Baby: Translations in English and Lyrics - Josylvio

The Translation of Baby - Josylvio in English and the original Lyrics of the Song
Baby: Translation in Italian and Lyrics - Josylvio Italian
Baby: Translation in English and Lyrics - Josylvio English
Baby: Translation in Spanish and Lyrics - Josylvio Spanish
Baby: Translation in French and Lyrics - Josylvio French
Baby: Translation in German and Lyrics - Josylvio German
Baby: Translation in Portoguese and Lyrics - Josylvio Portoguese
Baby: Translation in Russian and Lyrics - Josylvio Russian
Baby: Translation in Dutch and Lyrics - Josylvio Dutch
Baby: Translation in Swedish and Lyrics - Josylvio Swedish
Baby: Translation in Norwegian and Lyrics - Josylvio Norwegian
Baby: Translation in Danish and Lyrics - Josylvio Danish
Baby: Translation in Hindi and Lyrics - Josylvio Hindi
Baby: Translation in Polish and Lyrics - Josylvio Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Baby - Josylvio in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Baby
by Josylvio

OG Vibez


Baby is flexy, baby is een bad girl
Draai het voor me rond, ze heeft een body als een battle
Flexen in Marokko, rijden naar Parijs toe
Assie weer in mijn flow, we smoken in de drop-top
M’n hart die heeft ze op slot, de key die heeft ze daar zo
We lachen niet met Five-O, we zijn ze weer te slim af
Baby kan gaan shoppen, doe je dingen je neemt mijn pas
Ze wist wel dat ik king was, soort die zoekt soort neef
Never dat ze opgeeft, we lopen niet op drijfzand
Weet zij zoekt naar die realness, come get it en pak mijn hand
Plots word ik helemaal lijp want ik ben veels te vaak weg
Ze zegt weer dat ze mij mist, je bent m’n beste uitzicht


Baby je moet weten ik geniet van je geur en van je vibe
Je bent de moeder van mijn kind, de mooiste blessing in life
Ik moet nog eventjes rennen, dan zijn we weg van die grind
Van alle bullshit en de fame want we zijn niet voor de hypes


De dagen vliegen voorbij
En weet je nog wat ik zei?
Aan het einde van de rit wil ik nog met je zijn
Baby ik loev je vibe, ja baby ik loev je vibe
Ja baby ik loev die vibe wanneer we samen zijn
We rennen nog voor de prijs
Maar baby geef het wat tijd
Ja baby geef het wat tijd dan kan ik met je zijn
We lopen niet over ijs, we focussen op de straat
Met jou win ik elke fight zolang we samen zijn

Baby is flexy, baby is een bad girl
Baby is de type die me motiveert en husselt
Ze weet dat ik verdubbel
We rijden naar de prijs toe, we pakken weer de drive-thru
Was vroeger op de PP, 2 maals op de high-way
Je lach die maakt m’n dag goed
Je kent me net m’n dagboek, ook al ben ik te vaak stil
Baby kan niet praten over feelings en je weet dat
Ik spit dat op de beat, snap ik gooi hier heel m’n ziel bloot
De hele gang moet omhoog dus ben ik in de
Vandaar dat ik nog rond ren maar niemand die me aanraakt
En niet dat dit ze aangaat maar girl je bent te sexy
En elke keer is flexy, m’n wifey en m’n bestie


Baby je moet weten ik geniet van je geur en van je vibe
Je bent de moeder van mijn kind, de mooiste blessing in life
Ik moet nog eventjes rennen, dan zijn we weg van die grind
Van alle bullshit en de fame want we zijn niet voor de hypes


De dagen vliegen voorbij
En weet je nog wat ik zei?
Aan het einde van de rit wil ik nog met je zijn
Baby ik loev je vibe, ja baby ik loev je vibe
Ja baby ik loev die vibe wanneer we samen zijn
We rennen nog voor de prijs
Maar baby geef het wat tijd
Ja baby geef het wat tijd dan kan ik met je zijn
We lopen niet over ijs, we focussen op de straat
Met jou win ik elke fight zolang we samen zijn

Translation in English of the Song
Baby by Josylvio

OG Vibez


Baby is flexy, baby is a bad girl
Spin it around for me, she's got body like a battle
Flexing in Morocco, driving to Paris please
Assie again in my flow, we smoke in the drop top
My heart has it locked, the key has it there so
We don't laugh with Five- Oh, we outsmarted them again
Baby can go shopping, do your things you take my step
She knew I was king, kind looking kind of cousin
Never give up , we are not walking on quicksand
She knows she is looking for that realness, come get it and take my hand
Suddenly I get completely fucked because I am gone way too often
She says again that she mist, you are my best view


Baby you should know I enjoy your scent and your vibe
You are the mother of my child, the most beautiful blessing in life
I have to run for a while, then we will be away from that grind
From all the bullshit and the fame because we are not for the hype


The days fly by for r bij
And remember what I said?
At the end of the ride I still wanna be with you
Baby I love your vibe, yes baby I love your vibe
Yes baby i love that vibe when we're together
We still run for the price
But baby give it some time
Yeah baby give it some time then I can be with you
We don't walk on ice, we focus on the street
With you I win every fight as long as we're together


Baby is flexy, baby is a bad girl
Baby is the type that motivates me and shuffles
She knows I double up
We drive towards the prize, we take the drive-thru again
Used to be on the PP, twice on the high-way
Your smile that makes my day
You just knew my diary, even though I am too often silent
Baby can't talk about feelings and you know that
I spit that on the beat, understand I'm throwing my whole soul here
The whole corridor has to go up so I'm in the
That's why I'm still running around but no one touches me
And not that this concerns them but girl you're too sexy
And every time it's flexy, my wifey and my bestie


Baby you should know I enjoy your scent and your vibe
You are the mother of my child, the best blessing in life
I have to run for a while, then we will love that grind
From all the bullshit and the fame because we are not for the hypes


The days fly by
And remember what I said?
At the end of the ride I still wanna be with you
Baby me love your vibe, yes baby I love your vibe
Yes baby I love that vibe when we're together
We still run for the price
But baby give it some time
Yes baby give it some time then I can be with you
We don't walk on ice, we focus on the street
With you I win every fight as long as we are together

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Baby? We are happy!

CREDITS

The song "Baby" was written by Josylvio. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Josylvio

Baby: Translations and Lyrics - Josylvio
Josylvio, artista di Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib, è un rapper olandese-egiziano di Naarden.

Baby

We present you the lyrics and the translation of Baby, a news song created by Josylvio taken from the album 'Abu Omar'

The album is composed by 15 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Josylvio

We want to remind you some other old album preceeding this one: Hella Cash / J4 / GIMMA / Gimma (Deluxe) / Ma3seb.

Latest Translations and Lyrics Added Josylvio

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week