Denne Veien Er Brolagt: Translations in English and Lyrics - Lars Vaular

The Translation of Denne Veien Er Brolagt - Lars Vaular in English and the original Lyrics of the Song
Denne Veien Er Brolagt: Translation in Italian and Lyrics - Lars Vaular Italian
Denne Veien Er Brolagt: Translation in English and Lyrics - Lars Vaular English
Denne Veien Er Brolagt: Translation in Spanish and Lyrics - Lars Vaular Spanish
Denne Veien Er Brolagt: Translation in French and Lyrics - Lars Vaular French
Denne Veien Er Brolagt: Translation in German and Lyrics - Lars Vaular German
Denne Veien Er Brolagt: Translation in Portoguese and Lyrics - Lars Vaular Portoguese
Denne Veien Er Brolagt: Translation in Russian and Lyrics - Lars Vaular Russian
Denne Veien Er Brolagt: Translation in Dutch and Lyrics - Lars Vaular Dutch
Denne Veien Er Brolagt: Translation in Swedish and Lyrics - Lars Vaular Swedish
Denne Veien Er Brolagt: Translation in Danish and Lyrics - Lars Vaular Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Denne Veien Er Brolagt - Lars Vaular in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Denne Veien Er Brolagt
by Lars Vaular

Dette må være dyre sakar
Han solgte ingenting mann, det var det som var tingen
Han solgte aldri noe, han lagde dette for seg sjøl
Hør på meg Leo
Og ingen likte det han gjorde heller
Hører du Leo?
Han hadde bare et verksted, nei han pleide bare å jobbe
Også pleide eg å, han husker meg
Eg skulle, se den chipsen
Meltycanon saved the game!
Sånn som dette, ka faen e det liksom?
Crazy, crazy
Superfett da

Denne veien er brolagt
Med gode intensjoner
I en helvetes stor fart
På vegne av millioner
Fy fader, for en jobb
I hodet bor demoner
E som piloten på vei opp
Opp for å droppe bomber
Tok en pause, skiftet drakt
E klar for andre omgang
Du må aldri tro at
Eg bare sto på tomgang
Hvis du vil, spør rundt, mann
Det e lett å få mitt nummer
Ingen kommer
De bare står der og tvinner tomler

Tweete te meg
De ska meie meg ned
Driter deg ut
Skulle hatt en fucking bleie på deg
Seriøst

Hvis du var, sånn, i mot det nye regimet og fellesskapet så fuck deg, liksom
Det e bare sånn eg tenker på det
Det e sånn eg tenker på det óg mann
Så det som avgjør
Den freedommen, kan gjøre ka du vil

Hei
Sulten helt til starta og slenge brunt, ja
Fikk den sammenkrølla, brukte tid på å brett ut, ja
Hode på hode, plutselig fikk jeg en hel bunk, ja
Stasha den på loftet til mamma med strikk rundt, ja
Hygge på en blunt
Med Hia og litt Skunk
Jeg føler meg litt tom
Blir alltid et midtpunkt
Egentlig aldri likt snut, ja
For jeg får deg fort tilbake, mann
Mann, de kjenner meg for jeg er KingSkurkOne
Ung, og jeg gjør det som en ekte G, ey
For jeg har aldri likt no' politi, ey
Ja vi heller ut no' Hennessey
For mine homies under bakken
Og jeg brenner weed


Denne veien er brolagt
Med gode intensjoner
I en helvetes stor fart
På vegne av millioner
Fy fader, for en jobb
I hodet bor demoner
E som piloten på vei opp
Opp for å droppe bomber
Tok en pause, skiftet drakt
E klar for andre omgang
Du må aldri tro at
Eg bare gikk på tomgang
Hvis du vil spør rundt, mann
Det e lett å få mitt nummer
Ingen kommer
De bare står der og tvinner tomler

Eg tenker av og til bør alle bare holde kjeft
Nok stress for folk flest med kroppspress
Boxfreshe Balenciagas og godt gress
Fokuser, få se ka som lurer nede i Loch Ness

Penger
Plutselig har du brukt alt
Gikk i minibanken
Ingen mulighet for uttak
Vanskelig blir verre
Verdens lønn den e utakk
Virker som om du og verden generelt i utakt
Alt e situasjonsbetinget
Situasjonen suger
Vi klekker ut en plan og du sitter der å ruger
Må knuse noken egg for å få deigen som duger
Ville ha en bit av kaken, no e du knust i tusen biter, au

