Jeg Har Glemt: Translations in English and Lyrics - Pind

The Translation of Jeg Har Glemt - Pind in English and the original Lyrics of the Song
Jeg Har Glemt: Translation in Italian and Lyrics - Pind Italian
Jeg Har Glemt: Translation in English and Lyrics - Pind English
Jeg Har Glemt: Translation in Spanish and Lyrics - Pind Spanish
Jeg Har Glemt: Translation in French and Lyrics - Pind French
Jeg Har Glemt: Translation in German and Lyrics - Pind German
Jeg Har Glemt: Translation in Portoguese and Lyrics - Pind Portoguese
Jeg Har Glemt: Translation in Russian and Lyrics - Pind Russian
Jeg Har Glemt: Translation in Dutch and Lyrics - Pind Dutch
Jeg Har Glemt: Translation in Swedish and Lyrics - Pind Swedish
Jeg Har Glemt: Translation in Norwegian and Lyrics - Pind Norwegian
Jeg Har Glemt: Translation in Danish and Lyrics - Pind Danish
Jeg Har Glemt: Translation in Hindi and Lyrics - Pind Hindi
Jeg Har Glemt: Translation in Polish and Lyrics - Pind Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Jeg Har Glemt - Pind in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Jeg Har Glemt
by Pind

Han sagde: 'Fuck din' fortællinger'
Prøv dog at lev' lidt i nu'et
Folk gi'r ikk' noget for din' vendinger
Folk tror, dit hoved er forskruet
Men de vil bar' se mig på klub med nogl' kællinger
Se mig med sne under snuden
Se mig i jorden med presenninger
Jeg vil gern' vær' det foruden
At revurder' ting, det' en god plan
Tror ikk', der' nogen, der har vundet hjem' på sofaen
Nogen de har snakket lort siden day one
Nogen de har gået hårdt ind i to dage
Og nogen har fået at vide, at de' inkompetente
Hele deres liv og har skrevet det i mente
Jeg har allerede glemt det
Ud' og grib' dagen, det' for ensomt at vente
Se ud over byen fra en bakketop, okay
si'r, jeg har det godt, no way
Nogle folk ender bankerot, min læg'
Si'r, at tid ka' ikk' købes på din MobilePay, yas
Men hva' så?


Hvorfor vil du altid prøv' at lav' mig om?
Yeah
Jeg ved godt, vi ikk' er ens, men det' meningen
Yeah, ah
Der' forskellig' ting, som vi ska' gå igennem
Det' ikk' nemt
Sen' aften, jeg vil hjem, jeg vil , yeah

Uh, yeah
Der' de minder, jeg har glemt lige nu

Kommet for at skin', du ka' smag' den flam'
Man har prøvet at frys' mig utallig' gange
Man har prøvet at push' mig, jeg' stadig igang
De, der kom for at had', gik i bad med det sam'
Vi har travlt nu, det' blevet en kliché
Helt op' i mit fjæs, som om de har spist det
snak' lort, si'r jeg ska' bevis' det
Når du selv er bar' et bong-hoved' med en iste
Ser du, jeg' min egen herre, og jeg ved det godt, okay
Vent til jeg har drukket nok, no way
Nogle folk ender bankerot, min læg'
Si'r, at tid ka' ikk' købes på din MobilePay, yas
Men hva' så?


Hvorfor vil du altid prøv' at lav' mig om?
Yeah
Jeg ved godt, vi ikk' er ens, men det' meningen
Yeah, ah
Der' forskellig' ting, som vi ska' gå igennem
Det' ikk' nemt
Sen' aften, jeg vil hjem, jeg vil , yeah
Uh, yeah
Der' de minder, jeg har glemt igen

Translation in English of the Song
Jeg Har Glemt by Pind

He said: 'Fuck your' stories'
Try to live a little in the now
People do not give a damn about your twists
People think your head is twisted < But they want to see me at the club with some bitches
See me with snow under my nose
See me in the ground with tarpaulins
I would like to 'be' it besides
To reevaluate 'things, that' a good plan
Do not think 'there' someone who has won home 'on the couch
Someone they have talked shit since day one
Someone they have gone hard in two days
And someone has been told that they 'incompetent
All their lives and have written it in mind
I have already forgotten it
Out' and seize 'the day, it' too lonely to wait
Look out over the city from a hilltop, okay
say, I'm fine, no way
Some people end up bankrupt, my calf '
Say that time can not be bought on your MobilePay, yas
But what's so?


Why do you always want to try 'to make' me about?
Yeah
I know we'm not the same, but that's the meaning
Yeah, ah
There ' different 'things we'll go through
It's not easy
Late night I want to go home, I want to, yeah

Uh, yeah
There' they remember , I forgot right now

Come to shine ', you can' taste 'that flame'
You have tried to freeze 'me countless times'
You have tried to push 'me, I' still going
Those who came to hate ', took a shower with the sam'
We are busy now, it 'has become a cliché
All the way up' in my face, as if they've eaten it
talk 'shit, I'm going to' prove 'it
When you yourself are wearing' a bong-head 'with an iced tea
, I'm my own master and I know it well, okay
Wait until I've drunk enough, no way
Some people end up bankrupt, my calf '
Say that time ka 'ikk' is bought on your MobilePay, yas
But what's so?


Why do you always want to 'change' me?
Yeah
Yeah, ah
There 'are' different 'things that we'll go through
It's not easy
Late night, I want to go home, I want to , yeah
Uh, yeah
There 's the memories I've forgotten again

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Jeg Har Glemt We are happy!

Pind

Jeg Har Glemt: Translations and Lyrics - Pind

Jeg Har Glemt

Pind has published a new song entitled 'Jeg Har Glemt' taken from the album '' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

Other Albums of Pind

We want to remind you some other old album preceeding this one: Videre / Eventyr.

Latest Translations and Lyrics Added Pind

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!