Internety: Translations in English and Lyrics - Pain

The Translation of Internety - Pain in English and the original Lyrics of the Song
Internety: Translation in Italian and Lyrics - Pain Italian
Internety: Translation in English and Lyrics - Pain English
Internety: Translation in Spanish and Lyrics - Pain Spanish
Internety: Translation in French and Lyrics - Pain French
Internety: Translation in German and Lyrics - Pain German
Internety: Translation in Portoguese and Lyrics - Pain Portoguese
Internety: Translation in Russian and Lyrics - Pain Russian
Internety: Translation in Dutch and Lyrics - Pain Dutch
Internety: Translation in Swedish and Lyrics - Pain Swedish
Internety: Translation in Norwegian and Lyrics - Pain Norwegian
Internety: Translation in Danish and Lyrics - Pain Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Internety - Pain in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Internety
by Pain

Komander Ground
Vždyť toto je katastrofa
Katastrofa, nezlobte se
Já vim, že za to nemůžete, ale je to otřesné, co se to děje

Sledovanost, číslíčka a fame
Lajky - internetová game
Založ si Twitter a tweetuj
Virtuální svět, vítej
Vyfoť se v plavkách, sdílej
Tvý kozy se prej líběj
Tvý tělo už zná každej
Follows a lajky sbírej
Chtěl by jsi bejt moc slavnej
Natoč se, tancuj, zpívej
Zatim jsi jen moc marnej
Svět je občas dost trapnej
Lidi jenom přes net žít chtěj
Nemuset jít ven zní nej
A já o nic moc jinej
Před barák dojít jsem línej
Na Instagram natoč svůj den
Odběry, lajky jsou tvůj sen
Vyfoť se svym pejskem
Co děláš teď vědět dej všem
Gratuluju, teď seš in
Gratuluju, seš kretén
Měl by jsi občas jít ven
Život je jen, jen jeden
Facebook, Insta, Tinder a Twitter
Sharuj, lajkuj všechno jak kripl
Na netu je všechno, nemusíš ven
Nemusíš nic, nemusíš odejít z bytu
Desetiletý maj mobily v ruce
My v deseti běhali po ulicích
Vymytý mozky, asi evoluce
Největší zlo po politicích

Všichni připojený na internetu
Všichni maj profily na internetu
Všechno se jede přes internety
Neni nic, co nenajdeš na internetu
Seznam se s čubkou na internetu
Koupíš si jídlo na internetu
Můžeš si zašukat na internetu
Všechno seženeš na internetu
Všichni připojený na internetu
Všichni maj profily na internetu
Všechno se jede přes internety
Neni nic, co nenajdeš na internetu
Seznam se s čubkou na internetu
Koupíš si jídlo na internetu
Můžeš si zašukat na internetu

Všechno seženeš na internetu

Mam chuť se jít vychcat do statusu
Rovnou se vyseru do statusu
Když mi to lajkneš, vrátim ti to
A když mě nasereš, tak ten like zrušim
Uh, new generation rules
Uh, čim víc lajků, víc cool
Uh, seš offline, tak seš vůl
Seš offline - žiješ jenom napůl
Život jenom na polovinu
Bez mobilu nevydržim ani hodinu
Jedu sockou, všichni na telefonu
Vyfotit shit, pochlubit se na Instagramu
Na story si natočim každou debilitu
Miluju to, miluju ten život a ne true
Miluju lajky a můžou bejt vod dementů
Kdo je za těma číslama už je vedlejší
Dej mi follow a dám ti taky
Sledujících potřebuju mraky
Vemu mámě z peněženky prachy
Vyfotim se, dám #hustle
Na netu neviděj, že jsem kripl
Holky neviděj malýho dicka
Pokud jim teda nepošlu foto
Ale pravděpodobně budu takovej kokot a pošlu
Pak se zasmějou s kámoškou
Pak moje fotky uvidí každej
Možná to skončí sebevraždou
Bejt idiot je náročný
Bohužel život neni tak snadnej
Neni těžký bejt všem pro smích
Stačí jenom jeden krok špatnej
Do smrti tě ostuda nepustí

