Scyzoryk: Translations in English and Lyrics - Liroy

The Translation of Scyzoryk - Liroy in English and the original Lyrics of the Song
Scyzoryk: Translation in Italian and Lyrics - Liroy Italian
Scyzoryk: Translation in English and Lyrics - Liroy English
Scyzoryk: Translation in Spanish and Lyrics - Liroy Spanish
Scyzoryk: Translation in French and Lyrics - Liroy French
Scyzoryk: Translation in German and Lyrics - Liroy German
Scyzoryk: Translation in Portoguese and Lyrics - Liroy Portoguese
Scyzoryk: Translation in Russian and Lyrics - Liroy Russian
Scyzoryk: Translation in Dutch and Lyrics - Liroy Dutch
Scyzoryk: Translation in Swedish and Lyrics - Liroy Swedish
Scyzoryk: Translation in Norwegian and Lyrics - Liroy Norwegian
Scyzoryk: Translation in Danish and Lyrics - Liroy Danish
Scyzoryk: Translation in Hindi and Lyrics - Liroy Hindi
Scyzoryk: Translation in Polish and Lyrics - Liroy Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Scyzoryk - Liroy in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Scyzoryk
by Liroy

Tu Kielce


Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni rację mają
Bo ja jestem z Kielc, i tak już zostanie
Czy chcesz tego czy nie, zapamiętaj jedno
Że o Kielcach , o Kielcach ta historia
Mieście pełnym cudów, brudów
Śmieci, żuli, dziwek, budów
Księży, uprzęży, sklepów pełnych węży
Wystarczy spojrzeć dookoła
Tego nie ma w podręcznikach i nie mówią o tym w szkołach
Że to miasto , to miasto
Jest jak czynny, kurwa, wulkan
I coś w sobie, kurwa, ma
Jest dziwny niczym New York
I powabne jak nanana
A tak w ogóle moi mili to ja jestem Liroy
Zupełnie mocny gość, jak by nie było
Trochę ludzi mnie zna
Ale to nieważne , to nie o to tu chodziło
Bo o jednym, tak, o jednym chcę powiedzieć wam
Że Kielce , Kielce to jest to
Nie ma drugiej takiej nory, więc dlatego kocham to
Jedyne unique motherfucking fantastic
Miasto me wspaniałe i dumny jestem gdy

Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Że Scyzoryk to równy gość
Jeśli w to nie wierzysz to wypierdalaj
Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Bo Scyzoryk , Scyzoryk to ja
A życie jest jak dziwka nananaW moim mieście , powiem wam wreszcie
Są kumple z mej ulicy, to jest Wojtas i Grześ
A tym którzy nas słuchają mówię dzisiaj 'hi!'
Radoskun to ja i nie każdy mnie zna
Nie jestem człowiekiem ciszy i spokoju
Już mam szczerze dosyć, dosyć tego gnoju
Że cała subkultura Kielc jest na dnie
I każdy z was, każdy to wie
Więc wy, młodzi, nie dajcie zniszczyć się
Zbierzcie się w grupę, nie dajcie się zastraszyć
A to, co wywalczycie zostanie w duszach waszych
Bo Kielce są potęgą i ty to wiesz
Bo ja już o tym przekonałem się
A to, co najbardziej wkurwia mnie tak
To to, że w Kielcach tolerancji brak
Raz siedząc z kumplami przy wódki butelce
Myślałem sobie, by opuścić Kielce
Wyjechałem stąd na kilka dni
Lecz tamtejsze środowisko nie odpowiadało mi
I doszedłem do wniosku, że nie odejdę stąd
Bo tu się urodziłem i tu jest mój dom
To jest moja ulica i nie jestem sam
Fakt, ale to nie byłem ja

Tu Silnica , Silnica płynie tu
Tu dziwek, Rumunów i ping-pongów jest w chuj

Trzymaj tych skurwieli jak najdalej z dala
Bo to Scooby Dooby Doo
A co to kurwa jest?
To takie bydle, to zajebisty pies
A Scoobiedoo Ya, Scoobie Doobie Doo
Scoobiedoo Ya, Scoobie Doobie Doo
Scoobiedoo Ya, Scoobie Doobie Doo Ya
Scoobie Doobie Doo Ya


Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Że Scyzoryk to równy gość
Jeśli w to nie wierzysz to wypierdalaj
Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Bo Scyzoryk , Scyzoryk to ja
A życie jest jak dziwka nanana


Jeśli ktoś mnie nie słucha, jest moim wrogiem
Niech szybko stąd odejdzie, bo go zaraz zrobię

Jestem Wojtas, speedwaya fan i coś do powiedzenia mam
Moje miasto nie jest duże, ludzi tu full
Dłużej się pokręcisz, czeka cię wpierdol
Na każdej ulicy spotkasz oszołomów
Paru buców, pasiory, dzieci kwiaty
Reszta bydła, kaleki, kochające dyskoteki
Jest ich cały rój, kładę na nich chuj
Będziesz szukał dymu, przyjedziesz do Kielc
To musisz niestety wiedzieć o tym, że
Każdy nosi kosę w kieszeni
Spróbuj kogoś zdenerwować, to cię nią ożeni
Gorzej będzie jeśli przyjedziesz tu
Spotkasz na mieście Scoobiedoo
To pierdolona banda, więc ratuj się
Bo bardzo źli ludzie dopadną cię
Tak to bywa, jak nie jesteś u siebie
Uno, dos, tres, quatro

Hej posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj głosu mego
Najbardziej wiarygodnego, uwagi godnego
Bo Zajka jest w Kielcach znany
KSM to pany, choć Kielce to nie Stany
W mej dzielnicy jest wielu pijanych
To zwykłe chuje, trochę ich żałuję
Alkoholizm to jest choroba
Wymięka żołądek, a później głowa
Więc piją , śmierdzą i srają
Pieniądze się dupy nie trzymają
A w sklepach i pod sklepami
Załatwiają swe rachunki tłuczonymi butelkami
Nie słuchaj ich wpadniesz w to samo co oni błoto


Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Że Scyzoryk to równy gość
Jeśli w to nie wierzysz to wypierdalaj
Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Bo Scyzoryk , Scyzoryk to ja
A życie jest jak dziwka nananaPosłuchaj, chuju jeden, co mówi nasza brać

Kalibon, chuju muju, ty kutasie z waty
Bo to Kielce , Kielce są, bracie
Zajebista nora, lepszej nie znajdziecie
Jak kraj długi , długi i szeroki
Słyszę kroki , jakieś dziwne kroki
To ona, ona, moja wymarzona
Stary bury lachociąg, to biskupa dupa, żona
Wielokrotnie przełożona przez Scoobie Doobie Doo
Ale to nie o tym, nie o tym, nie o tym była mowa, bo


Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Że Scyzoryk to równy gość
Jeśli w to nie wierzysz to wypierdalaj
Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Bo Scyzoryk , Scyzoryk to ja
A życie jest jak dziwka nanana


A teraz finał, finisz, koniec i kropka
Koniec z tym pieprzeniem, to ostatnia zwrotka
Czas powiedzieć prawdę, powiedzieć ta jak jest
W kraju latających noży numerem jeden jest rap
Bo o nim tak naprawdę mowa
Czarny rytm i dosadne słowa
Jestem z Kielc i tak już zostanie
Więc zapamiętaj jedno, zapamiętaj, chamie


Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Że Scyzoryk to równy gość
Jeśli w to nie wierzysz to wypierdalaj
Scyzoryk - tak na mnie wołają
Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racje mają
Bo Scyzoryk , Scyzoryk to ja
A życie jest jak dziwka nanana

Translation in English of the Song
Scyzoryk by Liroy

This is Kielce


Pocket knife - that's what they call me
People from outside my city, they probably are right
Because I'm from Kielce, and it will stay that way
Whether you like it or not, remember one thing
That about Kielce, about Kielce this story
A city full of miracles, dirt
Garbage, chewing, whores, construction sites
Priests, harnesses, shops full of snakes
Just look around
It is not in textbooks and they do not say about it in schools
That this city, this city
It is like an active, fucking volcano
And it has something fucking inside it
It's strange like New York
And charming like a nanana
By the way, my friends, I'm Liroy
Quite a strong guy, after all there was
Some people know me
But it doesn't matter, that's not what it was about
Because I want to tell you about one, yes, one I want to tell you
That Kielce, Kielce is it
There is no other hole like this, so I love it
The only unique motherfucking fantastic
My wonderful city and I'm proud when

