Lille Sky: Translations in English and Lyrics - Pede B

The Translation of Lille Sky - Pede B in English and the original Lyrics of the Song
Lille Sky: Translation in Italian and Lyrics - Pede B Italian
Lille Sky: Translation in English and Lyrics - Pede B English
Lille Sky: Translation in Spanish and Lyrics - Pede B Spanish
Lille Sky: Translation in French and Lyrics - Pede B French
Lille Sky: Translation in German and Lyrics - Pede B German
Lille Sky: Translation in Portoguese and Lyrics - Pede B Portoguese
Lille Sky: Translation in Russian and Lyrics - Pede B Russian
Lille Sky: Translation in Dutch and Lyrics - Pede B Dutch
Lille Sky: Translation in Swedish and Lyrics - Pede B Swedish
Lille Sky: Translation in Norwegian and Lyrics - Pede B Norwegian
Lille Sky: Translation in Danish and Lyrics - Pede B Danish
Lille Sky: Translation in Hindi and Lyrics - Pede B Hindi
Lille Sky: Translation in Polish and Lyrics - Pede B Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Lille Sky - Pede B in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Lille Sky
by Pede B

Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Så jeg' klar parat til start og så væk i en fart


Jeg' på min egen sky, i min egen by
Svæver rundt og spiller dum som om jeg ejede at fly
Jeg' ude af synsvidden for dem, det' den blinde vinkel
Forsvundet fuldstændig som en cd single
Mеldte mig ud, ud af musikken, ud af samfundet
Udfyldtе blanketten, sendte den ind helt afstumpet
Tog alt med mit navn på og fik det brændt på bålet
Måt' søge op af da jeg følte jeg ramte lavpunktet
Så nu' jeg i de højere luftlag
Hvis folk tror de kan stjæle min plads i solen kan de skrup' af
Lever skjult så de har intet sammenligningsgrundlag
For hvad man ikke ved har man som bekendt ikke ondt af
Jeg' på min egen raket, ud mod kosmos
Uden bremser, faldskærm eller stopklods
Vil de mig noget kan de skrive til min postboks
Indtil da gi'r jeg hverken en-to eller tolv fucks


Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Så jeg' klar parat til start og så væk i en fart
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko

Så jeg' klar parat til start og så væk i en fart

Kigger stadig søgende, ud over byen mæt
De sover dybt ind, er jeg over skyen igen
Stadig rygende, flyvende, helt ude af syne
Du kan ikk' se mig, det' det jeg mener
Du' ikk' ligesom mig, du' ikk' i det her luftlag
Hvis jeg ku' vise dig vejen ville du sikkert stå af
For den her duft i mit bageri er kun for de særlige
De underlige, mærkelige, der' værd at bide mærke i
Det' derfor jeg kan snakke med en hver
Ham der' partner i Mærsk og ham der pakker et jern
De ved allesammen jeg ikk' bare praler, jeg er
For jeg har været, har gjort, har set, har sværget
Så nu' jeg op' på de her langsomme skyer
Uden larm for mine ører, det' kun mig som jeg hører
La' ikk' andre forstyrre når jeg vandrer på skyerne
Og tankerne flyver til banken i 20'erne


Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Så jeg' klar parat til start og så væk i en fart
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Langt væk fra den her klode for det mode at være psyko
Så jeg' klar parat til start og så væk i en fart

Translation in English of the Song
Lille Sky by Pede B

Far away from this globe for the fashion of being a psycho
Far away from this globe for the fashion of being a psycho
Far away from this globe for the fashion of being a psycho
So I 'ready to start and then away in a hurry


I' on my own cloud, in my own city
Hovering around and playing dumb as if I owned flying < I 'out of sight of them, it's the blind spot
Disappeared completely as a CD single
Signed me out, out of the music, out of the community
Filled out the form, sent it in completely blunted
Took everything with my name on and got it burned on the fire
Must 'seek out when I felt I hit the low point
So now' I in the higher air layers
If people think they can steal my place in the sun, they can scrub off
Live hidden so they have no basis for comparison
For what you do not know, you do not feel sorry for
I 'on my own rocket, towards the cosmos
Without brakes, parachute or stop block
If they want me something they can write to my pos tboks
Until then I give neither one-two nor twelve fucks


Far away from this globe for the fashion of being a psycho
Far away from it here globe for the fashion of being a psycho
Far away from this globe for the fashion of being a psycho
So I 'ready ready to start and then away in a hurry
Far away from this globe for the fashion of being a psycho
Far from this globe for the fashion of being a psycho

Far away from this globe for the fashion of being a psycho
So I'm ready to start and then away in a hurry

Still looking searching, beyond the city full
They sleep deep in, I am over the cloud again
Still smoking, flying, completely out of sight < You can not see me, that's what I mean
You'n 'like me, you'n' in this layer of air
If I could show you the way you would probably get off
Because this scent in my bakery is only for the special
The weird, weird ones that 'worth noticing in
That's why I can talk to one each
Him there 'partner in Maersk and him who packs an iron
They all know I'm not just bragging, I am
Because I have been, have done, have seen, have sworn
So now 'I up' on these slow clouds
Without noise to my ears, it 'only me as I hear
Do not' let 'others disturb when I walk on the clouds
And thoughts fly to the bank in the 20s < Far / away

Far from this globe for the fashion of being a psycho
Far away from this globe for the fashion of being a psycho
Far away from this globe for the fashion to be a psycho
So I'm ready to start and then away in a hurry
Far away from this globe for the fashion of being a psycho
Far away from this globe for it fashion to be a psycho
Far away from this globe for the fashion of being a psycho
So I'm ready to start and then away in a hurry

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Lille Sky We are happy!

Pede B

Lille Sky: Translations and Lyrics - Pede B
Pede B started his career out in the freestyle competition MC's Fightnight, where he ended up becoming a triple champion. After he won his first title in 2005, he released the week after his first album, A Child Of the Times.

Lille Sky

Lille Sky is the new single from Pede B taken from the album 'Gøgeungen'.

The album is composed by 13 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Lille Sky

Other Albums of Pede B

We want to remind you some other old album preceeding this one: Jungleloven / Gin og Cocio.

Latest Translations and Lyrics Added Pede B

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!