Luister Goed: Translations in English and Lyrics - Lijpe

The Translation of Luister Goed - Lijpe in English and the original Lyrics of the Song
Luister Goed: Translation in Italian and Lyrics - Lijpe Italian
Luister Goed: Translation in English and Lyrics - Lijpe English
Luister Goed: Translation in Spanish and Lyrics - Lijpe Spanish
Luister Goed: Translation in French and Lyrics - Lijpe French
Luister Goed: Translation in German and Lyrics - Lijpe German
Luister Goed: Translation in Portoguese and Lyrics - Lijpe Portoguese
Luister Goed: Translation in Russian and Lyrics - Lijpe Russian
Luister Goed: Translation in Dutch and Lyrics - Lijpe Dutch
Luister Goed: Translation in Swedish and Lyrics - Lijpe Swedish
Luister Goed: Translation in Norwegian and Lyrics - Lijpe Norwegian
Luister Goed: Translation in Danish and Lyrics - Lijpe Danish
Luister Goed: Translation in Hindi and Lyrics - Lijpe Hindi
Luister Goed: Translation in Polish and Lyrics - Lijpe Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Luister Goed - Lijpe in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Luister Goed
by Lijpe

Songtekst van Lijpe – 'Luister Goed'


Mama tot mijn laatste adem zal ik alles voor je doen
Papa tot mijn laatste adem zal ik alles voor je doen
We zijn nog steeds de beste en we worden kampioen
Jullie hoeven niet te werken, jullie kunnen met pensioen
Zakelijk, nu betalen rappers voor een tune
Maar je zoon is nooit veranderd door de roem, nee
Ik kwam alleen jullie namen toen je broer mee
Vanwaar ik kom kreeg je klappen als je stoer deed
Ik weet nog heel goed waar we waren, kan met jullie niet in zee
Ik heb alles al ervaren
Af en toe geen oog dicht maar dan lag ik op de blaren
Heb je money stop het weg laat je moeder voor je sparen
Probeer je alleen te leren hoe het moet
Heb je zelf trek je dough profiteren is niet goed
Ik probeer die kleine strijders te kalmeren in de hood
Maar de helft is verpest ze doen alles voor de floes


Broertje luister goed
Haal het allerslechtste uit je bloed
Binnen geluk maar daarbuiten troep
Het is de toppen die je gaat als je stuivers zoekt
Broertje luister goed
Haal het allerslechtste uit je bloed
Binnen geluk maar daarbuiten troep
Het is de toppen die je gaat als je stuivers zoekt


Wat ik pak is voor ons beide, ik doe niks voor mij alleen
Niemand hier is serieus, meisje kijk is om je heen
Je houd me in balans daarom blijf ik op de been
Mijn hart is best groot, ook al lijkt hij op een steen
Soms, wacht ik even totdat je er weer overheen komt
Stond op de hoek met weinig, kom nu opeens rond
Een nieuwe deal word hoe ik nu bekijk izjen 2 ton
Anders layhoun niks te maken als m'n tape komt
Wie's met jou, kijk maar goed, niemand geeft om
Jou probleem, zij zijn blij want je leeft dom
Ik kan je brengen naar geluk als je meekomt
En iedereen eet hem stuk als die cake komt
Ontwijk die hindernis in de wildernis
Hij ziet alleen nog maar buit verder wil die niks
Op zoek naar spullen zonder check-in hoe gewild het is
Je speelt niet quitte want je verliest je verspilt je winst


Broertje luister goed
Haal het allerslechtste uit je bloed
Binnen geluk maar daarbuiten troep
Het is de toppen die je gaat als je stuivers zoekt
Broertje luister goed
Haal het allerslechtste uit je bloed
Binnen geluk maar daarbuiten troep
Het is de toppen die je gaat als je stuivers zoekt

Translation in English of the Song
Luister Goed by Lijpe

Lyrics by Lijpe - 'Listen Well'


Mommy until my last breath I'll do everything for you
Daddy until my last breath I'll do everything for you
We're still the best and we're going to be champions
You don't have to work, you can retire
Business, now rappers pay for a tune
But your son has never been changed by fame, no
I only came to take your brother with you
From where I come you got beaten if you were tough
I remember very well where we were, can't work with you
I've already experienced everything
Now and then I couldn't sleep but then I was on the blisters
Do you have money stop it away let your mother save it for you
Are you just trying to learn how must
Have you got your own dough profit is not good
I try to calm those little fighters in the hood
But half is ruined they do everything for the floes


Brother listen carefully
Get the worst out of your blood
Inside ge luckily out there rubbish
It's the tops you go when you look for nickels
Little brother listen carefully
Get the worst out of your blood
Within luck but beyond rubbish
It is the tops you go when you look for nickels


What I grab is for both of us, I don't do anything for me alone
No one here is serious, girl look around you
You keep me in balance that's why I stay on my feet
My heart is quite big, even though it looks like a stone
Sometimes, I wait until you get over it
Got up the corner with little, now suddenly come around
A new deal become how I now watch izjen 2 tons
Otherwise layhoun nothing to do if my tape comes
Who's with you, take a good look no one cares about your problem, they are happy cause you live stupid
I can take you to happiness if you come with us
And everyone will eat it when that cake comes
Avoid it obstacle in the wilderness
All he sees is loot that wants nothing more
Looking for sp ullen without check-in how wanted it is
You don't even play because you lose you waste your winnings


Brother listen carefully
Get the worst out of your blood
Within luck but outside rubbish
It's the tops you go when you look for nickels
Brother listen carefully
Get the worst out of your blood
Within luck but beyond rubbish
It's the buds you go when you're looking for nickels

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Luister Goed We are happy!

Lijpe

Luister Goed: Translations and Lyrics - Lijpe
Lijpe, including a common drink (real name: Abdel-Achahbar, is a rapper coming out of the World (new york). He has, in a short time become extremely popular and is at the top of the Dutch rap.

Luister Goed

Lijpe has published a new song entitled 'Luister Goed' taken from the album 'Zandloper' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The list of 13 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Lijpe

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Fastlife / Jackpot / Dagboek.

Latest Translations and Lyrics Added Lijpe

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!