Denne veien er brolagt
Med gode intensjoner
I en helvetes stor fart
På vegne av millioner
Fy fader, for en jobb
I hodet bor demoner
E som piloten på vei opp
Opp for å droppe bomber
Tok en pause, skiftet drakt
E klar for andre omgang
Du må aldri tro at
Eg bare sto på tomgang
Hvis du vil spør rundt, mann
Det e lett å få mitt nummer
Ingen kommer
De bare står der og tvinner tomler

Fy fader
Og de kan 'kje holde meg nede
Holde meg nede
Nede
NMG

Translation in English of the Song
Denne Veien Er Brolagt by Lars Vaular

This must be expensive sakar
He sold to nothing man, it was what was the thing
He sold the never anything, he made this for herself
Listen to me, Leo
And no one liked what he did either
You hear Leo?
He had only a workshop, no he used just to work
Also would I to, he remembers me
I would see the chips
Meltycanon saved the game!
Like this, ka fuck e it somehow?
Crazy, crazy
Superfett then

n this road is paved
With good intentions
In a hell of a great speed
On behalf of the million
Fy father, for a job
In the head live demons
E that the pilot on the way up
Up to drop the bombs
Took a break, changed the costume
E ready for the second half
You must never believe that
I just stood idle
If you want, ask around, man
It e easy to get my number
No one comes
They just stand there and tvinner thumbs

nTweete tea me
They are more me down
Driter you out
Should have had a fucking diaper on you
Seriously

nif you were, like, against the new regime and the community so fuck you, somehow
The e just like that I think of it
It s like that I think of it as well man
So what determines
The freedommen, do ka you will

Hei
Hungry all the way to the start and fling brown, yes
Got the sammenkrølla, used the time to flip out, yes
Head on the head, suddenly I got a whole bunk, yes
Stasha it in the attic for my mom with work in the round, yes
Enjoy on a blunt
With the Hia and a little Skunk
I feel a little empty
Are always a focal point
Never really liked snut, yes
For I gets you quickly back, man
Man, they know me, for I am KingSkurkOne
Young, and I'm doing it like a real G, ey
I have never liked no' police, ey
Yes, we do out now' Hennessey
For my homies under the ground
And I burn weed


n this road is paved
With good intentions
In a hell of a great speed
On behalf of the million
Fy father, for a job
In the head live demons
E that the pilot on the way up
Up to drop the bombs
Took a break, changed the costume
E ready for the second half
You must never believe that
I just went idle
If you want to ask around, man
It e easy to get my number
No one comes
They just stand there and tvinner thumbs

Eg think of and to should all just shut up
Enough stress for most people with kroppspress
Boxfreshe Balenciagas and good grass
Focus, get to see ka that lurk down in Loch Ness

nPenger
Suddenly you have spent all of
Went to the atm
No possibility of withdrawal
Difficult to get worse
The world's wages the e utakk
Seems as though you and the world in general different than the
All e situational
The situation sucks
We hatch out a plan and you're sitting there and brooding
Must smash noken egg to get the dough as good
Would have a piece of cake, no e you shattered in a thousand pieces, au

n this road is paved
With good intentions
In a hell of a great speed
On behalf of the million
Fy father, for a job
In the head live demons
E that the pilot on the way up
Up to drop the bombs
Took a break, changed the costume
E ready for the second half
You must never believe that
I just stood idle
If you want to ask around, man
It e easy to get my number
No one comes
They just stand there and tvinner thumbs

nFy father
And they can 'kid hold me down
Keep me down
Down
NMG

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Denne Veien Er Brolagt We are happy!

Lars Vaular

Denne Veien Er Brolagt: Translations and Lyrics - Lars Vaular
Lars Vaular is a rapper and songwriter from Åsane, Bergen.

Denne Veien Er Brolagt

Lars Vaular has published a new song entitled 'Denne Veien Er Brolagt' taken from the album '' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

Other Albums of Lars Vaular

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Flere steder alltid.

All the concerts of Lars Vaular

Latest Translations and Lyrics Added Lars Vaular

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!