kennis, dat is pas een wapen'
Hooft of in de mall man, wat is de schade?
Je zit met fa9shghir, ik zweer 't, ik heb knallers naast me
Het zet je mannen onder druk, het laat je mannen haasten
Vaste mensen, maak geen grapjes hier, ik lach als laatste
Je baas is niet eens baas, ik ken die man verbazen
Fuck vragen, pak 't zelf, wie komt last dragen?
Werkers in de groensector, zonder bladblazer
Ik zit met voeten niet in modder, heb geen kaplaarzen
Buurt is op de map, maar kwam uit dorp, nu een stad Maarssen


Je baas is niet eens baas, ik ken die man verbazend

Translation in English of the Song
Calma by Jonna Fraser

My mom says, 'Take it easy when you go down the street
Because there are a lot of noises coming from the exhaust'
I don't go into a discussion since my booty talks
right, I do differently since I get loot
I know those types, those men with those statements
Exactly those men want the lights to go out
She can't stand me and doesn't want I talk out
Then I will talk through my poku's when you go out
The Netherlands is small, I will play it out again
We have been delivering all the hits for years
So we don't lie in pokus, we live it
Compare with not rappers, you offend me
Your head is hot, you see them flex on the 'Gram
I see you kick in , brother, half is not real
Take pictures at a Benz and take a tram with the tram
I am super woke, I even expose angles
Everyone is famous and want to be in the
I left that piece when my money was not yet running
We are not the same, I did not get it
lt different, when you get what you deserve
Angry eyes, what we do is confrontational
Boss a snap from Dubai, was still Almere in the afternoon
I am lax, you are hungry, so for toris you inquire
You have tried a stupid tori for nothing
Now you are double on your cell and you have to eat from a black box
And call your ams, she says that she hears you badly
I understand you, you don't want to believe it

But sometimes you don't have to see the truth with your eyes
You have to learn from your mistakes, you get to know yourself better < br /> And if no one wants to help you, stand your husband and help yourself
I was seventeen
I lived on my own, went to school, work and into the booth

, quick bucket is how I drive past haters
But you learn from it, so thank me later
Not stupid but smart, that makes the man dangerous
Was on the bottom fighting with the longest breath
You were sleeping, ewa yes bro, I was on business
There are no knives here, almost running the whole city loaded
It doesn't solve anything, they say, 'Knowledge, that's just a weapon'
Hooft or in the mall man, what's the damage?
You're stuck with fa9shghir, I swear, I have bangers next to me
It puts pressure on your men, it makes you rush men
Steadfast people, don't joke here, I will be the last to laugh
Your boss is not once boss, I know that man amazes
Fuck questions, take it yourself, who comes to carry the burden?
Workers in the green sector, without a blower
I don't have feet in mud, I don't have wellies
Neighborhood is on the map, but came from village, now a town Maarssen


Your boss is not even boss, I know that man amazing

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Calma We are happy!

Jonna Fraser

Calma: Translations and Lyrics - Jonna Fraser
Jonna Fraser, long, Jonathan, Jeffrey Grando (december 10, 1992) is an English rapper with roots from the country. His style ranges from Dutch, gangsterrap, to sultry soul, and pop music. His track “Do Or die” with the Brotherhood, which reached in 2016 for the 10th spot in the Single Top 100.

Calma

Jonna Fraser has published a new song entitled 'Calma' taken from the album 'Calma' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

This is the list of 11 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:
  • Calma

Other Albums of Jonna Fraser

We want to remind you some other old album preceeding this one: JF3* / Blessed EP.

Latest Translations and Lyrics Added Jonna Fraser

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!