Momenty: Translations in English and Lyrics - Kamil Bednarek

The Translation of Momenty - Kamil Bednarek in English and the original Lyrics of the Song
Momenty: Translation in Italian and Lyrics - Kamil Bednarek Italian
Momenty: Translation in English and Lyrics - Kamil Bednarek English
Momenty: Translation in Spanish and Lyrics - Kamil Bednarek Spanish
Momenty: Translation in French and Lyrics - Kamil Bednarek French
Momenty: Translation in German and Lyrics - Kamil Bednarek German
Momenty: Translation in Portoguese and Lyrics - Kamil Bednarek Portoguese
Momenty: Translation in Russian and Lyrics - Kamil Bednarek Russian
Momenty: Translation in Dutch and Lyrics - Kamil Bednarek Dutch
Momenty: Translation in Swedish and Lyrics - Kamil Bednarek Swedish
Momenty: Translation in Norwegian and Lyrics - Kamil Bednarek Norwegian
Momenty: Translation in Danish and Lyrics - Kamil Bednarek Danish
Momenty: Translation in Hindi and Lyrics - Kamil Bednarek Hindi
Momenty: Translation in Polish and Lyrics - Kamil Bednarek Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Momenty - Kamil Bednarek in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Momenty
by Kamil Bednarek

Pełen niepewności czas
Czekamy aż ucichnie sztorm
Pora rozwinąć żagle
Wypełnić odwagi wiatrem

Dobrych wspomnień duch
Wyszeptał wskazówkę bym mógł iść w nieznane
Zamienić każdy problem, na każde wyzwanie

Ten czas pokaże mi
Ile siły w sobie mam
Bym wreszcie mógł się cieszyć wszystkim
Wszystkim tym, co mam

Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach
Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach

Tęsknie za normalnością
Za tym co pozwala być wolnym od represji
Z dala od agresji

Pozwólmy sobie złapać oddech właśnie dziś
Na piasku boso tańczyć aż po prawdy świat

Kusi nas dancehall
Poczuj to flow
Muzyka muzyką
Rozkręcimy to miejsce
Łap ten dancehall - tańcz cała noc
Rozluźnij ciało, bądź gotów na więcej

Kusi nas dancehall
Poczuj to flow
Muzyka muzyką
Rozkręcimy to miejsce
Łap ten dancehall - tańcz cała noc
Rozluźnij ciało, bądź gotów na więcej
Ten czas pokaże mi
Ile siły w sobie mam
Bym wreszcie mógł się cieszyć wszystkim
Wszystkim tym, co mam

Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach
Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach

Chcę być wolnym znów
Zapomnieć czym jest strach
Czas ??????????????
Zbieram momenty, które są pieśnią nieznanych dróg

Ten czas pokaże mi
Ile siły w sobie mam
Bym wreszcie mógł się cieszyć wszystkim
Wszystkim tym, co mam

Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach
Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach
Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach
Chce żyć, jakbym nie wiedział czym jest strach

Translation in English of the Song
Momenty by Kamil Bednarek

Time full of uncertainty
We are waiting for the storm to end
Time to spread the sails
Fill the courage with the wind

Good memories spirit
He whispered a clue that I could go into the unknown
Replace every problem, for every challenge

This time will show me
How much strength I have
So that I can finally enjoy everything
Everything I have

I want to live as if I do not know what fear is
I want to live as if I do not know what fear is

I long for normality
For what allows you to be free from repression
Away from aggression

Let's catch our breath today
In the sand, barefoot dancing to the truth of the world

Dancehall tempts us
Feel this flow
Music with music
We will set this place up
Catch this dancehall - dance all night
Relax your body, be ready for more

Dancehall tempts us
Feel to flow
Music with music
We will set this place up
Catch this dancehall - dance all night
Relax your body, be ready for more
This time will show me
How much strength I have
So that I can finally enjoy everything
Everything I have

I want to live as if I don't know what it is fear
I want to live as if I don't know what fear is

I want to be free again
Forget what fear is
Time ???????????? ???
I collect moments that are songs of unknown roads

This time will show me
How much strength I have in myself
So that I can finally enjoy everything
With everything I have

I want to live as if I don't know what fear is
I want to live as if I don't know what fear is
I want to live as if I don't know what fear is
I want to live as if I don't know what fear is

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Momenty We are happy!

Kamil Bednarek

Momenty: Translations and Lyrics - Kamil Bednarek
Kamil Bednarek (born May 10, 1991 in Brzeg) also known as MaccaBraa - Polish singer, songwriter and reggae performer. In 2008–2012, he was a singer of the Star guard muffin formation, and since 2012, of a band signed with his name.

Momenty

Kamil Bednarek has published a new song entitled 'Momenty' taken from the album '' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

Latest Translations and Lyrics Added Kamil Bednarek

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!