Bez Pozegnania: Translations in English and Lyrics - Sumptuastic

The Translation of Bez Pozegnania - Sumptuastic in English and the original Lyrics of the Song
Bez Pozegnania: Translation in Italian and Lyrics - Sumptuastic Italian
Bez Pozegnania: Translation in English and Lyrics - Sumptuastic English
Bez Pozegnania: Translation in Spanish and Lyrics - Sumptuastic Spanish
Bez Pozegnania: Translation in French and Lyrics - Sumptuastic French
Bez Pozegnania: Translation in German and Lyrics - Sumptuastic German
Bez Pozegnania: Translation in Portoguese and Lyrics - Sumptuastic Portoguese
Bez Pozegnania: Translation in Russian and Lyrics - Sumptuastic Russian
Bez Pozegnania: Translation in Dutch and Lyrics - Sumptuastic Dutch
Bez Pozegnania: Translation in Swedish and Lyrics - Sumptuastic Swedish
Bez Pozegnania: Translation in Norwegian and Lyrics - Sumptuastic Norwegian
Bez Pozegnania: Translation in Danish and Lyrics - Sumptuastic Danish
Bez Pozegnania: Translation in Hindi and Lyrics - Sumptuastic Hindi
Bez Pozegnania: Translation in Polish and Lyrics - Sumptuastic Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Bez Pozegnania - Sumptuastic in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Bez Pozegnania
by Sumptuastic

To Dla Ciebie
Na Niebie
Układałem serca z gwiazd
Więc Dlaczego
Samego
Zostawiłaś mnie tu tak

Tak - tak, lustra między nami
Ty I ja, w opuszczonym śnie
Wiesz - wiesz, szczęście zmienia strony
Jak chorągiewka na wzburzonym dnie

ŚWiat - świat, który budowałeś
Ten - świat, zły fundament miał
Tak - tak, to jednak możliwe
By zamienić w piekło twój cudowny raj

To Dla Ciebie
Na Niebie
Układałem serca z gwiazd
Więc Dlaczego
Samego
Zostawiłaś mnie tu tak


Czas - czas, on zgoi rany
Moja twarz - twarz, wśród płonących zdjęć
Nie o nie, wiesz nie przewidziałeś
ŻE ktoś może odejść, tak bez pożegnania
To Dla Ciebie
Na Niebie
Układałem serca z gwiazd
Więc Dlaczego
Samego
Zostawiłaś mnie tu tak

To Dla Ciebie
Na Niebie
Układałem serca z gwiazd
Więc Dlaczego
Samego
Zostawiłaś mnie tu tak

Zostawiłaś mnie tu tak, zostawiłaś mnie tu tak
Zostawiałaś mnie tu tak ot tak, zostawiałaś mnie tu tak beż pożegnania

Translation in English of the Song
Bez Pozegnania by Sumptuastic

It's For You
In Heaven
I made hearts out of stars
So why
Alone
You left me here like this

Yes - yes, mirrors between us
You and me, in a deserted dream
You know - you know, happiness changes sides
Like a flag on a choppy bottom

The world - the world you built
He - the world, had a bad foundation
Yes - yes, it is possible
To turn your wonderful paradise into hell

This is for you
In Heaven
I made hearts out of stars
So why
Alone
You left me here


Time - time, he will heal the wounds
My face - face, among burning photos
No oh no, you know you didn't foresee
THAT someone can leave without saying goodbye
It's for you
In the sky
I made hearts out of stars
So why
Alone
You left me here this way

It is for you
In the sky
I made hearts out of stars
So why
Alone
You left me here like this

You left me here like this, you left me here like this You left me here like that, you left me here without saying goodbye

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Bez Pozegnania We are happy!
Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!