Hård Stil: Translations in English and Lyrics - Specktors

The Translation of Hård Stil - Specktors in English and the original Lyrics of the Song
Hård Stil: Translation in Italian and Lyrics - Specktors Italian
Hård Stil: Translation in English and Lyrics - Specktors English
Hård Stil: Translation in Spanish and Lyrics - Specktors Spanish
Hård Stil: Translation in French and Lyrics - Specktors French
Hård Stil: Translation in German and Lyrics - Specktors German
Hård Stil: Translation in Portoguese and Lyrics - Specktors Portoguese
Hård Stil: Translation in Russian and Lyrics - Specktors Russian
Hård Stil: Translation in Dutch and Lyrics - Specktors Dutch
Hård Stil: Translation in Swedish and Lyrics - Specktors Swedish
Hård Stil: Translation in Norwegian and Lyrics - Specktors Norwegian
Hård Stil: Translation in Danish and Lyrics - Specktors Danish
Hård Stil: Translation in Hindi and Lyrics - Specktors Hindi
Hård Stil: Translation in Polish and Lyrics - Specktors Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Hård Stil - Specktors in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Hård Stil
by Specktors

Jeg tabt' mit hjerte ude på det floor
Nu' det knust og græd' og tusind' tåre
Og det' som om der' noget jeg ikk' forstår
Hvordan kan stilen være så hård
Hård til mig
Hård til mig
Hård til mig
Jeg tror du' al' for hård til mig
Hård til mig
Hård til mig
Hård til mig
Jeg tror du' al' for hård


Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Ska' du vær' dum, så ska' du vær'


Hård stil er hockey
Det mit look, jeg' lucky
Kun paste, ingen copy
Ekstra spicy og sporty
Kondisko ind' på disko
Hun var spændt som en flitsbue
Hun ligned' en paradiso
Dår-dår-dårlig som Sisko
Hun havde set mig på Daisy
Hård ligesom Swayze
Hun sagde: 'Call me maybe'
Sagde: 'Hasta la vista, baby'

Jeg tabt' mit hjerte ude på det floor
Nu' det knust og græd' og tusind' tåre
Og det' som om der' nogеt jeg ikk' forstår
Hvordan kan stilen være så hård


Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Stil, hård stil


Hjulspind når jеg starter bilen
Stilen alt for hård til hende

Hjertet lige så hård som sten
Der' kun plads til bas derind'
Undskyld pige, jeg skal gå
Tågehornet kalder nu
Arm'ne ud som en måg'
Op på tå, buffalo
Hun tabte hjertet sidste år
Det' bar' så'n ting'ne går
Jeg ka' ikke gøre for
At stilen er så ekstra hård


Jeg tabt' mit hjerte ude på det floor
Nu' det knust og græd' og tusind' tåre
Og det' som om der' noget jeg ikk' forstår
Hvordan kan stilen være så hård
Hård til mig
Hård til mig
Hård til mig
Jeg tror du' al' for hård til mig
Hård til mig
Hård til mig
Hård til mig
Jeg tror du' al' for hård

Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Stil, hård stil
Ja, du' alt for hård til mig


Spejl, hey spejl
Hvem her i landet er de hårdeste nejl'?
Spejl, hey spejl
Hvem her i landet har den hårdeste style?
Hårdeste style, hårdeste style
Hårdeste style, hårdeste style


Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Ska' du vær' dum, så ska' du vær' hård
Stil, hård stil
Ja, du' alt for hård til mig

Translation in English of the Song
Hård Stil by Specktors

I lost 'my heart out on that floor
Now' it crushed and cried 'and a thousand' tears
And that 'as if' something I do not 'understand
How can the style be so harsh
Hard for me
Hard for me
Hard for me
I think you 'al' too hard for me
Hard for me
Hard for me
Hard for me
I think you 'al' too hard


Should you be stupid, then you should be hard
Ska ' you're stupid, then you're going to be tough
If you're going to be stupid, then 'you should be'


Hard style is hockey my look, I 'lucky
Only paste, no copy
Extra spicy and sporty
Fitness shoes at the disco
She was excited like a flash bow
She liked' a paradiso
Bad-bad-bad like Sisko
She had seen me on Daisy
Hard like Swayze
She said: 'Call me maybe'
Said: 'Hasta la vista, baby '

I lost' my heart out on that floor
Now 'it crushed and cried' and a thousand 'tears
And that' as if there 'something I did not 'understand
How can the style be so hairy d


Should you be stupid, then you should be tough
Should you be stupid, then you should be tough
Style , hard style


Wheel spin when I start the car
Style too hard for her
Heart as hard as stone

There's only room for bass in there '
Sorry girl, I have to go
The foghorn is now calling
The arms out like a gull'
Up on toe, buffalo
She lost her heart last year
It 'carried' the way things go
I can not do for
That the style is so extra hard


I lost 'mine heart out on that floor
Now 'it crushed and cried' and a thousand 'tears
And that' as if 'something I do not' understand
How can the style be so harsh
Hard for me
Hard for me
Hard for me
I think you 'al' too hard for me
Hard for me
Hard for me
Hard to me
I think you 'al' too hard

Should you be stupid, then you should be hard
Should you be stupid, so ska ' you're tough
Style, tough style
Yes, you're too tough for me


Mirror, hey mirror
Who in this country are the toughest nails'?
Mirror, hey mirror
Who in this country has the hardest style?
Hardest style, hardest style
Hardest style, hardest style


Should you be stupid, then you should be tough
Should you be stupid, then you should be tough
Style, tough style
Yes, you'll everything too hard for me

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Hård Stil We are happy!

Specktors

Hård Stil: Translations and Lyrics - Specktors

Hård Stil

Hård Stil is the new single from Specktors taken from the album 'HÅRD STIL'.

The list of 1 songs that compose the album is here:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

All the concerts of SPECKTORS

If you don't want to miss the live Specktors concert you can follow one of the following concerts:

Latest Translations and Lyrics Added Specktors

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!