Mamacita: Translations in English and Lyrics - Kesi

The Translation of Mamacita - Kesi in English and the original Lyrics of the Song
Mamacita: Translation in Italian and Lyrics - Kesi Italian
Mamacita: Translation in English and Lyrics - Kesi English
Mamacita: Translation in Spanish and Lyrics - Kesi Spanish
Mamacita: Translation in French and Lyrics - Kesi French
Mamacita: Translation in German and Lyrics - Kesi German
Mamacita: Translation in Portoguese and Lyrics - Kesi Portoguese
Mamacita: Translation in Russian and Lyrics - Kesi Russian
Mamacita: Translation in Dutch and Lyrics - Kesi Dutch
Mamacita: Translation in Swedish and Lyrics - Kesi Swedish
Mamacita: Translation in Norwegian and Lyrics - Kesi Norwegian
Mamacita: Translation in Danish and Lyrics - Kesi Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Mamacita - Kesi in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Mamacita
by Kesi

Mama-mama-mama
Mama-mama-mama
Dub!

Åh, er det nu dig igen?
Så dig kom' ind - du fandt din vej herhen
Du sætter dig ved drengene op ad mig igen
For der' kun en af mig, og der' så mang' af dem
Mama-mama-ma'
Mamacita, sæt dig ned
Mama-mama-ma'
Mamacita, kom og sæt dig

Åh, hvem er det? Er det nu ham igen?
Kom ind på klubben i designer ting
Jeg' så lam, jeg ikk' ka' mærk' min' arm' og ben
Men hun ved, hva' der ska' ske, når de dreng' er ind'
Og jeg syn's, at jeg har set dig før
Det må vær' fordi, du er, hvor pengene er
Du-du burd' prøve og kom' og sæt' dig her
Ku' gør dit liv sjovere - det' bar' så'n, vi er
Åh det', åh det', åh det' Kesi
Sig til dem, at vi' herind'
Og vi' kommet for at lave en sce-e-en'
For du ved, det' os, der får det til at ske
Så dans for mig, mens jeg hælder på dig
Ta' en tår og ryk lidt tætter' på mig
Lover, at jeg nok ska' gem' dit nummer
Men jeg ka' ikk' love, at jeg ringer til dig

Åh, er det nu dig igen?
Så dig kom' ind - du fandt din vej herhen
Du sætter dig ved drengene op ad mig igen
For der' kun en af mig, og der' så mang' af dem
Mama-mama-ma'
Mamacita, sæt dig ned
Mama-mama-ma'
Mamacita, kom og sæt dig

Mamacita
Kom og sæt dig tætter' på mig lige nu
For der' kun én ting

Som at jeg er efter nu
Og det' dig, du ved, pige, jeg ka' li'
Din måde, du bær' dig selv på
Så ikk' sig, du ikk' vil
Når jeg ved, at du vil, og du vil ikk' gå
Pige, du' så flot og så fi-in
Ku' kig' på den krop i en ti-im'
Pige, du' fin og så flo-ot
En time ku' jeg kig' på den kro-o-op
Og jeg' taknemmelig
At det kun' mig, som du gør det for
Og du ved ogs'
At det kun er dig, jeg ændrer mig for

Åh, er det nu dig igen?
Så dig kom' ind - du fandt din vej herhen
Du sætter dig ved drengene op ad mig igen
For der' kun en af mig, og der' så mang' af dem
Mama-mama-ma'
Mamacita, sæt dig ned
Mama-mama-ma'
Mamacita, kom og sæt dig

Orh
Jeg' så glad for, du fandt din vej herhen til mig igen
Orh
Jeg så dig kom' ind ja, selvom der' så mange herind'
Orh-oh
Ja, jeg' så glad for, du fandt din vej herhen til mig igen
For der' kun en af dig, og der' så mang' af dem
Ja, der' kun en af dig, og der' så mang' af dem

Åh, er det nu dig igen?
Så dig kom' ind - du fandt din vej herhen
Du sætter dig ved drengene op ad mig igen
For der' kun en af mig, og der' så mang' af dem
Mama-mama-ma'
Mamacita, sæt dig ned
Mama-mama-ma'
Mamacita, kom og sæt dig

Translation in English of the Song
Mamacita by Kesi

Mama-mama-mama
Mama-mama-mama
Dub!
oh, now you again?
So you came' into - you found your way here
You sit by the boys up at me again
For there's only one of me, and there' so many' of them
Mama-mama-ma
Mamacita, you set down
Mama-mama-ma
Mamacita, come and set yourself
oh, who is it? It is now him again?
Came into the club in designer stuff
I so lamb, I ikk' ka' feel' my' arm' and leg
But she knows, huh that must be done when the boy' is in'
And I vision's that I've seen you before
It must be because you are where the money is
You-you shouldn't it be' try and come' and set' you here
Ku' makes your life more fun - the' bar' as'n, we are
Oh it, oh it, oh it' Kesi
To them, that we are' here'
And we come to make a sce-e-a'
You know, it's us who make it happen
So dance for me, while I'm leaning on you
Take a sip and move a little closer' on me
Promise that I have enough ska' save' your number
But I ka' ikk' love, I call to you
oh, now you again?
So you came' into - you found your way here
You sit by the boys up at me again
For there's only one of me, and there' so many' of them
Mama-mama-ma
Mamacita, you set down
Mama-mama-ma
Mamacita, come and set yourself

Mamacita
Come closer' on me right now
For there's only one thing
As I am after now

And it's, you know, girl, I ka' li'
Your way, you wear' yourself on
So here's you here's will
When I know that you will, and you will not' go
Girl, you so nice and so fi-in
The Ku' look' in the body of a ten-im'
Girl, you fine and then flo-ot
An hour ku' I look' at the inn-o-up
And I' grateful
That it's only' me, like you do it for
And you know also'
Only you, I'm changing me
oh, now you again?
So you came' into - you found your way here
You sit by the boys up at me again
For there's only one of me, and there' so many' of them
Mama-mama-ma
Mamacita, you set down
Mama-mama-ma
Mamacita, come and set yourself

Orh
I' so glad you found your way hither to me again
Orh
I saw you getting' into, yes, though there' so many here'
Orh-oh
Yes, I' so glad you found your way hither to me again
For the' only one of you, and that' so many' of them
Yes, there's only one of you, and that' so many' of them
oh, now you again?
So you came' into - you found your way here
You sit by the boys up at me again
For there's only one of me, and there' so many' of them
Mama-mama-ma
Mamacita, you set down
Mama-mama-ma
Mamacita, come and set you

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Mamacita We are happy!

Kesi

Mamacita: Translations and Lyrics - Kesi
Kesi is a rapper from the district of Nørrebro in Copenhagen with roots in Zanzibar. Kesi started his musical career in 2010, when, as a 17-year-old put his first songs on videotjenesten YouTube. Here, he along with the rest of the rap collective, B. O. C. in a short time much attention as the reaction to songs like “the City Sleeps” and “Fissehul” (with Gilli). Attention meant to Kesi in 2011 dropped out of the handelsgymnasiet Niels Brock, after having signed a contract with record label Universal.

Mamacita

Kesi has published a new song entitled 'Mamacita' taken from the album '' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

Other Albums of Kesi

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 888 / BO4L.

All the concerts of KESI

If you don't want to miss the live Kesi concert you can follow one of the following concerts:

Latest Translations and Lyrics Added Kesi

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!