Plastikowe Kwiaty: Translations in English and Lyrics - Kartky

The Translation of Plastikowe Kwiaty - Kartky in English and the original Lyrics of the Song
Plastikowe Kwiaty: Translation in Italian and Lyrics - Kartky Italian
Plastikowe Kwiaty: Translation in English and Lyrics - Kartky English
Plastikowe Kwiaty: Translation in Spanish and Lyrics - Kartky Spanish
Plastikowe Kwiaty: Translation in French and Lyrics - Kartky French
Plastikowe Kwiaty: Translation in German and Lyrics - Kartky German
Plastikowe Kwiaty: Translation in Portoguese and Lyrics - Kartky Portoguese
Plastikowe Kwiaty: Translation in Russian and Lyrics - Kartky Russian
Plastikowe Kwiaty: Translation in Dutch and Lyrics - Kartky Dutch
Plastikowe Kwiaty: Translation in Swedish and Lyrics - Kartky Swedish
Plastikowe Kwiaty: Translation in Norwegian and Lyrics - Kartky Norwegian
Plastikowe Kwiaty: Translation in Danish and Lyrics - Kartky Danish
Plastikowe Kwiaty: Translation in Hindi and Lyrics - Kartky Hindi
Plastikowe Kwiaty: Translation in Polish and Lyrics - Kartky Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Plastikowe Kwiaty - Kartky in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Plastikowe Kwiaty
by Kartky

Chcę, żeby tam kurwa, ludzie widzieli
Czuli, patrzyli przez okno w księżyc
I wiedzieli o co nam chodzi wariacie

Gdy otula mrok, a jak wychodzę z domu to śpisz
I to wszystko to, co pamiętamy z normalnych dni
Poznaliśmy zło i nie chcemy go więcej już dziś
Jak kwiaty z plastiku w zamkniętym śmietniku, a wargi do krwi


A w końcu wyjdę niby po chleb
I nie zostawię kartki, tylko puste samarki
I nigdy nie odnajdziecie mnie
I zostaną Ci płyty i te jebane lajki, co tylko ciągle więcej ich chcesz
A kiedy zgasną światła i wyłączą Ci Wi-Fi
Zostaniesz tylko Ty i Twój sen
O plastikowym świecie, w którym sami żyjecie
A żaden tego nie chce, już nie
Jak te ich sztuczne kwiaty na poprawionych zdjęciach
Jesteście piękni tylko we szkle
Ekrany monitorów, nie wychodzimy z domów
Błagam kurwa, ratujcie mnie
I z zewnątrz są tak piękne, a w środku są tak zwiędłe
I chyba to tak samo jak Ty
Te plastikowe kwiaty z twarzami jak od kalki
Ty żadnej nie rozróżnisz już z nich
Wszystkie są takie same, jakbyś skopiował mamę
I mówię Ci dzień dobry tu dziś
Choć mieszkamy za ścianą, piszę do Ciebie rano
Bo kurwa nie możemy wyjść, hej
Dlatego, kiedy wstajesz to albo znów udajesz
I mówisz sobie „Nie jest źle', hej
I albo się użalasz, albo znów odpierdalasz
I nikt naprawdę nie chce Cię, he

Gdy otula mrok, a jak wychodzę z domu to śpisz
I to wszystko to, co pamiętamy z normalnych dni
Poznaliśmy zło i nie chcemy go więcej już dziś
Jak kwiaty z plastiku w zamkniętym śmietniku, a wargi do krwi


A kiedy mi zabraknie już sił i wybudzę z koszmaru
Który przechodzę wewnątrz, czekając wciąż na najlepsze dni
Niewielki podmuch wiatru, znów burzy moją pewność
I czuję jakbym przestał znów żyć
Te plastikowe róże, przetrwają bez nas wieczność
A życie czarno-białe, jak sny
Które powiedzą więcej zanim zdążysz uśmiechnąć
Się fałszywie, jakby brakło sił
I wybudzić z koszmaru, który przechodzisz wewnątrz
Czekając wciąż na najlepsze dni
A lekki podmuch wiatru, znów burzy twoją pewność
I czujesz jakbyś przestał znów żyć
Te plastikowe róże, przetrwają bez nas wieczność
A życie czarno-białe jak sny, które powiedzą więcej


Gdy otula mrok, a jak wychodzę z domu to śpisz
I to wszystko to, co pamiętamy z normalnych dni
Poznaliśmy zło i nie chcemy go więcej już dziś
Jak kwiaty z plastiku w zamkniętym śmietniku, a wargi do krwi
Gdy otula mrok, a jak wychodzę z domu to śpisz
I to wszystko to, co pamiętamy z normalnych dni
Poznaliśmy zło i nie chcemy go więcej już dziś
Jak kwiaty z plastiku w zamkniętym śmietniku, a wargi do krwi

