Död Och Himmel: Translations in English and Lyrics - Lars Winnerbäck

The Translation of Död Och Himmel - Lars Winnerbäck in English and the original Lyrics of the Song
Död Och Himmel: Translation in Italian and Lyrics - Lars Winnerbäck Italian
Död Och Himmel: Translation in English and Lyrics - Lars Winnerbäck English
Död Och Himmel: Translation in Spanish and Lyrics - Lars Winnerbäck Spanish
Död Och Himmel: Translation in French and Lyrics - Lars Winnerbäck French
Död Och Himmel: Translation in German and Lyrics - Lars Winnerbäck German
Död Och Himmel: Translation in Portoguese and Lyrics - Lars Winnerbäck Portoguese
Död Och Himmel: Translation in Russian and Lyrics - Lars Winnerbäck Russian
Död Och Himmel: Translation in Dutch and Lyrics - Lars Winnerbäck Dutch
Död Och Himmel: Translation in Swedish and Lyrics - Lars Winnerbäck Swedish
Död Och Himmel: Translation in Norwegian and Lyrics - Lars Winnerbäck Norwegian
Död Och Himmel: Translation in Danish and Lyrics - Lars Winnerbäck Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Död Och Himmel - Lars Winnerbäck in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Död Och Himmel
by Lars Winnerbäck

Jag hörde från din vän
Att du lämna oss igår
Bland fotbollen, kalendrarna och snön
Att du aldrig sa adjö
Men vi hörde dig ändå
Du har väl alltid släpat runt din sista sömn
Och stan blev tyst och underlig
Den kommer säkert bli sig lik
Men det är som att den saknar lite ström

Jag ser en kö vid Marie Laveau
Och det är glest på Röde Orm
Och lindarna ser bara ut som gamla träd
Och jag följer taxametern
Och jag ser en horisont
Och en tunnel och ett ljus och allt det där
Det är så mycket som har hänt här
Vänner, fester, kärlek, barn
Vi söker och vi rymmer och vi längtar

Och vad man än ska tro om död och himmel
Du är nånstans, du är nånstans
Folk går på och kliver av
På gröna linjen söder ut
En trött och långsam vardagsandedräkt
Och det blir fredagskväll igen

En vanlig radhustacokväll
Nån blir glad av sånt och nån blir knäckt
Jag står och ser vad du blir utan
Det är så tydligt det är så skört
Och det dånar som ett hav där under bron

Och jag minns den kvällen
När vi satt på lokal
Och du skrattade och grät på samma gång
Och du skulle bli farsa
Och du höll ett tal
Du sa jag kan inte, jag kan verkligen inte sånt
Annonser och blomsterbud
Och cirka plus minus noll
Och fasaden som har spelat ut sin roll

Och vad man än ska tro om död och

Jag hörde från min vän
Att du lämna oss igår
Bland tidtabeller och tunnelbanetåg
Att du aldrig sa adjö
Men vi hörde dig ändå
Vi var många här som kände och som såg

Translation in English of the Song
Död Och Himmel by Lars Winnerbäck

I have heard it from your friend
You go away, yesterday
Among football and your calendar (s) and the
You never said good-bye
However, we have heard of you yet
Well, you have to always come to your final sleep
And the town was quiet and kind of weird
It will probably be the same
However, there is a lack of some power.

Jag will see a line at Marie Laveau
And what is the density of the Red Snake
And the trees look just like the old tree
And I do follow the reviews
I can see a horizon
And, a tunnel, a light, and all that stuff
There are so many things that have happened to it
Friends, parties, charity, children,
We are looking for, and, we sleep, and we just can't wait

and what you think about death and heaven
You're nowhere, you're nowhere
People go on and on and on the steps of the
On the green line to the south
A very tired and slow vardagsandedräkt
It will be Friday night again

A common radhustacokväll
Some will be excited by that kind of thing, and some will be cracked
I stand up and see what you get
It's so obvious, it's so fragile
It roars like an ocean in which, under the bridge.

and I remember the night
When we sat down at a local
And you were laughing and crying all at the same time
You should be national lampoon
And you're giving a speech
As you said, I can't, I really don't like that
The ads and the flower delivery service
And about the plus, minus, zero
As well as the facade, which has a role to play.

and what you think about the death and the

Jag heard it from my friend
You go away, yesterday
Among the schedules, and the subway train
You never said good-bye
However, we have heard of you yet
There were many of us here who knew and saw

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Död Och Himmel We are happy!

Lars Winnerbäck

Död Och Himmel: Translations and Lyrics - Lars Winnerbäck

Död Och Himmel

We present you the lyrics and the translation of Död Och Himmel, a news song created by Lars Winnerbäck taken from the album 'Eldtuppen' published on Saturday 20 June 2020

This is the list of 11 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Lars Winnerbäck

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Granit och morän / Daugava.

Latest Translations and Lyrics Added Lars Winnerbäck

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!