Kaya Is Heet: Translations in English and Lyrics - Jonna Fraser

The Translation of Kaya Is Heet - Jonna Fraser in English and the original Lyrics of the Song
Kaya Is Heet: Translation in Italian and Lyrics - Jonna Fraser Italian
Kaya Is Heet: Translation in English and Lyrics - Jonna Fraser English
Kaya Is Heet: Translation in Spanish and Lyrics - Jonna Fraser Spanish
Kaya Is Heet: Translation in French and Lyrics - Jonna Fraser French
Kaya Is Heet: Translation in German and Lyrics - Jonna Fraser German
Kaya Is Heet: Translation in Portoguese and Lyrics - Jonna Fraser Portoguese
Kaya Is Heet: Translation in Russian and Lyrics - Jonna Fraser Russian
Kaya Is Heet: Translation in Dutch and Lyrics - Jonna Fraser Dutch
Kaya Is Heet: Translation in Swedish and Lyrics - Jonna Fraser Swedish
Kaya Is Heet: Translation in Norwegian and Lyrics - Jonna Fraser Norwegian
Kaya Is Heet: Translation in Danish and Lyrics - Jonna Fraser Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Kaya Is Heet - Jonna Fraser in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Kaya Is Heet
by Jonna Fraser

Ik kom niet vanavond word late
Kaya is heet
Niet stressen ik ben safe
Wanneer je in je recht staat ga je het gevecht aan
Ik kom niet vanavond word late
Kaya is heet
Niet stressen ik ben safe
Wanneer je in je recht staat ga je het gevecht aan


Ik neem ze niet kwalijk, ik pull up gevaarlijk en laat hem bluffen
Tuurlijk worden ze jealous, nichtjes en tantes willen het hebben
Je denkt ik zou cappen wanneer ik je zeg hoeveel vluchten we klemmen
En dat met me day-ones jij bent met hen die je image versterken
Vandaag gaat niet lukken ze kon het niet hebben dus hing ze die tellie
Ze gaat terug bellen, we kunnen voor doezoetje wedden
Je bent ook klaar, heletijd zeggen, ik ben aan het rennen
Ik hoor je volledig, je wilt wiepen en ik moet je wiepen

Ik hoor je ik hoor je
Al die dingen doe ik voor je
Ik hoor je ik hoor je
Al die dingen doe ik voor je


Ik kom niet vanavond word late
Kaya is heet
Niet stressen ik ben safe
Wanneer je in je recht staat ga je het gevecht aan
Ik kom niet vanavond word late
Kaya is heet
Niet stressen ik ben safe
Wanneer je in je recht staat ga je het gevecht aan

Ben je broke dan gunnen ze alles
Maak je money dan gunnen ze nada
Hoe geef je me boks in je wakka
Eerst ging je me groeten met bracca
Ik weet voor mezelf ik gas
Is toch de beginnende fase
Ik kan het je niet zeggen wat wat is
Wanneer ik niet sta in je pattaa's
Ik ben net Pala, hij zegt je tafra, stap in de bal met je batra's
Ik ben d'r af, ze wil me halen, zij heeft geen zin in verhalen
Vaak heb je gelijk dan gaat mijn ego met jou in de strijd
Ik heb geen spijt soms is het juist hetgeen wat we meemaken het medicijn

Ik hoor je ik hoor je
Al die dingen doe ik voor je
Ik hoor je ik hoor je
Al die dingen doe ik voor je


Ik kom niet vanavond word late
Kaya is heet
Niet stressen ik ben safe
Wanneer je in je recht staat ga je het gevecht aan
Ik kom niet vanavond word late
Kaya is heet
Niet stressen ik ben safe
Wanneer je in je recht staat ga je het gevecht aan

Skotoe houdt me, ik wist het maar toch vroeg ik, waarom zou je
Twijfelen, ze denken ik pleeg fraude
Voor een paar doezoe mis, 'bruiken ze hun power
Ik had twenty thousand on

Translation in English of the Song
Kaya Is Heet by Jonna Fraser

I will not be late tonight
Kaya is hot
Do not stress I am safe
When you are in your right you will fight
I will not be late tonight
Kaya is hot
Don't stress I'm safe
When you're in your right you will fight


I don't blame them, I pull up dangerous and let him bluff
Sure they get jealous, nieces and aunts want it
You think I would cap when I tell you how many flights we clamp
And that with me day-ones you are with those who reinforce your image
Today is not going to work she could not have it so she hung that count
She is going to call back, we can bet for good luck
You are also ready, say time, I I'm running
I can hear you completely, you want to wobble and I have to wobble you

I hear you I hear you
All those things I do for you
I hear you I hear you
All those things I do for you


I will not be late tonight
Kaya is hee t
Do not stress I am safe
When you are in your right you will fight
I will not be late tonight
Kaya is hot
Do not stress I am safe
When you are in your right you will fight

Are you broke then they grant everything
Make your money then they grant nada
How do you give me box in your wakka
First you went to greet me with bracca
I know for myself I gas
Isn't it just the beginning phase
I can't tell you what is
When I'm not in your pattas
I'm just Pala, he says your tafra, get in the ball with your batras
I'm done, she wants to get me, she doesn't feel like stories
Often you are right then my ego goes into battle with you
I have no regrets sometimes it is just what we experience the medicine

I hear you I hear you
All those things I do for you
I hear you I hear you
All those things I do for you


I won't be late tonight
Kaya is hot
Don't stress I am safe
When you are in your right you will fight
I will not come tonight get late
Kaya is hot
Don't stress I am safe
When you in your right you are going to fight

Skotoe keeps me, I knew but still I asked, why would you doubt
They think I commit fraud
For a few dozoe wrong, 'they use their power
I had twenty thousand on

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Kaya Is Heet We are happy!

Jonna Fraser

Kaya Is Heet: Translations and Lyrics - Jonna Fraser
Jonna Fraser, long, Jonathan, Jeffrey Grando (december 10, 1992) is an English rapper with roots from the country. His style ranges from Dutch, gangsterrap, to sultry soul, and pop music. His track “Do Or die” with the Brotherhood, which reached in 2016 for the 10th spot in the Single Top 100.

Kaya Is Heet

Kaya Is Heet is the new single from Jonna Fraser taken from the album 'Calma'.

The album is composed by 11 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Calma

Other Albums of Jonna Fraser

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like JF3* / Blessed EP.

Latest Translations and Lyrics Added Jonna Fraser

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!