Pocket knife - yes They call me
People from outside my city, they probably are right
That the Penknife is a good guy
If you don't believe it, get the fuck out
The Penknife - that's what they call me
People from outside my city, they are probably right
Because the penknife, penknife is me
And life is like a nanana whoreIn my city, I will say you finally
There are buddies from my street, this is Wojtas and Grześ
And to those who listen to us today I say 'hi!'
Radoskun is me and not everyone knows me
I'm not a man of peace and quiet
I honestly have enough, enough of this dung
That the whole subculture of Kielce is at the bottom
And each of you, everyone knows it
So you, young, do not give destroy yourself
Gather in a group, do not be intimidated
And what you win will remain in your soul
Because Kielce is a power and you know it
Because I already convinced about it yourself
And what pisses me off the most
is that there is no tolerance in Kielce
Sitting by the water with my buddies once in a bottle
I was thinking to leave Kielce
I left here for a few days
But the environment there did not suit me
And I came to the conclusion that I would not leave here
Because here I was born and here is my home
This is my street and I am not alone
Fact, but it was not me

Silnica here, Silnica flows here
Here bitch , Romanians and ping-pong are a shit

Keep these motherfuckers away as far as possible
Because it's Scooby Dooby Doo
What the fuck is this?
He's such a jerk , he's a great dog

A Scoobiedoo Ya, Scoobie Doobie Doo
Scoobiedoo Ya, Scoobie Doobie Doo
Scoobiedoo Ya, Scoobie Doobie Doo Ya
Scoobie Doobie Doo Ya


Penknife - that's what they call me
People from outside my town, they probably are right
That the Penknife is a good guy
If you don't believe it, get the fuck out
The Penknife - that's what they call me
People from outside my city, they probably are right
Because the penknife, penknife is me
And life is like a nanana whore

If someone does not listen to me, he is my enemy
Let him leave quickly, because I will do it soon
I am Wojtas, a speedway fan and I have something to say
My city does not It's big, full of people here
You will hang around for longer, you will be fucked up
On every street you will meet freaks
A few sluts, stripes, children flowers
Rest of cattle, cripples, loving discos
There is a whole swarm of them, I put a dick on them
You will look for smoke, you will come to Kielce
Unfortunately, you must know that
Everyone carries a scythe in their pocket
Try to upset someone , it will marry you
It will be worse if you come here
You will meet Scoobiedoo in the city
It's a fucking gang, so save yourself
Because very bad people will get you
This is what happens when you are not at home
Uno, dos, tres, quatro

Hey listen, listen, listen to my voice
The most credible, worthy of attention
Because Zajek is in Kielce is known
KSM are ladies, although Kielce is not the United States.
In my day elnicy are a lot of drunk
It's just a bitch, I feel a little sorry for them
Alcoholism is a disease
The stomach is churning, then the head
So they drink, stink and shit
Money sucks they don't hold
And in stores and in shops
They handle their bills with broken bottles
Don't listen to them you will fall into the same mud as they do


Pocket knife - yes They call me
People from outside my city, they probably are right
That the Penknife is a good guy
If you don't believe it, get the fuck out
The Penknife - that's what they call me
People from outside my town, they probably are right
Because the penknife, the penknife is me
And life is like a nanana whoreListen, man, fuck one, what our brother says

Kalibon, dick muju, you cotton-wool prick
Because it's Kielce, Kielce is there, brother
Awesome dump, you won't find better
Like a long country , long and wide
I hear footsteps, some strange steps
It's her, she, my dream
Old daddy cocksucker, it's the bishop

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Scyzoryk We are happy!

Liroy

Scyzoryk: Translations and Lyrics - Liroy

Scyzoryk

Scyzoryk is the new single from Liroy taken from the album 'Albóóm'.

The list of 4 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added Liroy

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!