#hot16challenge2: Translations in English and Lyrics - Tymin

The Translation of #hot16challenge2 - Tymin in English and the original Lyrics of the Song
#hot16challenge2: Translation in Italian and Lyrics - Tymin Italian
#hot16challenge2: Translation in English and Lyrics - Tymin English
#hot16challenge2: Translation in Spanish and Lyrics - Tymin Spanish
#hot16challenge2: Translation in French and Lyrics - Tymin French
#hot16challenge2: Translation in German and Lyrics - Tymin German
#hot16challenge2: Translation in Portoguese and Lyrics - Tymin Portoguese
#hot16challenge2: Translation in Russian and Lyrics - Tymin Russian
#hot16challenge2: Translation in Dutch and Lyrics - Tymin Dutch
#hot16challenge2: Translation in Swedish and Lyrics - Tymin Swedish
#hot16challenge2: Translation in Norwegian and Lyrics - Tymin Norwegian
#hot16challenge2: Translation in Danish and Lyrics - Tymin Danish
#hot16challenge2: Translation in Hindi and Lyrics - Tymin Hindi
#hot16challenge2: Translation in Polish and Lyrics - Tymin Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of #hot16challenge2 - Tymin in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of #hot16challenge2
by Tymin

Yeah, yeah
Dzień dobry, Tomek 'Tymin'
Dziękuję Panie Wiatrze za nominację Hot16
Róbmy dobre rzeczy
Cze'a się obudzić, yeah


Nie mam głowy do interesów jak Karol Solar
Głowa na karku, nie karki na głowie bez ochronnego parasola
Twoja banda leje fiolet, moja gra jak stara Viola
Niespełniony szczyl jak Saviola
Mam presję na ramionach i ekspresję jak Małolat
I depresję na salonach, bo chcę zrobić wejście jak Cantona, yeah
Be humble wariat, bo bez beki robisz rapy mumble, jak Marian
Za dzieciaka byłem turbo duży, będę turbo wielki
Na weselu Trubadurzy będą grali, a Mariano będzie bił talerze oraz cheerleaderki
Wszystko gra i trąbi; Norbi, związki - gubimy obrączki; Hobbit
Leżę podłamany, piszę połamane zwrotki
Jakby pokazywały wam podstawowy lołking
Marudy, gdzie macie ten wasz podstawiony coaching

Lord of the Rings z flagą płyty będzie biegał Don King
Professional fire jak Endrju Golara
Z rapu nie ma siana, no to nie ma się sensu podpalać
Nie ma siana, to się nie wydaje siana
Nie ma, że się wydaje, że będzie siano, siano nara
Nie ma siana w domu, to chcę pomóc, dzwonię: 'halo, mama'
Mamy zdrowe ręce, widły w siano trzeba napierdalać, yeah
Trzymam kciuki za was, przecież będzie git
Po ostatnim roku wyglądałem Frazier po Alim
Też na mnie nie liczył nikt, nie wszyscy liczeni są znokautowani
Ey, ey przecież będzie git
Po ostatnim roku wyglądałem Frazier po Alim
Też na mnie nie liczył nikt, nie wszyscy liczeni są znokautowani

Dziękuję serdecznie
Nominuję: Grzegorz Wasowski, byłoby mi bardzo miło, Benio z Analogii, Miuosh, Przemek Bros, Mateusz Klich, Konrad Michalak and the international nomination goes to Ivan Ives cause we made a track few years ago and it would be nice to hear you again
Do widzenia

Translation in English of the Song
#hot16challenge2 by Tymin

Yeah, yeah
Hello, Tomek 'Tymin'
Thank you Mr. Wind for the nomination of Hot16
Let's do good things
Hi, wake up, yeah


I have no head for business like Karol Solar
Head on my neck, no neck on my head without a protective umbrella
Your bunch is pouring violet, my game like old Viola
Unfulfilled piss like Saviola
I have pressure on my shoulders and expression like Małolat
And depression in the salons, because I want to make an entrance like Cantona, yeah
Be humble madman, because without a back you do rap mumble like Marian
Za kid I was turbo big, I will be turbo big
At the wedding, the Troubadours will play, and Mariano will beating cymbals and cheerleaders
Everything is playing and trumpeting; Norbi, relationships - we lose our wedding rings; Hobbit
I'm lying broken, I'm writing broken stanzas
As if they were showing you basic lołking
Foolish, where you have your coaching done

Lord of the Rings with the album flag will run Don King
Professional fire like Endrju Golara
There is no hay from rap, well, there is no point in setting it on fire
There is no hay, it doesn't seem to be hay
There is no, that it seems there will be hay , bye hay
There is no hay in the house, I want to help, I call: 'hello, mama'
We have healthy hands, we have to fuck forks, yeah
I keep my fingers crossed for you, it will be git
After last year I looked like Frazier after Ali
Nobody counted on me either, not everyone counted is knocked out
Ey, ey will be git
After last year I looked like Frazier after Ali
Nobody counted on me either, not all counted are knocked out

Thank you so much
I nominate: Grzegorz Wasowski, I'd be very pleased, Benio from Analogia, Miuosh, Przemek Bros, Mateusz Klich , Konrad Michalak and the international nomination goes to Ivan Ives cause we made a track few years ago and it would be nice to hear you again
Goodbye

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song #hot16challenge2 We are happy!
Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!