Geen Kind Meer: Translations in English and Lyrics - Karin Bloemen

The Translation of Geen Kind Meer - Karin Bloemen in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Geen Kind Meer - Karin Bloemen in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Geen Kind Meer
by Karin Bloemen

Je leeft je eigen leven wat zij er ook van vindt
Je bent al lang geen kind meer al blijf je ook haar kind
Je wilt 'r over praten, maar niet op haar manier
Je zult haar best verdriet doen maar niet voor je plezier
Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag
En dan opeens dan is 'ie er, die dag

De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten
En al haar eigenschappen erft, in meer of mindere mate
De Scherpe tong, de bokkenpruik, de humorvolle vrouw
Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou
En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte
Maar of je die hebt meegeerft valt nog maar af te wachten
De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn
De dag waarna je nooit meer kind zult zijn

Wat de laatste jaren fout ging komt dan niet meer terecht

En wat je nog wou zeggen blijft eeuwig ongezegd
De machteloze frasen van je genegenheid
Het leven voor haar zo moeilijk was en ook dat 't je spijt
De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou
En dan zo graag nog 1 keer zeggen zou

De dag waarop je moeder sterft, de dag die al je dagen
Van dan af aan wat grijzer verft, al hou je niks te klagen
Je hebt je goeie vrienden nog, die staan je ook dichtbij
En als je soms wat aandacht wil dan staan ze aan je zij
Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen
En niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen
De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein
De dag waarna je nooit meer kind zult zijn

Translation in English of the Song
Geen Kind Meer by Karin Bloemen

You live your own life and what they think of it
For a long time to be a child and all of you keep her a child
You want her to talk about it, but it is not on its way out
You are best to hurt, but not for fun
What do you have left with her, and with her parents ' custody
And then all of a sudden, then it needs to be there on that day.

the day when your mother dies, you will be released
And to all of its properties are inherited to a greater or lesser extent
The Sharp-tongued, and the bokkenpruik, the humor woman
That is, they will soon recognize it in your
And, I hope, to the other side, it's nice and soft
But if you have a meegeerft is to just wait and see
The day after that, the rest is a matter of time and pain
The day after that you'll never be the child you are.

what in the last few years was a mistake is not more

And what you have to say will remain forever ongezegd
The powerless phrases from your affection
Life for her was so difficult and that you will regret it
The things that you will not say, and say it wanted to be
And yet, 1 would say

n the day when your mother dies, and the day of all days
Then, in some older paints, all the love that you have absolutely nothing to complain about
You have good friends that are also close by
And if you have a closer look then they are on your side
However, no one will know what you and your doll play
And no one will still want to meet you early in the past to share it with you
The day after that, you will never be more vulnerable, being small and
The day after that you'll never be the child you are

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Geen Kind Meer We are happy!

Karin Bloemen

Geen Kind Meer: Translations and Lyrics - Karin Bloemen

Geen Kind Meer

Karin Bloemen has published a new song entitled 'Geen Kind Meer' taken from the album 'Kameleon' published on Wednesday 4 December 2019 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The album is composed by 1 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Karin Bloemen

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
151
translations of songs
Thank You!!