Se På Mig Nu - Singelversion: Translations in English and Lyrics - Petter

The Translation of Se På Mig Nu - Singelversion - Petter in English and the original Lyrics of the Song
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Italian and Lyrics - Petter Italian
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in English and Lyrics - Petter English
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Spanish and Lyrics - Petter Spanish
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in French and Lyrics - Petter French
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in German and Lyrics - Petter German
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Portoguese and Lyrics - Petter Portoguese
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Russian and Lyrics - Petter Russian
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Dutch and Lyrics - Petter Dutch
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Swedish and Lyrics - Petter Swedish
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Norwegian and Lyrics - Petter Norwegian
Se På Mig Nu - Singelversion: Translation in Danish and Lyrics - Petter Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Se På Mig Nu - Singelversion - Petter in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Se På Mig Nu - Singelversion
by Petter

Lite full, men känner mig tom
I en taxi, vi ser över bron
Cityljus, himlen är svart
Borta i tankar och märker det knappt
Kristaller likt snön som faller
Så mycket vilja, men bakom galler
Ljussken som glittrar i mörkret
Folk överallt, du står vänster om dörren
Sticker ut ur ledet
Och jag ser på dig när ingen annan ser det
Men hon drar mig i tröjan, tätt intill
Viskar nåt, blicken är still
Jag håller fokus på dig, någon ropar ditt namn
Är du själv? Ser ingen hon eller han
Hjärtat bultar, känner det långt fram
Om känslor kan brinna så brinner dom våldsamt

Se på mig nu
Har speglat mig i timmar för att hitta nån som du
Se på mig nu
Jag dansar tills kristaller faller ner mot min hud
Låt mig byta plats med henne, om så bara en minut, så snälla
Se på mig nu
Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla
Se på mig nu

Konverserar, köper drinkar
Min tjej står bredvid mig, ser till att vi synkar
Lampor blinkar, ögonkast
Klänningen skiner, ser din glöd i natt
Dansgolv, basen vibrerar
Och när jag ser på dig blir jag röd och generad
Jag är så blyg, jag tittar i smyg
Tankarna flyger, har du hittat nån ny?
Jag är fast, har betong runt fötterna
Dagarna är långa, men jag älskar nätterna
Det är då jag ser dig i vimlet
Gör vad som helst, jag kan dra ringen av fingret
Kärlekens ögon ser inga fel
Om allt rasar, faller jag ner
Men jag ser bara dig, som jag har tiltat rummet
Törsten är kvar, ingenting har försvunnit

Se på mig nu
Har speglat mig i timmar för att hitta nån som du
Se på mig nu
Jag dansar tills kristaller faller ner mot min hud
Låt mig byta plats med henne, om så bara en minut, så snälla
Se på mig nu
Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla
Se på mig nu

Vill ta dig i handen, lämna nu
Men det är ingen sann historia, det är ett sagoslut
För du har knappt märkt av mig, jag är kvar vid min flickvän
Bländad av ljuset, skiner som smycken
Snälla se mig, jag vill det så mycket
Din blick? Sliter i stycken
Någon drar i mig, men det är inte du
Går sakta baklänges, bort från nu

Jag ser du lämnar rummet du
Tar med min sista chans
Blev hon jag var innan du kom
Någon annans, någonstans
Vill att du

Ser på mig nu
Har speglat mig i timmar för att hitta nån som du
Se på mig nu
Jag dansar tills kristaller faller ner mot min hud
Låt mig byta plats med henne, om så bara en minut, så snälla
Se på mig nu
Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla
Se på mig nu

Se på
Se på
Se på
Se på
Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla
Se på mig nu
Låt mig byta plats med henne innan kvällen tagit slut, så snälla
Se på mig nu

Translation in English of the Song
Se På Mig Nu - Singelversion by Petter

A little drunk, but feel empty,
In a cab, we take a look at the bridge
Cityljus, the sky is black
Away in front of the tanks, and the notice is less than
The crystals, like the snow that falls
So, a lot of determination, but it is behind bars
The flash of light that shines through the darkness
People are everywhere, you stand on the left side of the front door
Stand out from the line
And I'm looking at you, when no one else can see it
However, she did pull me out of the shirt, close to the
It whispers something, his eyes are still
I agree, the focus is on you, crying out your name
Are you by yourself? Seeing no one, he or she
Your heart is pounding, the long way
Where do you burn, then there is a fire of judgment, violently.

Se me now
Has been reflected to me in the hours in order to find someone like you
Take a look at me now
I will dance until the crystals are falling down on my skin
Let me change places with her, even if only for a minute, so please
Take a look at me now
Please let me switch places with her, before the night has ended, so please
Take a look at me now

Konverserar, is buying the drinks
My girlfriend is standing next to me, and make sure that we are syncing
The lights are flashing, s
The dress is bright, can see your glow-in-the-night
The dance floor, the bass vibrates
And when I look at you, I was red and embarrassed,
I'm so shy, I was looking on the sly
The ideas are flying, have you found someone new?
I am a firm has the concrete around your feet
The days are long, but I love the night
That is when I will see you in the crowd
Do something, anything, that I can take the ring off your finger
Love the eyes do not see any errors
If everything collapses, I fall down,
However, I can only see you, that I have tiltat room
The thirst is still there, nothing has disappeared.

Se me now
Has been reflected to me in the hours in order to find someone like you
Take a look at me now
I will dance until the crystals are falling down on my skin
Let me change places with her, even if only for a minute, so please
Take a look at me now
Please let me switch places with her, before the night has ended, so please
Take a look at me now

do you take in your hand, please leave now
However, it is not a true story, this is a sagoslut
You've hardly noticed me, as I'm still at my girlfriend's
Blinded by the light, it shines like jewelry
Please, look at me, and I like it so much
Of your vision? Tear in pieces,
No draw for me, but it's not for you
Slowly walks backwards, away from it now.

Jag can see that you are leaving the room for you
Take my last chance
She was the one I had before you came along
Someone else, somewhere, anywhere
To you
limits to me now
Has been reflected to me in the hours in order to find someone like you
Take a look at me now
I will dance until the crystals are falling down on my skin
Let me change places with her, even if only for a minute, so please
Take a look at me now
Please let me switch places with her, before the night has ended, so please
Take a look at me now.

Se the
Look at the
Look at the
Look at the
Please let me switch places with her, before the night has ended, so please
Take a look at me now
Please let me switch places with her, before the night has ended, so please
Take a look at me now

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Se På Mig Nu - Singelversion We are happy!

Petter

Se På Mig Nu - Singelversion: Translations and Lyrics - Petter

Se På Mig Nu - Singelversion

We present you the lyrics and the translation of Se På Mig Nu - Singelversion, a news song created by Petter taken from the album 'Skeppsholmen' published on Sunday 21 June 2020

This is the list of 7 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Petter

We want to remind you some other old album preceeding this one: Lev nu / Mitt folk.

Latest Translations and Lyrics Added Petter

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!