My Niffo: Translations in English and Lyrics - Josylvio

The Translation of My Niffo - Josylvio in English and the original Lyrics of the Song
My Niffo: Translation in Italian and Lyrics - Josylvio Italian
My Niffo: Translation in English and Lyrics - Josylvio English
My Niffo: Translation in Spanish and Lyrics - Josylvio Spanish
My Niffo: Translation in French and Lyrics - Josylvio French
My Niffo: Translation in German and Lyrics - Josylvio German
My Niffo: Translation in Portoguese and Lyrics - Josylvio Portoguese
My Niffo: Translation in Russian and Lyrics - Josylvio Russian
My Niffo: Translation in Dutch and Lyrics - Josylvio Dutch
My Niffo: Translation in Swedish and Lyrics - Josylvio Swedish
My Niffo: Translation in Norwegian and Lyrics - Josylvio Norwegian
My Niffo: Translation in Danish and Lyrics - Josylvio Danish
My Niffo: Translation in Hindi and Lyrics - Josylvio Hindi
My Niffo: Translation in Polish and Lyrics - Josylvio Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of My Niffo - Josylvio in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of My Niffo
by Josylvio

Echt ze weten dat ik ball, my niffo, my niffo
Maar ze hopen dat ik val, my niffo, my niffo
Fuck 'em all, fuck 'em all, my niffo, my niffo
Ben met de gang dat is normaal, my niffo, my niffo


Echt ze weten dat ik ball, my niffo, my niffo
Maar ze hopen dat ik val, my niffo, my niffo
Fuck 'em all, fuck 'em all, my niffo, my niffo
Ben met de gang dat is normaal, my niffo, my niffo
Ja we smoken van die la-la-la-la-la
En we stressen niet om haat
Al m'n jongens zijn paid, heel m'n family is straight
Ik moet zorgen voor die saaf
Ja we smoken van die la-la-la-la-la
En we stressen niet om haat
Al m'n jongens zijn paid, heel m'n family is straight
Ik moet zorgen voor die saaf


Ayo, m'n family is straight nu
En ik heb m'n weekend door de weeks nu
Money komt en gaat maar niet aan deze kant
We blijven stacken, kan niet remmen, ben in Nederland
Er valt genoeg te rapen via werk op de straten
Ben met piraten maar dat wist je al lang
Die money die is nu normaal, dus speel niet interessant
M'n money lang als lange Jan, toch loop ik never naast m'n schoenen
Kijk die skeere tijden broederen op dat we allemaal proeven van het betere leven
We hebben gestreden, wanneer ik kijk naar m'n verleden, bro we komen van niets
Hoe kan je haten op een hustler als je komt van de streets?
Begin jezelf beter te checken want dan ben je nog niets

Echt ze weten dat ik ball, my niffo, my niffo
Maar ze hopen dat ik val, my niffo, my niffo
Fuck 'em all, fuck 'em all, my niffo, my niffo
Ben met de gang dat is normaal, my niffo, my niffo
Ja we smoken van die la-la-la-la-la
En we stressen niet om haat
Al m'n jongens zijn paid, heel m'n family is straight
Ik moet zorgen voor die saaf

Ja we smoken van die la-la-la-la-la
En we stressen niet om haat
Al m'n jongens zijn paid, heel m'n family is straight
Ik moet zorgen voor die saaf


Aan het werken aan een hele grote erfenis
Super eerlijk in de raps, we verbergen niks
Een beetje beschadigd dus rook ik veel assie
Super veel kennen ze niet veel mattie
Dus ik focus op de euro's, 'k wil die pussy geurloos
Nigga als je met me door de deur loopt
Blijf jezelf, niet vallen voor die fame shit
Genoeg oren want ze weten dat ik game spit
Kan niet helpen, bitches vallen voor de pimp skills
Ik zeg, 'Hallo' en je wifey doet de tip drill
Aan de assie en die Henny maakt der best nattig
Ze speelt lief maar niet echt schattig
Adje

