Tur: Translations in English and Lyrics - Lars Demian

The Translation of Tur - Lars Demian in English and the original Lyrics of the Song
Tur: Translation in Italian and Lyrics - Lars Demian Italian
Tur: Translation in English and Lyrics - Lars Demian English
Tur: Translation in Spanish and Lyrics - Lars Demian Spanish
Tur: Translation in French and Lyrics - Lars Demian French
Tur: Translation in German and Lyrics - Lars Demian German
Tur: Translation in Portoguese and Lyrics - Lars Demian Portoguese
Tur: Translation in Russian and Lyrics - Lars Demian Russian
Tur: Translation in Dutch and Lyrics - Lars Demian Dutch
Tur: Translation in Swedish and Lyrics - Lars Demian Swedish
Tur: Translation in Norwegian and Lyrics - Lars Demian Norwegian
Tur: Translation in Danish and Lyrics - Lars Demian Danish
Tur: Translation in Hindi and Lyrics - Lars Demian Hindi
Tur: Translation in Polish and Lyrics - Lars Demian Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Tur - Lars Demian in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Tur
by Lars Demian

Jag har slösat bort allt jag äger, min gitarr har jag satt i pant
Vi spelade kort, det gick så fort när jag förlorade nästan varje slant
För det som sen blev över, sökte jag mej tröst i en bar
Där träffade jag en, hon var så vacker och sen
Fanns inte några pengar kvar

Dom säger att jag saknar både heder och moral
Och alls inte är nånting att ha
Men låt dom bara prata för jag är rätt säker på
Att fru Fortuna hon skall le mot mej en dag

Då får jag högsta vinsten på varje lott
Sen går jag på lokaler och bjuder så flott
Att ingen kan vara dyster eller sur
Jag ska dricka champagne och äta kaviar
Leva så lyckligt i alla mina dar
Om Gud bara blott för en gång kunde ge mej lite TUR

Mina vänner dom har tröttnat och krediterna har tagit'slut
Ett jobb varje dag vill jag inte ha, så nu ser jag bara en väg ut
Finns här någon vänlig själ som kan låna mej ett par hundra spänn
För jag har fått ett tips från ett stall och vips
Så kan jag vara på fötter igen

Dom säger att jag är en sån som slösar bort mitt liv
På kvinnor och vin och spel och sång
Och kanske att det ligger någon sanning däruti
Men jag vet att lyckan vänder en gång
Då rullar kulan min väg när jag spelar roulette
Hästen som jag satsar på ger tjugofem till ett
Och jag tar ett plan till Côte d'Azur
Där skall jag ligga varje dag på en solig strand
Bland bruna flickor med en drink i min hand
Om Gud bara blott för en gång kunde ge mej lite TUR

Translation in English of the Song
Tur by Lars Demian

I have wasted everything I own, I have put my guitar on deposit
We played cards, it went so fast when I lost almost every penny
For what was then left, I sought solace in a bar
There I met one, she was so beautiful and then
There was no money left

They say I lack both honor and morality
And not at all something to have
But let them just talk because I'm pretty sure
That Mrs. Fortuna she will smile at me one day

Then I get the highest win on every lot
Then I go to the premises and bid so nice
That no one can be gloomy or angry
I will drink champagne and eat caviar
Live so happily in all my days
About God only once could give me a little LUCK

My friends they are tired and the credits have run out

I do not want a job every day, so now I see only one way out
Is there a kind soul here who can lend me a couple of hundred bucks
Because I got a tip from a stealer l and vips
So I can be on my feet again

They say I'm the one who wastes my life
On women and wine and games and singing
And maybe there is some truth in that
But I know that luck turns once
Then the ball rolls my way when I play roulette
The horse I bet on gives twenty-five to one
And I take a plane to the Côte d'Azur
There I will lie every day on a sunny beach
Among brown girls with a drink in my hand
If only God could give once mej lite TUR

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Tur We are happy!

Lars Demian

Tur: Translations and Lyrics - Lars Demian

Tur

Lars Demian has published a new song entitled 'Tur' taken from the album 'Lycka till...' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The album is composed by 9 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Lars Demian

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!