Maria Magdalena: Translations in English and Lyrics - Lena Philipsson

The Translation of Maria Magdalena - Lena Philipsson in English and the original Lyrics of the Song
Maria Magdalena: Translation in Italian and Lyrics - Lena Philipsson Italian
Maria Magdalena: Translation in English and Lyrics - Lena Philipsson English
Maria Magdalena: Translation in Spanish and Lyrics - Lena Philipsson Spanish
Maria Magdalena: Translation in French and Lyrics - Lena Philipsson French
Maria Magdalena: Translation in German and Lyrics - Lena Philipsson German
Maria Magdalena: Translation in Portoguese and Lyrics - Lena Philipsson Portoguese
Maria Magdalena: Translation in Russian and Lyrics - Lena Philipsson Russian
Maria Magdalena: Translation in Dutch and Lyrics - Lena Philipsson Dutch
Maria Magdalena: Translation in Swedish and Lyrics - Lena Philipsson Swedish
Maria Magdalena: Translation in Norwegian and Lyrics - Lena Philipsson Norwegian
Maria Magdalena: Translation in Danish and Lyrics - Lena Philipsson Danish
Maria Magdalena: Translation in Hindi and Lyrics - Lena Philipsson Hindi
Maria Magdalena: Translation in Polish and Lyrics - Lena Philipsson Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Maria Magdalena - Lena Philipsson in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Maria Magdalena
by Lena Philipsson

Kan inte hjälpa jag kan tyda dina drömmar
Och jag kan känna vad du vill det kan du glömma
Så många dagar många nätter du försummar
Jag bara undrar, är jag den dumma?
Du vill ha mera du vill inte alls försaka
Du har en längtan som du måste få bejaka
Det är så lätt att både ha och äta kakan
Jag hör dem ropa på mig


Maria Magdalena
Kan du komma komma hit och spela
Du kan improvisera
Om det kan intressera
Maria Magdalena
Har du lust att konversera
Och vi kan fantisera
Vad vi kan göra mera


Visst kan det hända att en blick kan börja bränna
Och det blir svårt att stå emot nog kan det hända
Ingen ska klandra mig att enkelt kunna bländas
Men kan det hända är jag den enda
Och under dagarna jag strosar ut på gatan
Och möter fruarna som vänder fort som satan
För är jag älskad är jag också därtill hatad
Jag hör dem ropa på mig

Maria Magdalena
Kan du komma hit och spela
Du kan improvisera
Om det kan intressera
Maria Magdalena
Har du lust att konversera
Och vi kan fantisera
Vad vi kan göra mera
Maria Magdalena


Ja, sånt' är livet för en småländsk liten diva
Det är inte lätt att balansera på en lina
Samma gamla visa som ett hack uti min skiva
Hack i min skiva


Maria Magdalena
Kan du komma hit och spela
Du kan improvisera
Om det kan intressera
Maria Magdalena
Har du lust att konversera
Och vi kan fantisera
Vad vi kan göra mera
Maria Magdalena

Translation in English of the Song
Maria Magdalena by Lena Philipsson

Can not help I can interpret your dreams
And I can feel what you want you can forget
So many days many nights you neglect
I just wonder, am I the stupid one?
You have a longing that you have to affirm
It is so easy to both have and eat the cake
I hear them shout at me


Maria Magdalena
Can you come here and play
You can improvise
If it can interest
Maria Magdalena
Do you want to converse
And we can fantasize
What we can do more


Of course, it can happen that a glance can start to burn
And it becomes difficult to resist enough it can happen
No one should blame me for being easily dazzled
But can it happen I am the only one
And during the days I stroll out on the street
And meet the wives who turns fast like satan
Because if I am loved I am also hated
I hear them shout at me

Maria Magdalena
Can you come here and play
Du can improvise
If it can interest
Maria Magdalena
Do you want to converse
And we can fantasize
What we can do more
Maria Magdalena


Yes, that's life for a Småland little diva
It's not easy to balance on a rope
The same old show as a notch in my record
Hack in my record


Maria Magdalena
Can you come here and play
You can improvise
If it can interest
Maria Magdalena
Do you want to converse
And we can fantasize
What we can do more
Maria Magdalena

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Maria Magdalena We are happy!

CREDITS

The song "Maria Magdalena" was written by Lena Philipsson. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Lena Philipsson

Maria Magdalena: Translations and Lyrics - Lena Philipsson

Maria Magdalena

We present you the lyrics and the translation of Maria Magdalena, a news song created by Lena Philipsson taken from the album ''

Other Albums of Lena Philipsson

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Världen snurrar / Bästa vänner / Dansa i neon.

Latest Translations and Lyrics Added Lena Philipsson

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!