Mój Hymn O Warszawie: Translations in English and Lyrics - Ralph Kaminski

The Translation of Mój Hymn O Warszawie - Ralph Kaminski in English and the original Lyrics of the Song
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Italian and Lyrics - Ralph Kaminski Italian
Mój Hymn O Warszawie: Translation in English and Lyrics - Ralph Kaminski English
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Spanish and Lyrics - Ralph Kaminski Spanish
Mój Hymn O Warszawie: Translation in French and Lyrics - Ralph Kaminski French
Mój Hymn O Warszawie: Translation in German and Lyrics - Ralph Kaminski German
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Portoguese and Lyrics - Ralph Kaminski Portoguese
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Russian and Lyrics - Ralph Kaminski Russian
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Dutch and Lyrics - Ralph Kaminski Dutch
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Swedish and Lyrics - Ralph Kaminski Swedish
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Norwegian and Lyrics - Ralph Kaminski Norwegian
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Danish and Lyrics - Ralph Kaminski Danish
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Hindi and Lyrics - Ralph Kaminski Hindi
Mój Hymn O Warszawie: Translation in Polish and Lyrics - Ralph Kaminski Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Mój Hymn O Warszawie - Ralph Kaminski in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Mój Hymn O Warszawie
by Ralph Kaminski

Myślałem kiedyś, że To taki Nowy York
Tylko trochę niższy i skromniejszy
Nie chcesz tu być, a ja boję się
Nudy w martwym zimowym kurorcie


W stronę murów, niezdobytych marzeń
Biegną głowy w ciemnych okularach i udają gwiazdy
Lata, lata pędzą coraz szybciej, W spóźnionych autobusach
W kiepskich mieszkaniach, Za duże pieniądze


Śpiewam
Wkur mnie Warszawo
Ko Cię Warszawo
Wiasz mnie Warszawo
Cham Cię Warszawo


Piękna Warszawo, brzydka Warszawo
Moja Warszawo, niczyja Warszawo
Śpiewam Ci hymn, A całe miasto śpi


Szkoda, że już nie zabierzesz mnie
Do naszych miejsc, które znikły z mapy
W noc gdy umarł król spotkali się
Wszyscy ludzie, których z Tobą kojarzę

I czułem lato, które kończy się
Żeby Cię zatrzymać robiłem mnóstwo zdjęć i filmów
W resztkach słońca tłum ogrzewał się
Wszyscy się znali, kochali i żyli dla weekendów


Dla was śpiewam
Wkur mnie Warszawo
Ko Cię Warszawo
Wiasz mnie Warszawo
Cham Cię Warszawo


Piękna Warszawo, brzydka Warszawo
Moja Warszawo, niczyja Warszawo
Śpiewam Ci hymn, A całe miasto śpi

Translation in English of the Song
Mój Hymn O Warszawie by Ralph Kaminski

I used to think it was like New York
Just a little shorter and more modest
You don't want to be here and I'm scared
Boredom in a dead winter resort


Towards the walls, unacquired dreams
Heads with dark glasses running and pretending to be stars
Years, years run faster and faster In late buses
In poor apartments, Too much money


I'm singing
I'm mad, Warsaw
Love you Warsaw
You know me, Warsaw
Cham You Warsaw


Beautiful Warsaw, ugly Warsaw
My Warsaw, nobody's Warsaw
I sing you the anthem, And the whole city is asleep


I wish you could take me anymore
To our places, that disappeared from the map
The night the king died they met
All the people I associate with you

And I felt the summer ending
To stop you I was doing a lot photos and videos
In the remnants of the sun the crowd was warming
Everyone knew each other, loved each other and lived for the weekends


I sing for you
Wku r me Warsaw
You know Warsaw
You know me Warsaw
You know Warsaw


Beautiful Warsaw, ugly Warsaw
My Warsaw, nobody's Warsaw
I sing you a hymn, And the whole city is asleep

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Mój Hymn O Warszawie We are happy!

Ralph Kaminski

Mój Hymn O Warszawie: Translations and Lyrics - Ralph Kaminski

Mój Hymn O Warszawie

We present you the lyrics and the translation of Mój Hymn O Warszawie, a news song created by Ralph Kaminski taken from the album 'Morze'

The album is composed by 12 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

All the concerts of Ralph Kaminski

If you don't want to miss the live Ralph Kaminski concert you can follow one of the following concerts:

Latest Translations and Lyrics Added Ralph Kaminski

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!