Jag Lär Mig Aldrig: Translations in English and Lyrics - Mwuana

The Translation of Jag Lär Mig Aldrig - Mwuana in English and the original Lyrics of the Song
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Italian and Lyrics - Mwuana Italian
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in English and Lyrics - Mwuana English
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Spanish and Lyrics - Mwuana Spanish
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in French and Lyrics - Mwuana French
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in German and Lyrics - Mwuana German
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Portoguese and Lyrics - Mwuana Portoguese
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Russian and Lyrics - Mwuana Russian
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Dutch and Lyrics - Mwuana Dutch
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Swedish and Lyrics - Mwuana Swedish
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Norwegian and Lyrics - Mwuana Norwegian
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Danish and Lyrics - Mwuana Danish
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Hindi and Lyrics - Mwuana Hindi
Jag Lär Mig Aldrig: Translation in Polish and Lyrics - Mwuana Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Jag Lär Mig Aldrig - Mwuana in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Jag Lär Mig Aldrig
by Mwuana

Pengar makes the pain go away
Om vi snackar pengar, vill att varje dag ska va en rainy day
Kasta ytlighet till någon bitch ass, föddes aldrig till nån' rich ass
Fatta vad jag håller på med här, ändå står jag här


För jag lär mig aldrig, gäris, para, allt det där
Nej jag lär mig aldrig
Kolla benim; droptop, broke as fuck
Men jag lär mig aldrig
Och de vill hänga med, no matter what
Men jag lär mig aldrig, jag lär mig aldrigEy, krossade drömmar här och paraknas
Allting har sitt pris, och tro mig dom har fått betalt
Kosta mig ångest, dricksa hälsan, bara blodet kvar
Och du kom billigt undan bitch, kåt på pengar, du har gjort ditt val, ey
Yeah, pussy makes the pain go away
Om vi snackar pussy, jag får pussy wet som en rainy day
Det här är ingenting för någon bitch ass, för många här som leker rich ass
Aldrig fattat vad du håller på med här, ändå står jag här
Jag lär mig nog aldrig så länge du alltid ska råna mig respekt
Så fuck eran status, med brorsan i täten ser ut som två rednecks
Min business den kommer till dörren, min broder han kör med en FedEx
Medans gäri hon kommer, min gäri hon kommer, hon kommer på 5 sek's
Yeah, fuck it, dollar dollar dollar ey

Yeah, se mig där i orten bara tagga tagga tagga, ey
Grabbarna vi borde redo, tagga tagga tagga ey
Ingen av oss gick till skolan ingen lärde sig att plugga, ey

Allting som vi lärde oss va tagga tagga tagga
Jag lär mig aldrig, gäris, para, allt det där
Nej jag lär mig aldrig
Kolla benim; droptop, broke as fuck, nej jag lär mig aldrig
Och de vill hänga med, no matter what
Men jag lär mig aldrig, jag lär mig aldrig


Yeah, party makes the pain go away
Om vi snackar botten, det är botten upp och fucking 808's
Har gjort det här sen jag va jay high, blir det jobbigt för dig det ba' baila
Det har gått för långt nu, jag lär mig aldrig, det e svårt att lägga ner
Helt borta som en Vietnam veteran, de lägger veckor på att skriva ner sin nästa rad
De som vet de vet, linksen är i västerstan
Försöker lugna ner mig, ba' ge mig nånting som jag känner av
Yeah, pressen bara fade away, vissa dagar hänger molnet över som en rainy day
Ibland känns det som man är en bitch ass, alltid jag som look out for ditt ass
Bara ut och tagga, tagga, måste fixa lite big cash
Tagga tagga tagga, ey


Yeah, se mig där i orten bara tagga tagga tagga, ey
Grabbarna vi borde redo, tagga tagga tagga ey
Ingen av oss gick till skolan ingen lärde sig att plugga, ey
Allting som vi lärde oss va tagga tagga tagga
Jag lär mig aldrig, gäris, para, allt det där
Nej jag lär mig aldrig
Kolla benim; droptop, broke as fuck, nej jag lär mig aldrig
Och de vill hänga med, no matter what
Men jag lär mig aldrig, jag lär mig aldrig

Translation in English of the Song
Jag Lär Mig Aldrig by Mwuana

Money makes the pain go away
If we talk money, want every day to be a rainy day
Throw superficiality to some bitch ass, was never born to someone 'rich ass
Understand what I hold on with here, still I stand here


Because I never learn, ferment, mate, all that
No I never learn
Check benim; droptop, broke as fuck
But I never learn
And they want to keep up, no matter what
But I never learn, I never learnEy, shattered dreams here and paraknas
Everything has its price, and believe me they have been paid
Cost me anxiety, drink health, only the blood left
And you get away cheap bitch, horny for money, you made your choice, ey ​​
Yeah, pussy makes the pain go away
If we talk pussy, I get pussy wet like a rainy day
It here is nothing for any bitch ass, too many here who play rich ass
Never understood what you are doing here, still I stand here
I probably never learn as long as you always rob me of respect < So fuck your status, with the brother in the lead looks like two rednecks
My business it comes to the door, my brother he runs with a FedEx
While she loves she comes, my dear she comes, she comes in 5 sec's
Yeah, fuck it, dollar dollar dollar ey

Yeah, see me there in the resort just tag tag a tagga, ey
The guys we should be ready, tagga tagga tag ey
None of us went to school no one learned to study, ey
Everything we learned va tagga tagga tagga

I never learn, ferment, pair, all that
No I never learn
Check benim; droptop, broke as fuck, no I never learn
And they want to keep up, no matter what
But I never learn, I never learn


Yeah, party makes the pain go away
If we talk the bottom, it's the bottom up and fucking 808's
Have been doing this since I was jay high, it's going to be hard for you it ba 'baila
It's gone too far now, I'll never learn, it's hard to quit
Completely gone as a Vietnam veteran, they spend weeks writing down their next line
Those who know they know, the links are in the west town
Trying to calm me down, please give me something I feel
Yeah, the press just fades away, some days the cloud hangs over like a rainy day
Sometimes it feels like you are a bitch ass, always me who look out for your ass
Just out and tag, tag, have to fix some big cash
Tag tag tag tag, ey


Yeah, see me there in the resort just tag tag tag, ey
The guys we should be ready, tag tag tag ey
None of us went to shoe lan no one learned to study, ey
Everything we learned va tagga tagga tagga
I never learn, gäris, para, all that
No I never learn
Kolla benim; droptop, broke as fuck, no I never learn
And they want to keep up, no matter what
But I never learn, I never learn

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Jag Lär Mig Aldrig We are happy!

CREDITS

Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Mwuana

Jag Lär Mig Aldrig: Translations and Lyrics - Mwuana
Robin Nyström är en rappare från Stockholm, Född 1988

Jag Lär Mig Aldrig

Jag Lär Mig Aldrig is the new single from Mwuana taken from the album '2: Collén & Chords' published on Thursday 14 January 2021.

The list of 7 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:
  • Upp till mig
  • TGIF

Other Albums of Mwuana

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Me so Nice.

All the concerts of Mwuana

If you don't want to miss the live Mwuana concert you can follow one of the following concerts:

Latest Translations and Lyrics Added Mwuana

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!