Zapach Tych KwiatÓw: Translations in English and Lyrics - Siles

The Translation of Zapach Tych KwiatÓw - Siles in English and the original Lyrics of the Song
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Italian and Lyrics - Siles Italian
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in English and Lyrics - Siles English
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Spanish and Lyrics - Siles Spanish
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in French and Lyrics - Siles French
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in German and Lyrics - Siles German
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Portoguese and Lyrics - Siles Portoguese
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Russian and Lyrics - Siles Russian
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Dutch and Lyrics - Siles Dutch
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Swedish and Lyrics - Siles Swedish
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Norwegian and Lyrics - Siles Norwegian
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Danish and Lyrics - Siles Danish
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Hindi and Lyrics - Siles Hindi
Zapach Tych KwiatÓw: Translation in Polish and Lyrics - Siles Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Zapach Tych KwiatÓw - Siles in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Zapach Tych KwiatÓw
by Siles

Hej
Raz dwa raz, ye
Raz dwa raz, ej


Wysyłam ci kwiaty, bo wiem, że nie chcesz mnie widzieć
To znaczy, tak mi napisałaś przez tą małą szybę
Zawsze chciałaś tego, czego mówiłaś, że nie chcesz
Dlatego chcę wierzyć, że te słowa też nie są prawdziwe
Całe szczęście, czytam cię od dawna, tak jak książkę
Nie ma rzeczy, których w tych oczach nie mogę dostrzec
Może gdybym wyszedł wtedy byłoby nam prościej
Ale dzisiaj to przeze mnie musisz ścielić sama pościel
Chciałbym być tym typem, który doręczył ci kwiaty
Chciałbym widzieć, jak się wtedy cieszysz, nic poza tym
W książce, którą dałaś mi ostatnio zaznaczam cytaty
Uczucia na sto pro przekazują tylko rodacy
Dlatego napisałem 'ja lublu', a nie 'kocham'
Dlatego teraz tylko o tym piszę po nocach
Dla ciebie nauczę się mówić w twoim języku
Możemy stąd wyjechać i wynająć nowy lokal


Powiedz, że to czujesz, tak jak zapach tych kwiatów
Powiedz, że to czujesz, mimo bólu i płaczu
Doskonale wiem ile masz obaw i strachu
Jeśli tylko pozwolisz, przegonimy te fatum
Powiedz, że to czujesz, tak jak zapach tych kwiatów
Powiedz, że to czujesz, mimo bólu i płaczu
Doskonale wiem ile masz obaw i strachu
Jeśli tylko pozwolisz, przegonimy te fatum

Cały czas wieszali nam nad głowy czarne chmury
Tak się rozpadało, że nie mogę wysiąść z fury
Z jednej zazdrosny były, z drugiej zakochane maniury

Kurwa, wszystko by zrobili, by nas rozdzielały mury
Śmialiśmy się, że będzie kłótnia, jak jest za dobrze
Sami wsiadaliśmy w emocjonalny rollercoaster
Potem piękne słowa zmieniały się na te oschłe
Potem nowe spory były coraz bardziej ostre
Jak się w życiu wali, to zazwyczaj jak lawina
Ko-kończy się tak szybko, że nie wiesz kiedy zaczyna
Nie mogłem wyrzucić z głowy każdego waszego screen'a
Po paru miesiącach pisałem z dupami, taki finał
Nie masz racji w ogóle mówiąc, że coś do nich czułem
Widziałem, że cierpisz, to sam siebie też otrułem
Potem do ciebie wszystko podawały tamte szmule
Dlatego wysłałem bukiet, bo przynieść ci go nie umiem


Powiedz, że to czujesz, tak jak zapach tych kwiatów
Powiedz, że to czujesz, mimo bólu i płaczu
Doskonale wiem ile masz obaw i strachu
Jeśli tylko pozwolisz, przegonimy te fatum
Powiedz, że to czujesz, tak jak zapach tych kwiatów
Powiedz, że to czujesz, mimo bólu i płaczu
Doskonale wiem ile masz obaw i strachu
Jeśli tylko pozwolisz, przegonimy te fatum

Narobiłem syfu, za który mi teraz przykro
Nie mam w sobie serca, więc nawet nie szukaj dziwko
Ono nadal należy do tej damy za szybką
Czułem tylko raz, tylko ty byłaś tak blisko
Pogubiłem się, bo brakowało mi paliwa
Wypłynęło na wierzch to, co chciało się ukrywać
Jeśli poznałeś prawdziwą miłość, no to chyba wiesz
Jak to boli, gdy jej nie ma, jak cię rozrywa

Translation in English of the Song
Zapach Tych KwiatÓw by Siles

Hey
One twice, ye
One twice, hey


I'm sending you flowers because I know you don't want to see me
I mean, this is what you wrote to me through that little pane
You always wanted what you said you don't want
That's why I want to believe that these words aren't true either
Fortunately, I've been reading you for a long time, just like book
There are no things that I cannot see in those eyes
Maybe if I left then it would be easier for us
But today you have to make only the bed linen
I would be the type who gave you flowers
I would like to see how you are happy then, nothing else
In the book you gave me recently I mark the quotes
Feelings are only conveyed by my countrymen
That's why I wrote 'I oru ', not' love '
That's why I only write about it at night
For you I will learn to speak your language
We can leave here and rent a new place


Say you feel it, just like the scent of these flowers
Say you feel it despite the pain and crying
I perfectly know how much fear and fear you have
If you just let us, we will chase away this fate
Say you feel it, just like the smell of these flowers
Say that you feel it, despite the pain and crying.
I know perfectly well how much fear and fear you have.
If you just let us, we will chase this fate away

Black clouds were hanging over our heads all the time
Yes it was falling apart that I can't get off the car

They were jealous on one, and maniacs in love on the other
Fuck, they would do anything to get us separated by walls
We laughed that there would be an argument about how good
We got into the emotional rollercoaster
Then the beautiful words changed into these dry ones
Then new arguments were more and more acute
When it collapses in life, it's usually like an avalanche
Co-ends so fast you don't know when it starts
I couldn't get every screen of yours out of my mind
After a couple of months I was writing with asses, such a finale
You're not right at all that I felt something for them
I saw that you were suffering, I poisoned myself
Then all those slums gave you everything
That's why I sent a bouquet, because I can't bring it for you


Say you feel it, just like the smell of these flowers
Say that you feel it, despite the pain and crying
I know very well how much fear and fear you have
If you just let us, we will chase this fate away
Say you feel it, just like the scent of these flowers
Say you feel it, despite the pain and crying
I know exactly how much fear and fear you have.
If you just let us, we will chase away this fate

I made a shit I'm sorry for now
I have no heart in me, so don't even look bitch
She still belongs to this lady too fast
I felt only once, only you were so close
I got lost because I lacked fuel
What came to the surface that wanted to hide
If you have met true love then you probably know
How it hurts when she is gone when she tears you apart

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Zapach Tych KwiatÓw We are happy!

CREDITS

The song "Zapach Tych KwiatÓw" was written by Siles. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.
Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!