Geldwolf: Translations in English and Lyrics - Matthy

The Translation of Geldwolf - Matthy in English and the original Lyrics of the Song
Geldwolf: Translation in Italian and Lyrics - Matthy Italian
Geldwolf: Translation in English and Lyrics - Matthy English
Geldwolf: Translation in Spanish and Lyrics - Matthy Spanish
Geldwolf: Translation in French and Lyrics - Matthy French
Geldwolf: Translation in German and Lyrics - Matthy German
Geldwolf: Translation in Portoguese and Lyrics - Matthy Portoguese
Geldwolf: Translation in Russian and Lyrics - Matthy Russian
Geldwolf: Translation in Dutch and Lyrics - Matthy Dutch
Geldwolf: Translation in Swedish and Lyrics - Matthy Swedish
Geldwolf: Translation in Norwegian and Lyrics - Matthy Norwegian
Geldwolf: Translation in Danish and Lyrics - Matthy Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Geldwolf - Matthy in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Geldwolf
by Matthy

Heb je meer dan vijfduizend euro verdiend aan je duimpie merch?
''ja''
Wat een geldwolf, wat een geldwolf


Paar ruggen op een dag-dag-dag
Misschien wel meer dan twee
Ze moeten weten dat je fake bent
En ons niks geeft
Paar ruggen op een dag-dag-dag
Misschien wel meer dan twee
Ze moeten weten dat je fake bent
En ons niks geeft


Young ondernemer en pakt een prima loontje
Maar bovenal vooral nogsteeds een advocaten zoontje
Rolex van je pa, villa door je ma, vijf doezoe van je oma aan het eind van ieder jaar
Bitch jij kwam haten op een paar k voor m'n duimpie merch
Broertje zonder mij was de kaasje meme niet eens gebeurt
Flexen doen met veel papier maar je staat niet goed te boek
Maar ik hoef geen geld te zien want ik heb al rug genoeg


Op die apps om te zoeken naar affectie
Best apart als je streeft naar perfectie
In mijn huis wilde je me zusje regelen
Nu interesse dus je barfed d'r op de tegels en
Kotsen in m'n bed dat was al bekend
Bro je gaat viraal landelijk bekend
Beste maat en nu ben jij beroemder
Cash uit pak een euro voor een boomer

Paar ruggen op een dag-dag-dag
Misschien wel meer dan twee
Ze moeten weten dat je fake bent
En ons niks geeft
Paar ruggen op een dag-dag-dag

Misschien wel meer dan twee
Ze moeten weten dat je fake bent
En ons niks geeft


Paar ruggen op een dag, misschien meer dan twee
Je pakt veel meer nog wat je zegt en dat is niet oké
Maar respect mijn gabber je gaat all the way
En nu doen we lekker met z'n alle mee
Op je cheese, mensen schrikken als je binnen bent
Bankie in paniek als je weer even aan het pinnen bent
Kijk naar m'n tanden echt al vaak ben ik het haasje
Weer een nieuwe update en voor Koen is dat heel kaasje


Altijd maar weer die andere kleineren
Alleen maar ruimte om jezelf te vereren
Zelfs je vrienden die er nu onder lijden
Je naaid ze met alle vier je bedrijven
Problemen met het fixen van die meiden
Altijd al jaloers dat ik haar wel kon krijgen
Goed je best gedaan maar het lukte net niet
Behalve tijdens carnaval die chickie die was -

Paar ruggen op een dag
Misschien wel meer dan twee
Ze moeten weten dat je fake bent
En ons niks geeft
Paar ruggen op een dag-dag-dag
Misschien wel meer dan twee
Ze moeten weten dat je fake bent
En ons niks geeft


Joo boys, ey ik heb niet zoveel woorden nodig als jullie:
Koen is gewoon een lul

Translation in English of the Song
Geldwolf by Matthy

Have you made more than five thousand euros on your thumbs up merch?
'' yes ''
What a money wolf, what a money wolf


Couple of backs in one day- day-day
Maybe more than two
They should know that you are fake
And don't give us anything
Few backs on a day-day-day
Maybe more than two
They should know that you are fake
And don't give us anything


Young entrepreneur and takes a good salary
But above all, still a lawyer's son
Rolex from your dad, villa by your mom, five doze from your grandma at the end of each year
Bitch you came hating on a few k for my thumb thumb merch
Little brother without me the cheese meme wouldn't even have happened
Flexing with a lot of paper but you are not well booked
But I don't have to see money because I already have enough back


On those apps to search for affection
Quite special if you strive for perfection
In my house you wanted to arrange my sister
Now interested so you barf ed d'r on the tiles and
Puking in my bed that was already known
Bro you go viral known nationwide
Best size and now you are more famous
Cash out of suit one euro for a boomer

Couple of backs in a day-day-day
Maybe more than two
They should know you're fake
And don't give us anything

Pair of backs in a day-day-day
Maybe more than two
They should know that you are fake
And don't give us anything

< br /> Couple of backs one day, maybe more than two
You take a lot more what you say and that's not okay
But respect my gabber you're going all the way
And do it now we all go with you
On your cheese, scaring people when you are inside
Panic in panic when you are pinning again
Look at my teeth really often I am the hare
Again a new update and for Koen that is very cheese


Always those other belittles
Only space to worship yourself
Even your friend and who are now suffering
You sew them with all four of your companies
Problems fixing those girls
Always jealous that I could get her
Well done but it just didn't work
Except during carnival that chickie who was -

Couple of backs one day
Maybe more than two
They should know that you are fake
And nothing gives us
Few backs in a day-day-day
Maybe more than two
They should know you're fake
And don't give us anything < br />

Joo boys, ey I don't need as many words as you:
Koen is just a dick

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Geldwolf We are happy!
Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!