Ik Tænk: Translations in English and Lyrics - Kesi

The Translation of Ik Tænk - Kesi in English and the original Lyrics of the Song
Ik Tænk: Translation in Italian and Lyrics - Kesi Italian
Ik Tænk: Translation in English and Lyrics - Kesi English
Ik Tænk: Translation in Spanish and Lyrics - Kesi Spanish
Ik Tænk: Translation in French and Lyrics - Kesi French
Ik Tænk: Translation in German and Lyrics - Kesi German
Ik Tænk: Translation in Portoguese and Lyrics - Kesi Portoguese
Ik Tænk: Translation in Russian and Lyrics - Kesi Russian
Ik Tænk: Translation in Dutch and Lyrics - Kesi Dutch
Ik Tænk: Translation in Swedish and Lyrics - Kesi Swedish
Ik Tænk: Translation in Norwegian and Lyrics - Kesi Norwegian
Ik Tænk: Translation in Danish and Lyrics - Kesi Danish
Ik Tænk: Translation in Hindi and Lyrics - Kesi Hindi
Ik Tænk: Translation in Polish and Lyrics - Kesi Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Ik Tænk - Kesi in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Ik Tænk
by Kesi

D-d-d-dub
Ja, ja


Konto boomer - la' mig fuck den op, jaja
Lægger kortet, lige meget hva' det koster, ja
Hun vil bli' her, og det må hun godt 
De vender hovedet, når de ser, det' os
Fordi vi' dem, diamanter danser, så pas på, ja, du ku' bli' blind
Hver dag weekend, ikk' noget ni fem
Men se mig gå og brug en månedsløn på ti min
Ligesom 'ikk' tænk', ey


Sikke dog en dag at være i live på
Tænk, der var nogen, der gik og troede, vi ikk' vil' bli' noget
Kom med ti, brugt ti K, inden ti min er gået
Man vinder hver gang, når man gør det på sin måde
Gi'r dem stemning hver gang, så værsågo
Foran mål ligesom Messi med min kattepot'
Og min garderobe ligner lidt et katalog
Kulørte K, internationale O
Min lærer sagde, at jeg ikk' vil klare mig i skolen
Ser, hvor meget jeg laver nu, og hun ta'r sig til hovedet
Kendt for at ryk' med den smarte metode
, fire, L, og gang det med to, ey
Hun har ikk' prøvet det før
Men hun vil rigtigt gern' gøre det igen
For hun ka' se, os og dem vi ikk' ens
Har tabt for meget til, jeg ikke ska' vind'

Konto boomer - la' mig fuck den op, jaja
Lægger kortet, lige meget hva' det koster, ja

Hun vil bli' her, og det må hun godt
De vender hovedet, når de ser, det' os
Fordi vi' dem, diamanter danser, så pas på, ja, du ku' bli' blind
Hver dag weekend, ikk' noget ni fem
Men se mig gå og brug en månedsløn på ti min
Ligesom 'ikk' tænk', ey


Konto boomer - la' mig fuck den op, ja
Flere nuller, flere komma, ah, jaja
Vi kommer nu, hele er holdet sammen
Og bringer juu
Det' kun 10/10
Ikk' prøv at bring' det til mig, hvis det ikk' 'det
Diamanter, VV dryp ligesom Fiji
De si'r, de savner ny sang med Jamz og KESI
Bar' rolig - ikk' tænk, ey
Du ved, at vi har det, har det
Mamacita, kom og sæt dig ned, ey
Der ikk' så meget snak' om, snak' om
Læn dig tilbage, slap af, ikk' tænk


Konto boomer - la' mig fuck den op, jaja
Lægger kortet, lige meget hva' det koster, ja
Hun vil bli' her, og det må hun godt
De vender hovedet, når de ser, det' os
Fordi vi' dem, diamanter danser, så pas på, ja, du ku' bli' blind
Hver dag weekend, ikk' noget ni fem
Men se mig gå og brug en månedsløn på ti min
Ligesom 'ikk' tænk', ey

Translation in English of the Song
Ik Tænk by Kesi

Ddd-dub
Yes, yes


Account boomer - let's fuck it up, yeah
Puts the card, no matter what it costs, yes
She wants to stay 'here, and she must be well
They turn their heads when they see it' us
Because we 'them, diamonds dance, so be careful, yes, you could stay 'blind
Every day weekend, ikk' something nine five
But watch me go and spend a monthly salary of ten min
Like 'ikk' think ', ey


What a day to be alive on
Think there was someone who went and thought we did not 'want' to be 'anything
Come with ten, used ten K, before ten mine is gone
You win every time you do it your way
Give them the mood every time, so please
In front of goal like Messi with my cat pot '
And my wardrobe looks a bit like a catalog
Colored K, international O
My teacher said I do not want to do in school
See how much I do now and she takes care to the head
Known to jerk 'with the clever method
, four, L, and multiply it by two, ey
She has not' tried it before
But she really wants to do it again
Because she can see us and those we do not like
Have lost too much, I do not want to 'win'

Account boomer - let's fuck it up, yeah
Puts the card, no matter what it costs, yes

She wants to stay here, and she's fine
They turn their heads when they see it 'us
Because we' them, diamonds dance, so be careful, yes, you could 'be blind
Every day weekend, not' something nine five
But watch me go and use a monthly salary of ten min
Like 'do not' think ', ey


Account boomer - let's fuck it up, yes
More zeros, more commas, ah, jaja
We're coming now, the whole team is together
And brings juu
It 'only 10/10
Ikk' try to bring 'it to me if it does not' 'it
Diamonds, VV drip like Fiji
They say they miss new song with Jamz and KESI
Bar' calm - do not 'think , ey
You know we have it, have it
Mamacita, come and sit down, ey
There is not 'so much talk' about, talk 'about
Lean you back, p lap off, don 't think


Account boomer - let's fuck it up, yeah
Puts the card, no matter what it costs, yes
She will stay here, and she must well
They turn their heads, when they see, it 'us
Because we' them, diamonds dance, so beware, yes, you could 'be blind
Every day weekend, ikk 'something nine five
But watch me go and spend a monthly salary of ten min
Like' ikk 'think', ey

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Ik Tænk We are happy!

CREDITS

The song "Ik Tænk" was written by KESI, Benny Jamz e Hennedub. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Kesi

Ik Tænk: Translations and Lyrics - Kesi
Kesi er en rapper between Nørrebro i København med rødder i Zanzibar. Kesi startede sin musikalske karriere i 2010, by han som 17-årig lagde sine første sange on videotjenesten YouTube. His opnåede han sammen med resten af ​​rap-kollektivet B.O.C. på kort tid meget opmærksomhed som reaktion på sange som 'Byen Sover' og 'Fissehul' (med Gilli). Opmærksomheden betød, a Kesi i 2011 droppede ud af handelsgymnasiet Niels Brock efter at have skrevet kontrakt med pladeselskabet Universal.

Ik Tænk

Ik Tænk is the new single from Kesi taken from the album 'BO4L' published on Wednesday 2 December 2020.

This is the list of 15 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Tilbage
  • Niveauer

Other Albums of KESI

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 888 / Bomber Over Centrum / Barn Af Byen.

All the concerts of KESI

If you don't want to miss the live Kesi concert you can follow one of the following concerts:

Latest Translations and Lyrics Added Kesi

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!