Hygger Mig Pt. 2: Translations in English and Lyrics - Kesi

The Translation of Hygger Mig Pt. 2 - Kesi in English and the original Lyrics of the Song
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Italian and Lyrics - Kesi Italian
Hygger Mig Pt. 2: Translation in English and Lyrics - Kesi English
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Spanish and Lyrics - Kesi Spanish
Hygger Mig Pt. 2: Translation in French and Lyrics - Kesi French
Hygger Mig Pt. 2: Translation in German and Lyrics - Kesi German
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Portoguese and Lyrics - Kesi Portoguese
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Russian and Lyrics - Kesi Russian
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Dutch and Lyrics - Kesi Dutch
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Swedish and Lyrics - Kesi Swedish
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Norwegian and Lyrics - Kesi Norwegian
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Danish and Lyrics - Kesi Danish
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Hindi and Lyrics - Kesi Hindi
Hygger Mig Pt. 2: Translation in Polish and Lyrics - Kesi Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Hygger Mig Pt. 2 - Kesi in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Hygger Mig Pt. 2
by Kesi

Rap them bars, man
the things you see
How won't you understand, young boy, you be 
 the things you see
How won’t you—, how won't you—, how won't you—


Vil bare være stressfri, hyg' mig, spis' vel, lev' godt 
Sig mig, er det nu for meget at be' om?
Ka' ikk' tæl’ al’ min ægte på én hånd
Hvis jeg har noget, har du noget - det' noget, vi deles om
Se det is i min kop glimter
Ber til, det aldrig bli’r vinter
De så, da jeg kom ind med min indkomst
Der' lidt sten på mig, jeg' ikk' steneren
Mit tøj er flot, matcher mit interiør
Det’ ikk' det sam', ligeså snart vi kommer ind af døren
Ta'r de med om vinteren, det' sådan venner gør
Fortæl mig, hvem er du? Har jeg set dig før?
Caribisk øhopper, notorisk shopper
Halv mønster, halv monster
Kigger aldrig hva' det koster
Det' rigtigt, hva' du hørt' om mig
Jeg aldrig stopper - ka' aldrig stop' mig

Sta-stack og get paid, mami, ta' min hånd
Hopper ind i flyet hele verden rundt
En mand med en plan vil altid ram' sit mål

Sta-stack og get paid, mami, ta' min hånd
Hopper ind i flyet hele verden rundt
En mand med en plan vil altid ram' sit målKommer stort set al', og vi al' er klar
Har hel' stedet fyldt op med drikkevar'
Sørger for at al' den dårlig energi falder fra
Ryger bar', drikker bar', hygger mig rigtig meget
Ligeså snart vi træder ind, er der kamera
Taler kun peng', det betaler sig
Lagt en ny plan om at ha' det rart

Vi har det hel' under kontrol, så du ringer bar'
Stadig der, hvor det sker - det' sædvanligt
Stil' og rolig, bar' kommet for at smag' lidt
Har det altid præcis, som jeg vil ha' det
Ka' li' den her stemning, behageligt
globetrotter, show-stopper
Infamøs klub-sponsor, mester lover-lover
Det' rigtigt, hva' du hørt' om mig
Jeg aldrig stopper - ka' aldrig stop' mig

Sta-stack og get paid, mami, ta' min hånd
Hopper ind i flyet hele verden rundt
En mand med en plan vil altid ram' sit mål

Sta-stack og get paid, mami, ta' min hånd
Hopper ind i flyet hele verden rundt
En mand med en plan vil altid ram' sit målJeg vil bar' hyg' lidt mer'
Jeg vil bar' hyg' lidt mer'
Jeg vil bar' hyg' lidt mer'
Drik' lidt, ryg' lidt mer'
Jeg vil bar' hyg' lidt mer'
Jeg vil bar' hyg' lidt mer'
Jeg vil bar' hyg' lidt mer'
Jeg vil bar', jeg vil bar'


Sta-stack og get paid, mami, ta' min hånd
Hopper ind i flyet hele verden rundt
En mand med en plan vil altid ram' sit mål

