Pirx: Translations in English and Lyrics - Paulina Przybysz

The Translation of Pirx - Paulina Przybysz in English and the original Lyrics of the Song
Pirx: Translation in Italian and Lyrics - Paulina Przybysz Italian
Pirx: Translation in English and Lyrics - Paulina Przybysz English
Pirx: Translation in Spanish and Lyrics - Paulina Przybysz Spanish
Pirx: Translation in French and Lyrics - Paulina Przybysz French
Pirx: Translation in German and Lyrics - Paulina Przybysz German
Pirx: Translation in Portoguese and Lyrics - Paulina Przybysz Portoguese
Pirx: Translation in Russian and Lyrics - Paulina Przybysz Russian
Pirx: Translation in Dutch and Lyrics - Paulina Przybysz Dutch
Pirx: Translation in Swedish and Lyrics - Paulina Przybysz Swedish
Pirx: Translation in Norwegian and Lyrics - Paulina Przybysz Norwegian
Pirx: Translation in Danish and Lyrics - Paulina Przybysz Danish
Pirx: Translation in Hindi and Lyrics - Paulina Przybysz Hindi
Pirx: Translation in Polish and Lyrics - Paulina Przybysz Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Pirx - Paulina Przybysz in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Pirx
by Paulina Przybysz

Wychodzę
Chcę żebyś zobaczył jak to jest
Gdy mnie nie ma
Chce żebyś sobie poradził
Chce żebyś sobie nie poradził
Wychodzę
Chcę żebyś zobaczył jak to jest
Gdy mnie nie ma


Zawołaj mnie |x8

Wróciłam
Chcę żebyś zobaczył jak to jest
Kiedy jestem
Chce zobaczyć jak sobie poradziłeś
Może jednak sobie nie poradziłeś
Wróciłam
Chcę żebyś zobaczył jak to jest
Kiedy jestem
Jestem
Wróciłam

Zawołaj mnie |x8

To jak wyobrażenie sobie swojego własnego pogrzebu
Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu
Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi
Jestem przybysz z kosmosu niech mój pył na wietrze się mieni
Niech go zassie wszechświat
Łzy w deszcz użyteczny zmieni
Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat
Wychodzę, bo skończyły się już wszystkie moje logiczne argumenty
Nie mam już nic na obronę

Grafik emocji przesadnie napięty
Wychodzę jakbym miała już nigdy nie wrócić
Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty
I mam nadzieję już nigdy nie będzie
Ale dziś masz poczuć się najgorzej
Chociaż ciężko szukać winnych
Chociaż tępe te nasze noże
Ja ostrzę, ostrze, ostrzę

Do cholery kocham cię za bardzo
Żeby mówić te wszystkie rzeczy
Z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć

Kłócimy się o coś z dupy a ja, królowa dygresji
Będę zmieniać kąt ataku, będę pękać płaczem od presji
Kto wymyślił te nasza elokwentną wojnę?
Przed chwilą jedliśmy śniadanie, przed chwilą było tak spokojnie

Znamy się już tyle lat a może nawet klika żyć
Wydarzyło się tak dużo wszystkiego
A ja wciąż chce tylko obok być
Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat
Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata
Na tę kulką co ją pokrywa woda i las
Zarządzam zbiórkę w kuchni
Zarządzam cisze i dotyk
Zarządzam wybaczenie na spółkę
Jesteś moja ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób
No dobra może z dorosłych, bo te małe wiadomo że mistrz
Latają dookoła jak muchy
A my lecimy dalej jak pilot Pirx

Translation in English of the Song
Pirx by Paulina Przybysz

I'm going out
I want you to see what it's like
When I'm gone
I want you to cope
I want you to fail
I'm going out
I want you to see how it is I'm gone
When I'm gone


Call me | x8

I'm back
I want you to see what it's like
When I am
I want to see how you did
Maybe you didn't make it after all
I'm back
I want you to see what it's like
When I am
I am
I'm back

Call me | x8

It's like imagining your own funeral.
Who would cry, who would play, who would have fallen out of the run
In case of A German, never push me to the ground
I am a stranger from outer space let my dust sparkle in the wind
Let the universe suck him
tears into useful rain
let the organ play someone for a few extra years
I'm leaving because all my logical arguments are over

I have nothing to defend anymore
Emotional schedule overly tense
Exit as if I would never come back
I'm leaving, although the plan B is completely overwhelmed
And I hope it will never be again
But today you are to feel the worst
Although it's hard to find the blame
Even though our knives are blunt
I sharpen, blade, sharpen

I damn well love you too much
To say all these things
Of which each one tries to us dehumanizing more and more

We are arguing about something shit and I, the queen of digression
I will change the angle of attack, I will burst into tears from pressure
Who invented our eloquent war?
We had breakfast a moment ago, it was so quiet a moment ago

We have known each other for so many years and maybe even a few lives
So much of everything happened
And I still just want to be next to
To be bored together, to see the whole world
Maybe we will experience the views from the universe
For this ball covered with water and forest
I manage a collection in the kitchen
I manage silence and touch
I order forgiveness n a company
You are my favorite person from all the people I know
Okay, maybe adults, because the little ones know they are a champion
They fly around like flies
And we go on like a Pirx pilot

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Pirx? We are happy!

CREDITS

The song "Pirx" was written by Piotr Skorupski, Marek Pu0119dzwiatr, Paulina Przybysz e Adam Kabaciu0144ski. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Paulina Przybysz

Pirx: Translations and Lyrics - Paulina Przybysz

Pirx

Pirx is the new single from Paulina Przybysz taken from the album 'Chodź tu'.

The list of 8 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Paulina Przybysz

We want to remind you some other old album preceeding this one: Odwilż.

Latest Translations and Lyrics Added Paulina Przybysz

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week