Na internetu
Všichni maj profily na internetu
Všechno se jede přes internety
Neni nic, co nenajdeš na internetu
Seznam se s čubkou na internetu
Koupíš si jídlo na internetu
Můžeš si zašukat na internetu
Všechno seženeš na internetu
Všichni připojený na internetu
Všichni maj profily na internetu
Všechno se jede přes internety
Neni nic, co nenajdeš na internetu
Seznam se s čubkou na internetu
Koupíš si jídlo na internetu
Můžeš si zašukat na internetu
Všechno seženeš na internetu

Translation in English of the Song
Internety by Pain

Komander Ground
I mean, this is a disaster
Disaster, sorry
I know that it's not you, but it's appalling what's going on

Sledovanost, little numbers and fame
Likes - the internet game
Start a Twitter and tweet
Virtual world, welcome to
Take a picture in a bathing suit, share
Your tits he liked
Your body already knows every
Follows and likes collect
Would you want to be very famous
Get up, dance, sing
So far, you're just too good
The world is sometimes pretty lame
People just through the net live want
Not having to go out sounds the best
And I about much of anything else
In front of the house cause I'm lazy
On Instagram make your day
Subscriptions, likes are your dream
Take a picture with your dog
What are you doing now to know give me all
Congratulations, you're now in
Congratulations, you're an asshole
You should occasionally go out
Life is just, just one
Facebook, Insta, Tinder and Twitter
Sharuj, like everything as a cripple
On the internet is everything, you don't have to out
You don't have anything, you don't have to walk away from the apartment
Ten-year-old have cellphones in hand
We in the ten ran through the streets
Been brainwashed about evolution
The greatest evil for politicians

Všichni connected to the internet
All of them have profiles on the internet
Everything goes through the internets
There's nothing you can't find on the internet
Meet a bitch on the internet
Buy food on the internet
You can get laid on the internet
Everything you can get on the internet
Everyone connected to the internet
All of them have profiles on the internet
Everything goes through the internets
There's nothing you can't find on the internet
Meet a bitch on the internet
Buy food on the internet
You can get laid on the internet

Everything you can get on the internet

Mam taste to go piss into the status of
Straight I take a shit into the status of
When I lajkneš, I'll pay you back
And when you piss me off, so that like I bailed
Uh, the new generation rules
Uh, the more likes, the more cool
Uh, you're offline, so you're an asshole
You're offline - you only live half
Life in half
Without a cell phone can even an hour
I'm going homeless, all on the phone
Take a picture of shit, show off on Instagram
The story you I'm filming every stupidity
I love it, I love the life, and no true
I love the likes, and they can be waters of retards
Who is behind all these numbers is of minor
Give me a follow and I'll give you too
Followers I need clouds
I'll take mom out of the wallet money
A picture, I'll put #hustle
On the net they don't see that I'm a cripple
The girls see little dick
If I send the photo
But I'll probably be such a dick and I'll send
Then a laugh with a friend
Then my photos will see every
Maybe it ends in suicide
Being an idiot is a challenging
Unfortunately, life isn't so easy
It's not hard to be a laughingstock
Just one step bad
The death of you shame won't let go

Na the internet
All of them have profiles on the internet
Everything goes through the internets
There's nothing you can't find on the internet
Meet a bitch on the internet
Buy food on the internet
You can get laid on the internet
Everything you can get on the internet
Everyone connected to the internet
All of them have profiles on the internet
Everything goes through the internets
There's nothing you can't find on the internet
Meet a bitch on the internet
Buy food on the internet
You can get laid on the internet
Everything you can get on the internet

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Internety We are happy!

Pain

Internety: Translations and Lyrics - Pain

Internety

Internety is the new single from Pain taken from the album 'Ksicht' published on Sunday 21 June 2020.

The album is composed by 14 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:
  • Internety

Latest Translations and Lyrics Added Pain

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!