Diamant Til Kull: Translations in English and Lyrics - Kaizers Orchestra

The Translation of Diamant Til Kull - Kaizers Orchestra in English and the original Lyrics of the Song
Diamant Til Kull: Translation in Italian and Lyrics - Kaizers Orchestra Italian
Diamant Til Kull: Translation in English and Lyrics - Kaizers Orchestra English
Diamant Til Kull: Translation in Spanish and Lyrics - Kaizers Orchestra Spanish
Diamant Til Kull: Translation in French and Lyrics - Kaizers Orchestra French
Diamant Til Kull: Translation in German and Lyrics - Kaizers Orchestra German
Diamant Til Kull: Translation in Portoguese and Lyrics - Kaizers Orchestra Portoguese
Diamant Til Kull: Translation in Russian and Lyrics - Kaizers Orchestra Russian
Diamant Til Kull: Translation in Dutch and Lyrics - Kaizers Orchestra Dutch
Diamant Til Kull: Translation in Swedish and Lyrics - Kaizers Orchestra Swedish
Diamant Til Kull: Translation in Norwegian and Lyrics - Kaizers Orchestra Norwegian
Diamant Til Kull: Translation in Danish and Lyrics - Kaizers Orchestra Danish
Diamant Til Kull: Translation in Hindi and Lyrics - Kaizers Orchestra Hindi
Diamant Til Kull: Translation in Polish and Lyrics - Kaizers Orchestra Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Diamant Til Kull - Kaizers Orchestra in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Diamant Til Kull
by Kaizers Orchestra

Du må sjå at det brenner i ovnen før du føler deg trygg
Med engel på skulder og en jævel på rygg
Spring gjennom skogen og en gravlundsport
Du kan rekka et tog, men spring fort
Du som kunne skint så blankt som en diamant
Men du ville vær kull som brant

Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Med en fot i gravå så forsvinner du, go go go
Ah, eg kjenner deg så
Du kunne blitt en diamant, men i stedet er du kull
Nå gå

Har du latt deg bli fortalt om en neve synd
Han som kvalte for hånd og hadde ord i sin munn
Kor enn han stod, stod han på hellig grunn
Ingen kommer seg opp frå hans brønn
Det er for seint når klokkene ringer inn
Hold motoren i gang og forsvinn i en vind

Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Med en fot i gravå så forsvinner du, go go go
Ah, eg kjenner deg så
Du kunne blitt en diamant, men i stedet er du kull
Nå gå
Ikkje stopp å ro, du må ro din båt
Til hendene blør og du har puls i sår
Hopp over vinter og gå rett på vår

Og den som ikkje har gjemt seg då, den må stå
Det går som det går, det som skjer det skjer
Om du blir utstoppa og stilt ut som et av hans trofé

Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Med en fot i gravå så forsvinner du, go go go
Ah, eg kjenner deg så
Du kunne blitt en diamant, men i stedet er du kull
Nå gåSjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Med en fot i gravå så forsvinner du, go go go
Ah, eg kjenner deg så
Du kunne blitt en diamant, men i stedet er du kull

Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Sjå på deg nå
Med en fot i gravå så forsvinner du, go go go
Ah, eg kjenner deg så
Du kunne blitt en diamant, men i stedet er du kull
Nå gå

Translation in English of the Song
Diamant Til Kull by Kaizers Orchestra

You must see that it burns in the oven before you feel safe
With an angel on your shoulder and a bastard on your back
Jump through the forest and a graveyard sport
You can catch a train, but run fast
You who could shine as shiny as a diamond
But you would be coal that burned

Look at you now
Look at you now
Look at you now
Look at you now
With one foot in the grave you will disappear, go go go
Ah, I know you so
You could have become a diamond, but instead you are coal
Now go

Have you let yourself be told about a fistful of sin
He who suffocated by hand and had words in his mouth
Chorus than he stood, stood he on holy ground
No one gets up from his well
It's too late when the bells ring
Keep the engine running and disappear in a wind

Look you now
Look at you now
Look at you now
Look at you now
With one foot in the grave you disappear, go go go
Ah, I know you so
You could have become a diamond, but instead you are coal
Now go
Do not stop rowing, you have to row your boat
Until your hands bleed and you have a pulse in the wound
Skip winter and go straight to spring

And he who has not hidden then, it must stand
It goes as it goes, what happens it happens
If you are stuffed and exhibited as one of his trophies

Look at you now
Look at you now
Look at you now
Look at you now
With one foot in the grave you will disappear, go go go
Ah, I know you so
You could be a diamond, but instead you are coal
Now goLook at you now
Look at you now
Look at you now
Look at you now
With one foot in the grave you will disappear, go go go
Ah, I know you so
You could have become a diamond, but instead you are litter
Now
Look at you now
Look at you now
Look at you now
Look at you now
With one foot in the grave you disappear , go go go
Ah, I know you so
You could have become a diamond, but instead you are coal
Now go

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Diamant Til Kull We are happy!

Kaizers Orchestra

Diamant Til Kull: Translations and Lyrics - Kaizers Orchestra

Diamant Til Kull

We present you the lyrics and the translation of Diamant Til Kull, a news song created by Kaizers Orchestra taken from the album 'Violeta, Violeta, Volume I'

This is the list of 10 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Kaizers Orchestra

We want to remind you some other old album preceeding this one: Violeta, Violeta, Volume III.

Latest Translations and Lyrics Added Kaizers Orchestra

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!