Sta-stack og get paid, mami, ta' min hånd
Hopper ind i flyet hele verden rundt
En mand med en plan vil altid ram' sit mål


You know the fucking vibe. , fire, L og go gang det med to. Gang

Translation in English of the Song
Hygger Mig Pt. 2 by Kesi

Rap them bars, man
the things you see
How won't you understand, young boy, you be
the things you see
How won't you—, how won 't you—, how won't you—


Just want to be stress-free, cuddle me, eat well, live well
Tell me, is it now for much to ask for?
Can not 'count' all 'my real on one hand
If I have something, you have something - the' something we share about
See that ice in my cup glitters
Pray that it will never be winter
They saw when I came in with my income
There's a little stone on me, I 'not' the stone
My clothes are nice, matches my interior
It'k 'it sam' as soon as we come in the door
Take it with you in the winter, it's how friends do
Tell me, who are you? Have I seen you before?
Caribbean island hopper, notorious shopper
Half pattern, half monster
Never look at what 'it costs
It' right, what 'you heard' about me < I never stop - can never stop me

Sta-stack and get paid, mami, take my hand
Jumps into the plane all over the world
A man with a plan will always hit his target

Sta-stack and get paid, mami, take my hand
Jumps into the plane all over the world
A man with a plan will always hit 'his goalComes pretty much al' and we al 'are ready
Have the whole' place filled up with drinks'
Makes sure that all 'the bad energy falls off
Smokes bar', drinks bar ', enjoys me very much
As soon as we step in, there is a camera
Only talk money', it pays off
Made a new plan to have 'it nice
We have it all' under control so you call bar '

Still where it happens - it' usual
Quiet 'and calm, bar' come to taste 'a little
Always have it ready cis, as I want it
Ka 'li' this mood, comfortable
globetrotter, show stopper
Infamous club sponsor, champion lover-lover
It's right , what 'you heard' about me
I never stop - can 'never stop' me

Sta-stack and get paid, mami, take my hand
Jump into the plane around the world
A man with a plan will always hit his target

Sta-stack and get paid, mami, take my hand
Jump into the plane all over the world around
A man with a plan will always hit 'his goalI want bar' cozy 'a little more'
I want bare 'cozy 'a little more'
I want to carry 'cozy' a little more '
Drink' a little, smoke 'a little more'
I want to carry 'cozy' a little more '
I want to bar 'cozy' a little more '
I want to bar' cozy 'a little more'
I want to bar ', I want to bar'


Sta-stack and get paid , mami, take my hand
Jumps into the plane all over the world
A man with a plan will always hit his target

Sta-stack and get paid, mami, take my hand
Jumps into fl yet all around the world
A man with a plan will always hit his target


You know the fucking vibe. , four, L and go multiply it by two. walk

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Hygger Mig Pt. 2 We are happy!

CREDITS

The song "Hygger Mig Pt. 2" was written by Gilli, KESI e Hennedub. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Kesi

Hygger Mig Pt. 2: Translations and Lyrics - Kesi
Kesi er en rapper between Nørrebro i København med rødder i Zanzibar. Kesi startede sin musikalske karriere i 2010, by han som 17-årig lagde sine første sange on videotjenesten YouTube. His opnåede han sammen med resten af ​​rap-kollektivet B.O.C. på kort tid meget opmærksomhed som reaktion på sange som 'Byen Sover' og 'Fissehul' (med Gilli). Opmærksomheden betød, a Kesi i 2011 droppede ud af handelsgymnasiet Niels Brock efter at have skrevet kontrakt med pladeselskabet Universal.

Hygger Mig Pt. 2

Kesi has published a new song entitled 'Hygger Mig Pt. 2' taken from the album 'BO4L' published on Wednesday 2 December 2020 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The list of 15 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:
  • Tilbage
  • Niveauer

Other Albums of KESI

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 888 / Bomber Over Centrum / Barn Af Byen.

All the concerts of KESI

If you don't want to miss the live Kesi concert you can follow one of the following concerts:

Latest Translations and Lyrics Added Kesi

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!