Varför Ska Vi Gå Ut?: Translations in English and Lyrics - Maskinen

The Translation of Varför Ska Vi Gå Ut? - Maskinen in English and the original Lyrics of the Song
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Italian and Lyrics - Maskinen Italian
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in English and Lyrics - Maskinen English
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Spanish and Lyrics - Maskinen Spanish
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in French and Lyrics - Maskinen French
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in German and Lyrics - Maskinen German
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Portoguese and Lyrics - Maskinen Portoguese
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Russian and Lyrics - Maskinen Russian
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Dutch and Lyrics - Maskinen Dutch
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Swedish and Lyrics - Maskinen Swedish
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Norwegian and Lyrics - Maskinen Norwegian
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Danish and Lyrics - Maskinen Danish
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Hindi and Lyrics - Maskinen Hindi
Varför Ska Vi Gå Ut?: Translation in Polish and Lyrics - Maskinen Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Varför Ska Vi Gå Ut? - Maskinen in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Varför Ska Vi Gå Ut?
by Maskinen

Sätter mig i sängen med ett ryck
Med min älskling oh shit vilken lyx
Festen den går över styr i mitt hus
Så varför ska jag gå ut?
Adidas Vasuma och guld
Som checkar från U-land i skuld
Du får ta några piller för vår red bull är slut
Men varför ska vi gå ut?
Jag är satt till denna jorden för att njuta
Jag har försökt men jag kan inte sluta
Klubbarna kan aldrig få så här bra ljud
varför ska vi gå ut?
Man ska fortsätta när allt är som roligast
Håller du inte med så bara dra med dina spolingar
Gå ut för att ta sig ett glas
Varför ska jag gå ut?

Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?

Jag mins att en gång i tiden
Kände jag en vänn ifrån bygden
Som jämt hade brännvin i kylen
Och alltid riktigt gött sväng i frisyren
Han satt mest hemma och myste
Han hade pengar och vänner för livet
Även om dom jämt var på lyset
Och sa varför ska vi gå ut?
Folk fick komma hem till hans hus
Nån frågade vart vi drar när festen tar slut
Och dom andra stämde upp i kör i tamburen
Varför ska vi gå ut?
Så nu lever jag efter devisen
Att vi är här tills nån ringer polisen

Och du är hjärtligt välkommen hit
Men jag tänker inte gå ut!
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?

Mina grannar tjatar om att vi ska vara lugna
Dom brukar komma hem till oss och hämta sina ungar
Men sen när pappan gått så brukar hon och jag bli fulla
Sen så går vi in på mitt rum och vi slåss med kuddar
Hon brukar kittla mig och flörta hej vilt tills jag skrattar
Det slutar med att hennes man står utanför och knackar
Då höjer vi volymen snart så kommer han att fatta
Att manskinen är hans barns nya coola pappa

Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?

Style of eye spelar i mitt hus spelar i mitt
Carli spelar i mitt hus spelar i mitt
Björnstammen spelar i mitt hus spelar i mitt
Så varför ska jag gå ut?
Per Hammar spelar i mitt hus spelar i mitt
Mash up spelar i mitt hus spelar i mitt
Lilla Lovis spelar i mitt hus spelar i mitt
Så varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?
Varför ska jag gå, varför ska jag gå Varför ska jag gå ut?

Translation in English of the Song
Varför Ska Vi Gå Ut? by Maskinen

Puts me in bed with a jerk
With my darling oh shit what a luxury
The party it goes out of control in my house
So why should I go out?
Adidas Vasuma and gold
Who checks from developing country in debt
You can take some pills for our red bull is over
But why should we go out?
I am set to this earth to enjoy I have tried but I can not stop
The clubs can never get such a good sound
So why should we go out?
You should continue when everything is the most fun
If you do not agree, just drag your flushes
Go out to get a glass
Why should I go out?

Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?

I remember that once upon a time
I knew a friend from the countryside
Who always had brandy in the fridge
And always really good tt swing in the hairstyle
He mostly sat at home and hid
He had money and friends for life
Even if they were always on the light
And said why should we go out?
People were allowed to come home to his house
Someone asked where we were going when the party ended
And the others lined up in a choir in the hall
Why should we go out?
So now I live by the motto
That we are here until someone calls the police
And you are most welcome here

But I do not intend to go out!
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?

My neighbors are nagging that we should be calm
They usually come to our house and pick up their kids
But then when the dad is gone she and I usually get drunk
Then we go into my room and we fight with pillows
She usually tickles me and flirts hello wildly until I s rakes
It ends with her husband standing outside and knocking
Then we turn up the volume soon and he will understand
That the man is his child's new cool dad

Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?

Style of eye plays in my house plays in mine
Carli plays in my house plays in my
Bear tribe plays in my house plays in my
So why should I go out?
Per Hammar plays in my house plays in my
Mash up plays in my house plays in my
Little Lovis plays in my house plays in mine
So why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go out? go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go Why should I go out?
Why should I go, why should I go What Why should I go out?

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Varför Ska Vi Gå Ut? We are happy!

Maskinen

Varför Ska Vi Gå Ut?: Translations and Lyrics - Maskinen
The machine was a music group consisting of Herbert “Afasi” Munkhammar, Frej Larsson and the producer Mats Norman. Both Oskar “Khilen” Linnros and Maskinen were a music group consisting of Herbert “Afasi” Munkhammar, Frej Larsson and producer Mats Norman. Both Oskar “Khilen” Linnros and Magnus “Filthy” Lidehäll have also been members of the group, especially during the start-up. They were active between the years 2007 to 2015 and released their latest song 'Hold Your Spirit' September 17, 2015.

Varför Ska Vi Gå Ut?

We present you the lyrics and the translation of Varför Ska Vi Gå Ut?, a news song created by Maskinen taken from the album 'Framgång & efterfrågan'

The album is composed by 13 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Bestman

Latest Translations and Lyrics Added Maskinen

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!