Echt ze weten dat ik ball, my niffo, my niffo
Maar ze hopen dat ik val, my niffo, my niffo
Fuck 'em all, fuck 'em all, my niffo, my niffo
Ben met de gang dat is normaal, my niffo, my niffo
Ja we smoken van die la-la-la-la-la
En we stressen niet om haat
Al m'n jongens zijn paid, heel m'n family is straight
Ik moet zorgen voor die saaf
Ja we smoken van die la-la-la-la-la
En we stressen niet om haat
Al m'n jongens zijn paid, heel m'n family is straight
Ik moet zorgen voor die saaf


Hella, Hella Cash Gang
Baby, hella, Hella Cash Gang
Hella, Hella Cash Gang
Joost is in the building

Translation in English of the Song
My Niffo by Josylvio

Really they know I ball, my niffo, my niffo
But they hope I fall, my niffo, my niffo
Fuck 'em all, fuck' em all, my niffo, my niffo


Really they know I'm ball, my niffo, my niffo
But they hope I fall, my niffo, my niffo
Fuck 'em all, fuck' em all, my niffo, my niffo
Be with the hallway that's normal, my niffo, my niffo
Yeah we smoke that la -la-la-la-la
And we don't stress about hate
All my boys are paid, my whole family is straight
I have to take care of that saaf
Yes we smoke that la-la-la-la-la
And we don't stress about hate
All my boys are paid, my whole family is straight
I have to take care of that saaf


Ayo, my family is straight now
And I have my weekend during the week now
Money comes and goes but not on this side
We keep stacking, can't brake, I'm in the Netherlands
There is plenty to pick up through work on the streets
Ben met pi but you knew that for a long time
That money is normal now, so don't play interesting
My money long as tall Jan, yet I never walk next to my shoes
Look at that old times brethren we all get a taste of the better life We fought when I look at my past bro we're coming from nothing How can you hate on a hustler when you come from the streets?
Start checking yourself better because then you are nothing

Really they know that I ball, my niffo, my niffo
But they hope that I fall, my niffo , my niffo
Fuck 'em all, fuck' em all, my niffo, my niffo
Be with the hallway that's normal, my niffo, my niffo
Yeah we smoke that la- la-la-la-la
And we don't stress about hate
All my boys are paid, my whole family is straight
I have to take care of that bastard
Yes we smoke that la-la-la-la-la

And we don't stress about hate
All my boys are paid, my whole family is straight
I have to take care for that saaf


Working on a very big legacy
Super honest in the raps, we don't hide anything
A bit damaged so I smelled a lot of assie
Super much they don't know much mattie
So I focus on the euros, I want that pussy odorless
Nigga if you walk in the door with me
Keep yourself, don't fall for that fame shit
Enough ears cause they know that I game spit
Can't help, bitches fall for the pimp skills
I say, 'Hello' and your wifey does the tip drill
On the assie and that makes Henny quite wet
She plays sweet but not really cute
Adje

Really they know that I ball, my niffo, my niffo
But they hope that I fall, my niffo, my niffo
Fuck 'em all, fuck' em all, my niffo, my niffo
I'm with the hallway that's normal, my niffo, my niffo
Yeah we smoke that la-la- la-la-la
And we don't stress about hate
All my boys are paid, all my family is straight
I have to take care of that saaf
Yes we smoke that la-la-la-l a-la
And we don't stress about hate
All my boys are paid, my whole family is straight
I have to take care of that saaf


Hella, Hella Cash Gang
Baby, hella, Hella Cash Gang
Hella, Hella Cash Gang
Joost is in the building

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song My Niffo? We are happy!

CREDITS

The song "My Niffo" was written by Adje e Josylvio. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Josylvio

My Niffo: Translations and Lyrics - Josylvio
Josylvio, artista di Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, è un rapper olandese-egiziano di Naarden.

My Niffo

We present you the lyrics and the translation of My Niffo, a news song created by Josylvio taken from the album 'Abu Omar'

This is the list of 15 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Josylvio

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Hella Cash / J4 / GIMMA / Gimma (Deluxe) / Ma3seb.

Latest Translations and Lyrics Added Josylvio

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week