A chciałem Cię stąd zabrać i wyłączyć Instagram
Zanim znowu okłamiesz mnie
Te plastikowe kwiaty, z pogody dla bogaczy
Nie pachną niczym tylko złem, hej
Te plastikowe kwiaty, z pogody dla bogaczy
Nie pachną niczym tylko złem, hej
Te plastikowe kwiaty, z pogody dla bogaczy
Nie pachną niczym tylko złem, hejA kiedy mi zabraknie już sił i wybudzę z koszmaru
Który przechodzę wewnątrz,
Czekając wciąż na najlepsze dni
Niewielki podmuch wiatru, znów burzy moją pewność
I czuję jakbym przestał znów żyć
Te plastikowe róże, przetrwają bez nas wieczność
A życie czarno-białe, jak sny

Translation in English of the Song
Plastikowe Kwiaty by Kartky

I want people fucking there to see
They feel, look out the window at the moon
And they know what we mean madman

When it covers the darkness, and when I leave the house, you sleep.
And that's all we remember from normal days
We know evil and we don't want it anymore
Like plastic flowers in a closed garbage can, and lips to blood


And in the end I will go out as if for bread
And I will not leave a sheet, only empty samariums
And you will never find me
And you will be left with records and those fucking likes, whatever you still want more of them
And when the lights go out and your Wi-Fi is turned off
Only you and your dream will be left
About the plastic world in you live yourselves
And no one wants it, no more
Like those artificial flowers in their corrected photos
You are beautiful only in glass
Monitor screens, we don't leave houses
I'm fucking begging you, save me
And they are so beautiful on the outside, and they are so withered on the inside
And I guess it's the same as you
These plastic flowers with faces like carbon paper
You can't tell any of them anymore
They are all the same, as if you copied your mother
And I say good morning here today
Even though we live behind the wall, I'm writing to you in the morning
Because we can't fucking leave, hey
That's why when you get up, or you pretend again
And you say to yourself, 'It's not bad', hey
And either you feel sorry, or you go off again
And nobody really wants you, he

When I wrap up in the dark, and when I leave the house, you sleep.
And that's all we remember from normal days
We know evil and we do not want it anymore
Like plastic flowers in a closed garbage can, and lips to blood


And when I run out of strength and wake up from a nightmare
Which I walk inside, still waiting for the best days
A small gust of wind destroys my confidence again
And I feel like I stopped living again
These plastic roses will survive forever without us
And black and white life, like dreams
Which will say more before you sleep to smile
to falsely, as if you lack strength
And to wake up from the nightmare you are going through inside
Still waiting for the best days
A slight gust of wind destroys your confidence again
And you feel like you stopped living again
These plastic roses will survive eternity without us
And life black and white like dreams that will tell more


When it envelops the darkness, and how I leave the house then you sleep
And that's all we remember from normal days
We got to know evil and we don't want it any more today
Like plastic flowers in a closed garbage can, and lips to blood
When it envelops the darkness, and when I leave the house, you sleep.
And that's all we remember from normal days
We know evil and we don't want it anymore
Like flowers made of plastic in a closed garbage, and lips to blood

And I wanted to take you out of here and turn off Instagram
Before you lie to me again
These plastic flowers, from weather for the rich
They don't smell like anything evil, hey
Those plastic flowers, from the weather for the rich
They don't smell anything but evil, hey
These plastic flowers, from the weather for the rich
They don't smell anything but evil, heyAnd when I run out of strength and wake up from the nightmare
Which I'm going through inside,
Still waiting for the best days
A small gust of wind destroys my confidence again
And I feel like I stopped again live
These plastic roses will survive forever without us
And life is black and white, like dreams

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Plastikowe Kwiaty We are happy!

CREDITS

The song "Plastikowe Kwiaty" was written by Gibbs e Kartky. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Kartky

Plastikowe Kwiaty: Translations and Lyrics - Kartky
Kartky - rocznik 89, indywidualist i buntownik, który postanowił swoje radykalne poglądy przełożyć w całości na muzykę. Cechy charakterystyczne to niski, surowy wokal oraz doskonale skonstruowane teksty od miejskich, urbanistycznych ballad, poetyckich form, do konwencji bragga.

Plastikowe Kwiaty

Plastikowe Kwiaty is the new single from Kartky taken from the album 'Outside of Society'.

Other Albums of Kartky

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Preseason highlights / dom na skraju niczego / BLACK MAGIIC / Outside of Society.

Latest Translations and Lyrics Added Kartky

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!