Jag Ber: Translations in English and Lyrics - Sebastian Stakset

The Translation of Jag Ber - Sebastian Stakset in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Jag Ber - Sebastian Stakset in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Jag Ber
by Sebastian Stakset

Yeah, Yaa
Ah mannen
Yeah, ye ye ye
För jag ber

Jag ser dig rakt genom maskerna
När du glider fram genom trakterna
Du som får fart i dem backarna
Drabbat kvar med lasterna
Och dem äter upp dig som en cancertumör
Inifrån de är därför du dör
Därför du kör
Mamma hon undrar varför du gör som du gör
Mannen du blöder
Ser att du lider
Söker svaren
Finns i min bibel
Ögonen blöder
Lever det livet
Söder om söder
Ta inget för givet
Knarket har drabbat alla städer
Här vi faller som schackpjäser
Fråga statsministern
Han kommer se ut som han halsat en flaska vinäger
Dem vill sopa allt under mattan mannen
Tror dem grovt underskattar den kampen mannen
För många döda
För många fallna
För lite glöd
O för många kalla
En för livet
En för himmelen
En för dig
En sång för alla

För jag ber
Varje dag när jag vaknar
För du vet de min bror
För gatan den e så taskig
Våldet blivit så drastiskt
Folk dem faller för hastigt

För jag ber
Varje dag när jag vaknar
För du vet de min bror
För gatan den e så taskig
Våldet blivit så drastiskt
Folk dem faller för hastigt

De e lätt att såra dem man älskar
Svårt att förlåta dem man hatar
Svårt o förlåta sig själv
Inte lätt att hitta den man jagar
Barnen bränner sin framtid

På gatan tänder en haschbit
Dem e resultat av en samtid
Som inte värderar ett människoliv
gör vad du kan
Bara tystnad när alla försvann
Ambulans efter ambulans
Och nu skyller politiker allt på varann
Du skyller på dem
Dem skyller på oss
Och alla skyller på dem som kom sist
Dem som flydde kriget
Dem som flydde för livet
Nu han röker heroinet
Men jag ber mig gud ska rädda dig
För du vet min bror vad som väntar dig
Innan polisen kommer och hämtar dig
Och jag vet precis hur man känner sig
Smärtan när djävulen bränner ey
Men be till Jesus, han älskar dig
De är bara Gud som kan rädda dig

För jag ber
Varje dag när jag vaknar
För du vet de min bror
För gatan den e så taskig
Våldet blivit så drastiskt
Folk dem faller för hastigt

För jag vet, för jag vet, för jag vet
Du lever de där gatulivet
För du vill jaga dem där pengarna
Men dem pengarna kommer med en
Faktura som du inte har råd att betala
En faktura som krossar din familj
Som tar dig och din frihet
Och som i slutat utav dagen vill åt din själ
De är så djävulen blåser dig
Men de finns en gud som älskar dig och förlåter dig
Be till honom mannen, be till honom

För jag ber
Varje dag när jag vaknar
För du vet de min bror
För gatan den e så taskig
Våldet blivit så drastiskt
Folk dem faller för hastigt

För jag ber
Varje dag när jag vaknar
För du vet de min bror
För gatan den e så taskig
Våldet blivit så drastiskt
Folk dem faller för hastigt

Translation in English of the Song
Jag Ber by Sebastian Stakset

Yeah, Yaa
Ah man
Yeah ye ye ye
I ask.

Jag will see you right through the masks
As you glide through the area
You have to speed them up to the slopes
Hit the left with the actions
And them eat away at you like a cancerous tumor
From the inside they are dying
Therefore, you run the
My mother, she is wondering why you do what you do
Man, you're bleeding
Seeing that you're in pain
Looking for answers
In my bible
My eyes are bleeding
Living the life
To the south of the south
Do not take anything for granted
Drugs have affected all of the cities and towns
Here we are falling like chess pieces
To ask the prime minister, the
He's going to look like he's halsat a bottle of white vinegar
They want to sweep it all under the carpet, and the man
Think of them in a grossly understates the struggle of the man
Of the dead
Too many laws
For a bit of glow
For many, the cold
A life
One of the heavens,
You
A song for you all.

I'm asking
Every morning when I wake up in the
You know, my brother,
On the street, it is so shitty
The violence has become so drastically
The people of them to fall too hastily.

I'm asking
Every morning when I wake up in the
You know, my brother,
On the street, it is so shitty
The violence has become so drastically
The people of them to fall too hastily.

e is easy to hurt the feelings of those you love
Find it hard to forgive those you hate
Hard o forgive yourself
Not easy to find the one you are chasing
The kids are burning their future

On the street in the teeth of a haschbit
It's the result of the present
That is not the value of a human life
do what you can
Only in the silence when all of them disappeared
The ambulance service after the ambulance service
And now they blame the politicians, all of the others
You lay the blame on them
Them to lay the blame on us
And all of the blame on the people who came last time
Those who fled the war in
For those who fled for their life
Now, the smoking of heroin
But I would ask that of me, god will save you
You know, my brother, what's in store for you
The police will come and get you
And I know exactly how you feel
The pain, when the devil burns the mark
However, praying to Jesus, he loves you
They are the only God who can save you.

I'm asking
Every morning when I wake up in the
You know, my brother,
On the street, it is so shitty
The violence has become so drastically
The people of them to fall too hastily.

-I know, I know, I know
You live in which the street
In order to teach them where the money is
But the money comes with a
Bill, as you will not be able to afford to pay for
A bill that crushes your family
That will take you and your new found freedom
And at the end of the day, to me
They are the devil, the wind blows you
However, the existence of a god who loves you and will forgive you
Ask him, man, ask him.

I'm asking
Every morning when I wake up in the
You know, my brother,
On the street, it is so shitty
The violence has become so drastically
The people of them to fall too hastily.

I'm asking
Every morning when I wake up in the
You know, my brother,
On the street, it is so shitty
The violence has become so drastically
The people of them will fall to the rapidly

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Jag Ber We are happy!
Until today you have improved
145
translations of songs
Thank You!!