Suus - Skarpladt: Translations in English and Lyrics - Suus

The Translation of Suus - Skarpladt - Suus in English and the original Lyrics of the Song
Suus - Skarpladt: Translation in Italian and Lyrics - Suus Italian
Suus - Skarpladt: Translation in English and Lyrics - Suus English
Suus - Skarpladt: Translation in Spanish and Lyrics - Suus Spanish
Suus - Skarpladt: Translation in French and Lyrics - Suus French
Suus - Skarpladt: Translation in German and Lyrics - Suus German
Suus - Skarpladt: Translation in Portoguese and Lyrics - Suus Portoguese
Suus - Skarpladt: Translation in Russian and Lyrics - Suus Russian
Suus - Skarpladt: Translation in Dutch and Lyrics - Suus Dutch
Suus - Skarpladt: Translation in Swedish and Lyrics - Suus Swedish
Suus - Skarpladt: Translation in Norwegian and Lyrics - Suus Norwegian
Suus - Skarpladt: Translation in Danish and Lyrics - Suus Danish
Suus - Skarpladt: Translation in Hindi and Lyrics - Suus Hindi
Suus - Skarpladt: Translation in Polish and Lyrics - Suus Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Suus - Skarpladt - Suus in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Suus - Skarpladt
by Suus

Okay
Suus, jaja


Velkommen til en deling ingen mand står alene
Han vil spis' vi må del' træt af folk der spænder ben
Han vil lev' lave peng' bli'r taget inden længe
Hvad er meningen med det hel'? Manden ender helt alene
Tror du si'r til mig den er ladt?
Han vil se manden død og versionen den er sat
Et liv blandt hyæner der er sirener over alt
for hun er blevet efterladt
Havde en plan før dem og vi spis' før dem
Og vi så før dem, for vi kørt' før dem
Si'r Suus kan nå hjem, men fortæl mig hvilket hjem?
For de brænde alt ned og jeg ku' ikke find' hjem igen
Og min ven han er ked' fælder tåre han er ned'
For
Og min ven han er ked' fælder tåre han er ned'
For


Kræver den er skarpladt tror det ender som i film

Ingen tåre ingen år brormand vi kan ikk' sov'

Kræver den er skarpladt tror det ender som i film
Ingen tåre ingen år brormand vi kan ikk' sov'
Vi har prøvet at kom' væk har været ude i mange år

Si'r til mig jeg er varm lad det regn' jeg har flammer i mine øjn' og
Gjorde vores hjerter til is så det er kun derfor vi går og fryser
Håber den er den er varm - den er varm - den er varm
Har du set den?
Kigger på mig' skæve øjn' så jeg spørg' 'er der noget?'
Han svarer der er intet

hvorfor skulle han stå stille
Plejed' at sidde i opgang med én eller 10
Men nu han er kommet op han har fået sig en chauffør

Tror der er han er høj, han er blæst
Si'r bror skal have hjælp, men bar' tag' det roligt
Læn tilbag' om en uge, så lån mig lige to til
Prøv at slap' af ingen stress, så jeg gav ham en oven i
Manden kommer ugen efter, penge
Har dem på mig som vare
Jeg er hvad ved de om hvad vi tænkt
Ga' den - gang - gang - gang
Nu vil alle være kendt
Adem kommer til mig han er hvid om sin næs'
Hans stemme den er hæs, si'r; 'Sus mig ihjel'
'Eyy sahbe', Top Boy ting, 'stadig på gaden ligesom Sully og Dushane
Siden barnsben troede jeg var stoppet men min bror skal ha' hjælp


Kræver den er skapladt tror det ender som i film

Ingen tåre ingen år brormand vi kan ikk' sov'

Kræver den er skarpladt tror 'det ender som i film
Ingen tåre ingen år brormand vi kan ikk' sov'
Vi har prøvet at kom' væk har været ude i mange år

Si'r til mig jeg er varm lad det regn' jeg har flammer i mine øjn' og
Gjorde vores hjerter til is så det er kun derfor vi går og fryser
Håber den er den er varm - den er varm - den er varm
Har du set den?
Kigger på mig' skæve øjn' så jeg spørg' 'er der noget hash?'
Svarer der er intet

Kræver den er skapladt tror det ender som i film

Ingen tåre ingen år brormand vi kan ikk' sov'

Kræver den er skarpladt tror 'det ender som i film

Ingen tåre ingen år brormand vi kan ikk' sov'

Translation in English of the Song
Suus - Skarpladt by Suus

Okay
Suus, jaja


Welcome to a sharing no man stands alone
He will eat 'we must share' tired of people stretching legs
He wants to live 'low money' will be taken soon
What's the point of it all? The man ends up all alone
Do you think tell me it's charged?
He wants to see the man dead and the version it is set
A life among hyenas there are sirens everywhere
for she has been left behind
Had a plan before them and we eat 'before them
And we saw before them, for we drove' before them
Si'r Suus can reach home, but tell me which home?
Because they burn everything down and I could not find 'home again
And my friend he is sorry' traps tear he is down '
For
And my friend he is sorry 'traps tear he is down'
For


Requires it is sharp-edged think it ends like in movies

No tear no year brother we can not 'sleep'

Requires it is sharp-edged think it ends like in movies
No tear no year brother we can not 'sleep'
We have tried to come ' away have been out for many years

Say to me I'm hot let it rain 'I have flames in my eyes' and
Made our hearts to ice so that's just why we goes and freezes
Hope it is it is hot - it is hot - it is hot
Have you seen it?
Looking at me 'crooked eyes' so I ask' 'is there anything?'
He answers there is nothing

why should he stand still

Plejed 'to sit in the stairwell with one or 10
But now he has come up he has got himself a driver
Think there he is tall, he is blown
Si'r brother needs help, but just 'take it easy'
Sit back 'in a week, then lend me just two more
Try to relax' no stress, so I gave him one on top of
The man comes the following week, money
Have them on me as a product
I'm what do they know about what we think
Go it - time - time - time
Now everyone will be known
Adem comes to me he is white about his nose '
His voice it is hoarse, si'r; 'Sus me dead'
'Eyy sahbe', Top Boy thing, 'still on the street like Sully and Dushane
Since childhood I thought I had stopped but my brother needs help


Requires it is closet-laden think it ends like in a movie

No tears no year brother we can not 'sleep'

Requires it is sharp-edged think 'it ends as in movie
No tear no year brother we can not 'sleep'
We have tried to get 'away' have been out for many years

Say to me I am warm let it rain 'I have flames in my eyes' and
Made our hearts to ice so that's just why we go and freeze
Hope it is it is hot - it is hot - it is hot < Have you seen it?
Looking at me 'crooked eyes' so I ask' 'is there any hash?'
Answer there is nothing

Requires it is cupboarded think it ends like in movie

No tear no year brother we can not 'sleep'

Requires it is sharp-edged think 'it ends like in movie

No tear no year brother we can not 'sleep'

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Suus - Skarpladt We are happy!

CREDITS

The song "Suus - Skarpladt" was written by Suus (DNK). Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Suus

Suus - Skarpladt: Translations and Lyrics - Suus

Suus - Skarpladt

Suus has published a new song entitled 'Suus - Skarpladt' taken from the album '' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

Latest Translations and Lyrics Added Suus

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!