Soapy: Translations in English and Lyrics - Naira Marley

The Translation of Soapy - Naira Marley in English and the original Lyrics of the Song
Soapy: Translation in Italian and Lyrics - Naira Marley Italian
Soapy: Translation in English and Lyrics - Naira Marley English
Soapy: Translation in Spanish and Lyrics - Naira Marley Spanish
Soapy: Translation in French and Lyrics - Naira Marley French
Soapy: Translation in German and Lyrics - Naira Marley German
Soapy: Translation in Portoguese and Lyrics - Naira Marley Portoguese
Soapy: Translation in Russian and Lyrics - Naira Marley Russian
Soapy: Translation in Dutch and Lyrics - Naira Marley Dutch
Soapy: Translation in Swedish and Lyrics - Naira Marley Swedish
Soapy: Translation in Norwegian and Lyrics - Naira Marley Norwegian
Soapy: Translation in Danish and Lyrics - Naira Marley Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Soapy - Naira Marley in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Soapy
by Naira Marley

Ó t'esè'lé bò
Yahoo ni babaláwo
Olè l'everybody
Eni ilè mó bá ṣá ni bàráwò

Mó bá ṣá ni bàráwò

Ó t'esè'lé bò
Yahoo ni babaláwo
Olè l'everybody
Eni ilè mó bá ṣá ni bàráwò
Ó fé ṣè'kà fún mi
Mi ò l'ógùn mo ní Kùránì
Mo dè ń ṣ'àdúrà mi
Bí n sé ń ṣ'àdúrà mi, Allah ń gbà'dúrà mi
A ti lo a ti dé
Eni orí yo ó dilé
Ení ba lo l'ó ba dé
Ìgbà tí n padà dé ń'ṣe l'ón dé mi l'ádé
K'ádé k'ó pé l'órí
Kí bàtà k'ó pé l'ésè
K'àwon òtá mi kán l'ésè
K'àwon kí wón kán l'ésè

Inside life, l'oó ti rí Five Alive
Inside life, l'oó ti rí Deeper Life
Inside life àwon kan ń jè'yà, àwon kan ń chop life
Inside life àwon kan ń ṣ'épè, àwon kan ń j'èwà

soapy
Kiríkirì ń jó soapy
soapy
Ìkòyí prison ń jó soapy
soapy
Nínú cell EFCC wón ń jó soapy
soapy
T'ó ò bá ní'yàwó ń'lé k'o jó soapy
Soapy
Bròdá yì ń jó soapy
Soapy
Àbí èyin náà soapy
Soapy

Single father ń jó soapy
Soapy
Má lo lo Omo t'o bá lo ń soapy

Ṣ'o d'ówó mò
Owá so pé òmo Naira
Ówúwo l'ówó, ìwo ṣáà ṣe sí Naira
Ajá fé dè'nà d'ekùn
Kékeré ekùn ò mà ń ṣ'egbé ajá
Wón ń bé ni, má fòó, àwon náà ò fé wàhálà
I just want make mama proud
They want to make mama cry
Mama, you gonna cry no more
T'e bá sun'kún gan, e ó so'kún ayò
Tí n bá ń jó k'e bá n yò
K'órò mí já s'áyò
Inside life
Kú àwon 'cause it's my life

Inside life, l'oó ti rí Five Alive
Inside life, l'oó ti rí Deeper Life
Inside life àwon kan ń jè'yà, àwon kan ń chop life
Inside life àwon kan ń ṣ'épè, àwon kan ń j'èwà

soapy
Kiríkirì ń jó soapy
soapy
Ìkòyí prison ń jó soapy
soapy
Nínú cell EFCC wón ń jó soapy
soapy
T'ó ò bá ní'yàwó ń'lé k'o jó soapy
Soapy
Bròdá yì ń jó soapy
Soapy
Àbí èyin náà soapy
Soapy
Single father ń jó soapy
Soapy
Má lo lo Omo t'o bá lo ń soapy

Translation in English of the Song
Soapy by Naira Marley

O t'esè'treatment bò
Yahoo her babaláwo
Olè l'everybody
Eni ilè f fa ṣá her bàráwò

Mó fa ṣá her bàráwò

ay t'esè'treatment bò
Yahoo her babaláwo
Olè l'everybody
Eni ilè f fa ṣá her bàráwò
O fe ṣè'kà fún mi
I ò l'ógùn mo her Kùránì
Mo dè ñ ṣ'àdúrà me
White n sé ñ ṣ'àdúrà me, Allah ñ gbà'dúrà me
And you lo and you d
Eni orí yo o dilé
The ba lo l'o ba le
Ìgbà tí n padà dé ñ'ṣe l'ón d I l'ádé
To'ádé k'o d l'órí
Kí bàtà k'o d l'ésè
To'àwon òtá I can 'l'ésè
To'àwon kí wón can 'l'ésè

Inside the life, l'oh you are Five Alive
Inside life, I oh you a Deeper Life
Inside life àwon kan ñ jè'yà, àwon kan ñ chop life
Inside life àwon kan ñ ṣ'épè, àwon kan ñ j'èwà

Jó soapy
Kiríkirì ñ yeah soapy
Yeah soapy
Ìkòyí prison ñ yeah soapy
Yeah soapy
Nínú cell EFCC wón ń yeah soapy
Yeah soapy
T'o ò fa her'yàwó ñ'treatment to the'o yeah soapy
Soapy
Bròdá yì ñ yeah soapy
Soapy
Àbí èyin náà soapy
Soapy

Single father ñ yeah soapy
Soapy
Has lo lo Omo t'o ba lo ñ soapy

Ṣ'o d'ówó mò
Owá so care òmo Naira
Ówúwo l'ówó, ìwo ṣáà ṣe si Naira
And fe dè'nà d ekùn
Kékeré ekùn ò that ñ ṣ'egbé and
Wón ń b ni, has fòó, àwon náà ò fe wàhálà
I just want to make mama stream
They want to make mama cry
Mama, you gonna cry no more
T'e fa sun'kún gan, e o so'kún ayò
Tee n bee ñ yeah, the'e bee n yò
To'órò my I with'áyò
Inside life
Ki àwon 'cause it's my life

Inside the life, l'oh you are Five Alive
Inside life, I oh you a Deeper Life
Inside life àwon kan ñ jè'yà, àwon kan ñ chop life
Inside life àwon kan ñ ṣ'épè, àwon kan ñ j'èwà

Jó soapy
Kiríkirì ñ yeah soapy
Yeah soapy
Ìkòyí prison ñ yeah soapy
Yeah soapy
Nínú cell EFCC wón ń yeah soapy
Yeah soapy
T'o ò fa her'yàwó ñ'treatment to the'o yeah soapy
Soapy
Bròdá yì ñ yeah soapy
Soapy
Àbí èyin náà soapy
Soapy
Single father ñ yeah soapy
Soapy
Has lo lo Omo t'o ba lo ñ soapy

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Soapy We are happy!

Naira Marley

Soapy: Translations and Lyrics - Naira Marley
After the great success of his first single and visual for ‘Soap’, which has passed 1 million views on streaming platform YouTube. Puta was released after the teaser video reached 100k comments on instagram when naira marley with the caption,“100k comments and I will drop puta” with the puta teaser video.

Soapy

Naira Marley has published a new song entitled 'Soapy' taken from the album '' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

Latest Translations and Lyrics Added Naira Marley

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!