Paff Pass: Translations in English and Lyrics - Nilo

The Translation of Paff Pass - Nilo in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Paff Pass - Nilo in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Paff Pass
by Nilo

105, STV‚ huh
Yeah 
Tar  några paff‚ sen pass
Vad säger du då‚ STV?
Tar några paff

Tar  några paff, sen pass
Röker  ba' zutt, ej gräs
Spelar du tuff‚ get strapped
Möter  en musht, ses där
Visitation på mig
Och aina, de brinner, de hittar ej gram eller pistol på mig

Yeah
Vaknar  i trap innan jag går, skriver på app—
Bakar en knatch, fyller i skåp, ey
Älskar att japp
Grabbar i krig, kulor tar liv
Wallah, tiden går snabbt
Riskera tid, fördela keys eller vi kapar din bank
Här det bara koder på koder, stashade guns i förrådet
Tio för fem och du får den, bygger ba' upp telefonen
Sära på aina som låren, guzzen är skön om hon får den
Meckar upp jointen i logen, skriver till brushan i kåken
Minns när vi spelade in låten, sjukt det här var nåt år sen, uh
Ingenting varar för alltid
Mannen, kom till vår trakt, jag delar ut allt och alla mushterna samlas
En pittad scooter här får aina köra fel håll, bre
Vi starta tidigt mannen ni kom hit i sen ålder
Nu det går bra, trycker i stan
Mannen vi kommer för allt
För mycket span leder till knas
Här dom kan fånga dig snabbt, ey
Radar upp lag sen vi va' barn
Nu, aina har ingen chans
Skriver en rad
Jalla jag sover med guzzen inatt

Tar några paff sen pass
Röker ba' zutt, ej gräs
Spelar du tuff, get strapped
Möter en musht, ses där
Visitation på mig
Och aina, de brinner, de hittar ej gram eller pistol på mig
Tar några paff sen pass
Röker ba' zutt, ej gräs
Spelar du tuff, get strapped
Möter en musht, ses där
Visitation på mig
Och aina, de brinner, de hittar ej gram eller pistol på mig


Ah
För aina, det rolig grej
Jag har en otrolig tjej, hon vill ha en stor i sig
Du får en pistol i dig, ah
Vi har tabbar och granater, alla grabbar är soldater
Jalla, tagga från konstapeln
Folk dom slaggar, jag är vaken
Du kriminell för en dag
Jag inne den, den är bra
Kriget, vi vinner den, det är klart
Dom här rimmen, län, de är bars
Ingen finne men du blir poppad
Det som filmer, län, du blir chockad
Gör en mille, län, och sen dockar
Om du finner den, du blir skottad
Ja rymmer, län, om jag plockas
Himmelen, den har kroppar
Hoppas jag vinner, län, och blir rockstar
310, län, om jag toppar
Det blir dyrt, min vän, om vi shoppar
Lägger bly i den och sen skottar
Jag har fiender som vill stoppa
Därför på fiender bror vi spottar, ey, ah
På gud, det är skitz här ute
Det blåljus och kids som skjuter
På gud, det är skitz här ute
Det blåljus och kids som skjuter
Broder, jag håller i ryssen
Meckar min jolle i tysken
Jag har kontrollen, det Nisse
Sätter ba' bollar i krysset

Tar några paff sen pass
Röker ba' zutt, ej gräs
Spelar du tuff, get strapped
Möter en musht, ses där
Visitation på mig
Och aina, de brinner, de hittar ej gram eller pistol på mig
Tar några paff sen pass
Röker ba' zutt, ej gräs
Spelar du tuff, get strapped
Möter en musht, ses där
Visitation på mig
Och aina, de brinner, de hittar ej gram eller pistol på mig

Brrr
Pa-pa-pa

Translation in English of the Song
Paff Pass by Nilo

105, FG' huh
Yeah
Taking a few shocked' late pass
'What are you saying, then,' the STV?
Take some of the shocked
(wait for a few shocked, and then pass
Smoke, ba' zutt, not the grass
You play the tough' get strapped
Faced with a musht, see you there
Visitation at me
And aina, and they're passionate about, they will find not a gram or a gun on me

Yeah
You wake up in the saga before I go, typing on a mobile
Bake in a knatch, fill in your cupboard, mark
Love the back of the
Hey guys, in war, the bullets taking the life of the
Wallah, the time goes by quickly
The risk of time, the distribution of the keys, or we'll cut your bank
Here, it is just the codes, the codes, stashade the guns in the store
Ten to five, and you will receive it, the building of the ba' up the phone
Part of the aina, as the guzzen is good if she gets it
Meckar up jointen in the lodge, writing to brushan here
Remember, when we recorded the song was sick, it was just a year ago, followed by the
Nothing lasts forever
The man came up to our place, I will share it all out, and all of the mushterna collected
A pittad lost, here, aina, run the wrong way, bre
We have to start early, the man you came here to see the age of the
Now, things are going well, touch is in town
Man, we're going for it all
For a lot of span will lead to the expected
They can catch up quickly, the mark
Line up the teams, but to be a child
Now aina has no chance
Write a series of
Jalla, I sleep with a guzzen last night.
wait for a few shocked then pass
Smoke, ba' zutt, not the grass
Play tough, get strapped
Faced with a musht, see you there
Visitation at me
And aina, and they're passionate about, they will find not a gram or a gun on me
Taking a few shocked then pass
Smoke, ba' zutt, not the grass
Play tough, get strapped
Faced with a musht, see you there
Visitation at me
And aina, and they're passionate about, they will find not a gram or a gun on me

Ah
For mehmet, the funny thing
I have a great girl, and she would like to have a large
You get a gun with you, ah
We have tabs, and shells, all of the ' we are the soldiers of the
Jalla, to tag, from the chief constable
The people of the judgment slaggar, I'm wide awake
You are a criminal-for-a-day
I went to it, it is a good thing
The war is on, we win it, it's clear
The top part, the county, and they are worn
Not a finn but you will be popped
It's like the movies, in the county of, and you will be shocked
Make a mil -, county -, and then how
If you do find it, you will be skottad
Yes, the sleep area, where I picked up
The heavens, the bodies of the
I hope to win the county, and becoming a rock star
The 310 area, if I have the tops of the
It is expensive, and my friend, we shop with confidence
Put the lead on and then let
I have enemies who want to stop the
Therefore, the enemies of the brother, we can set, ey, ah
God, it's the skitz out
The police and the kids that shoot
God, it's the skitz out
The police and the kids that shoot
Brother, I am the king
Meckar my dinghy in German
I have no control, it's Santa
Put the ba' of the balls in x
(wait a few shocked then pass
Smoke, ba' zutt, not the grass
Play tough, get strapped
Faced with a musht, see you there
Visitation at me
And aina, and they're passionate about, they will find not a gram or a gun on me
Taking a few shocked then pass
Smoke, ba' zutt, not the grass
Play tough, get strapped
Faced with a musht, see you there
Visitation at me
And aina, and they're passionate about, they will find not a gram or a gun on me.

Brrr
Pa-Pa-pa -

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Paff Pass We are happy!
Until today you have improved
145
translations of songs
Thank You!!