Hiphop N Rnb: Translations in English and Lyrics - Yasin

The Translation of Hiphop N Rnb - Yasin in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Hiphop N Rnb - Yasin in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Hiphop N Rnb
by Yasin

Ah
Jag blir din hiphop, är du min Randamp;B?
Yeah

Fifty hade tjugoen frågor, jag har hundra
Vem är du till att börja med, och varför just jag?
I got ninety-nine problems som inte går att lösa på ett tag
Kan det va mitt sätt att va? Min bakgrund, är det för jag rappar?
Du är en bra tjej från en bra familj så håll dig till bra grabbar
Jag förstår dig på ett sätt, det ändå komplicerat
De säger motsatsen attraherar
Jag ska inte ljuga, du är attraktiv
Du har ett leende som går att vakna upp till varje dag
Men kommer du vara kvar när du inser hur mycket bullshit jag vaknar upp till varje dag?
Jag vet du gör musik, ditt namn är aktuellt
Och jag hört du är begåvad, intellektuell
Vad läser du för böcker, har du någon favorit?
Du citerar Maya Angelou, gillar du poesi?

Hej, shu, hur mår du? Är det bra?
Jag känner att det med dig jag vill va
Våra demoner verkar klicka, de har funnit en kemi
Så om jag blir din hiphop, är du min Randamp;B?

Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig
Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig
Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte dras till dig
Med dig, jag mår bra till mig
Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig

Vanligtvis jag brukar alltid vara han som flyr
Men du gör det svårt för mig att hålla händerna i styr
Du ser alldeles för bra ut i din klänning
Det första gången men du känns inte som en främling
Sanningen är den, jag har inte råd med diamanter
Men däremot kan du få en massa komplimanger
Jag vet att du hört en hel del om mig
Jag är bra kille, baby, de har fel om mig
Ey, får jag bjuda dig på middag eller nått?
Det blir alltid bra stämning när man äter något gott
Eller vi kan bara promenera mellan husen
Fan, lite frisk luft skulle göra susen

Shu, hur mår du? Är det bra?
Jag känner att det med dig jag vill va
Våra demoner verkar klicka, de har funnit en kemi
Så om jag blir din hiphop, är du min Randamp;B?

Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig
Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig
Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte dras till dig
Med dig, jag mår bra till mig
Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig
Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig
Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig
Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte dras till dig
Med dig, jag mår bra till mig
Jag vet att de drar i dig, men du valde att dra i mig

Translation in English of the Song
Hiphop N Rnb by Yasin

Ah
I'll be your hip-hop, this is one of my Randamp;B?
Yeah.

Fifty had twenty-one questions, I have one hundred
Who are you, to begin with, and why me?
I've got ninety-nine problems, which are not possible to solve in quite a while
Could it be my way, right? With my background, it's because I rap?
You're such a good girl from a good family, so look out for the good guys
I understand how you feel, in a way, it's still complicated
They say the opposite attracts
I'm not going to lie, you are attractive
You have a smile that is going to wake up to every day
However, you will still be you when you realize how much bullshit I have to wake up to on a daily basis?
I know that you make music for your name is in the news
I have heard that you are talented, intellectual
What you read in books, do you have a favorite?
Quoting Maya Angelou, do you like poetry?

Hej, shu, how are you doing? It is a good thing?
I know that it's with you I want to be
Our demons seem to click, and they have a chemistry
So if your hip-hop, this is one of my Randamp;B,?I
Jag vet to take you, but you chose to drag me to
I know that they are pulling on you, but you chose to drag me to
I'd be lying if I told you that I was not to be drawn to you
With you, it makes me feel very good to me
I know that they are pulling on you, but you chose to take me.

Vanligtvis I will always be that he who flees
But you're making it hard for me to keep my hands in check
You look way too good in a dress
It is for the first time, but you don't feel like a stranger
The truth is, I can't afford diamonds
However, you can get a lot of compliments
I know you've heard a lot about me
I am a very good boy, baby, they got it wrong about me
Mark, can I invite you for dinner or something?
It's always a good atmosphere when you are eating something good
Or, we can just walk between the buildings
Damn, for a bit of fresh air would do the trick.

Shu, how are you doing? It is a good thing?
I know that it's with you I want to be
Our demons seem to click, and they have a chemistry
So if your hip-hop, this is one of my Randamp;B,?I
Jag vet to take you, but you chose to drag me to
I know that they are pulling on you, but you chose to drag me to
I'd be lying if I told you that I was not to be drawn to you
With you, it makes me feel very good to me
I know that they are pulling on you, but you chose to drag me to
I know that they are pulling on you, but you chose to drag me to
I know that they are pulling on you, but you chose to drag me to
I'd be lying if I told you that I was not to be drawn to you
With you, it makes me feel very good to me
I know that they are pulling on you, but you chose to drag me to

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Hiphop N Rnb We are happy!

Yasin

Hiphop N Rnb: Translations and Lyrics - Yasin
Yasin Abdullahi Mahamoud, known as Yasin Village, YasinTheDon, and Yasin was born on January 11, 1998, in the World, is an American rap artist.

Hiphop N Rnb

Hiphop N Rnb is the new single from Yasin taken from the album '98.01.11' published on Saturday 23 May 2020.

The list of 9 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Yasin

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Handen Under Mona Lisas Kjol (PT:1) - EP / Handen Under Mona Lisas Kjol (PT:2)* - EP.

Latest Translations and Lyrics Added Yasin

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!