Hoe Kan Je: Translations in English and Lyrics - Jayboogz

The Translation of Hoe Kan Je - Jayboogz in English and the original Lyrics of the Song
Hoe Kan Je: Translation in Italian and Lyrics - Jayboogz Italian
Hoe Kan Je: Translation in English and Lyrics - Jayboogz English
Hoe Kan Je: Translation in Spanish and Lyrics - Jayboogz Spanish
Hoe Kan Je: Translation in French and Lyrics - Jayboogz French
Hoe Kan Je: Translation in German and Lyrics - Jayboogz German
Hoe Kan Je: Translation in Portoguese and Lyrics - Jayboogz Portoguese
Hoe Kan Je: Translation in Russian and Lyrics - Jayboogz Russian
Hoe Kan Je: Translation in Dutch and Lyrics - Jayboogz Dutch
Hoe Kan Je: Translation in Swedish and Lyrics - Jayboogz Swedish
Hoe Kan Je: Translation in Norwegian and Lyrics - Jayboogz Norwegian
Hoe Kan Je: Translation in Danish and Lyrics - Jayboogz Danish
Hoe Kan Je: Translation in Hindi and Lyrics - Jayboogz Hindi
Hoe Kan Je: Translation in Polish and Lyrics - Jayboogz Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Hoe Kan Je - Jayboogz in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Hoe Kan Je
by Jayboogz

It's Jayboogz on the beat so i gotta kill ‘em
Je mannen doen druk, ik zeg die mannen chill ‘em
Ben allang al on the run voor funds sinds a youngin’ op die money en ik zweer me leven is een film
Was vroeger altijd ballie en ik had het in me
Het kon niet baten want ‘t lag toen aan me discipline
Maar nu ben ik met chop on the run voor die money
En nu vragen mannen boogie wat er valt te dienen
De eerste show komen we pullup
En nog met z’n tienen
In de 4 om ‘t te vieren, we zijn met z’n vieren
En ik heb barz, spit slow, spit fast
Zie ze azen op me flow, ik kan je zeggen
Gaat nog ff duren
Ik zie die mannen praten uren over lange uren
En al me mannen blijven stil en draaien overuren
Ik zie niks anders dan ‘t luxe ik wil milli’s op me bank
Maar voor ‘t heden bel ik fixer om die spa te sturen
It’s Jayboogz Disappear maar je kan me zien
Wie niet weg is wordt gezien
Maar ben nog niet gezien
En als een nigga word gezien
Ik bless die hele scene
It’s more flow, more rhythm, more everything
It's all vibes young nigga, better roll with it
Me D2 fully bond, like its cold innit
Mannen vragen naar me pokoes voor die vitaminen
Want ik kom sneller bij je binnen dan die nicotine

Dus hoe kan je nou haten op een young G
Hoe kan je nou praten voor een young G
I know that is your baby, but she want me
Ik zie der naar me kijken cuz she on me
En hoe kan je nou praten hoe je niks hebt
Geen buit maar wel pronken om je sixpack
Hoe kan je niet rennen voor die dozijn

Hoe kan je op chicks en niet op do zijn


Ik ben een youngin van de 4
Ik ben die hittespitter
Ik ben a youngboy on the run ik kan niet anders nigga
Vele mannen kijken zuur, ik kan nie met die flikkers
Ik kan niet riden met je
Ik kan niet viben met je
Ik ben alleen maar met die mannen die gaan strijden met me
Of met die mannen die rennen in koude tijden met me
Een bad bitch aan me zij, ja dat wil ik ook
Niet overtuigend van wat we kunnen dus we switchen flow
Wah’ you on fam
Nigga what’s up
Wah' you tellin’ me
Throw your hands up
Free akhs dat is me nigger hij zit locked up
Free rowdy 8 years that is fucked
Put that nigga on the street in a drop top
Let ‘em skrtt through the lanes like a top notch
Elke summertime wil ik dat me niggers stunnen
Bereiken grenzen en dan zijn we nog niet eens begonnen

Dus hoe kan je nou haten op een young G
Hoe kan je nou praten voor een young G
I know that is your baby, but she want me
Ik zie der naar me kijken cuz she on me
En hoe kan je nou praten hoe je niks hebt
Geen buit maar wel pronken om je sixpack
Hoe kan je niet rennen voor die dozijn
Hoe kan je op chicks en niet op do zijn

Translation in English of the Song
Hoe Kan Je by Jayboogz

It's Jayboogz on the beat so i gotta kill 'em
Your men are busy, I tell those men chill' em
Been on the run for funds since a youngin 'on that money and I swear life is a movie
Used to be a ballie and I had it in me
It couldn't help because it was up to me discipline
But now I'm on the run with chop for that money
And now men ask boogie what to serve
The first show we come pullup
And with the ten of us
In the 4 to celebrate, we are with the four of us
And I have barz, spit slow, spit fast
See them preying on me flow, I can tell you
Will take another ff
I see those men talking for hours about long hours
And all my men stay silent and work overtime
I see nothing but the luxury I want millis on my couch
But for now I call fixer about that spa to send
It's Jayboogz Disappear but you can see me
Who ain't gone is seen
But ain't seen yet
And as a nigga get seen n
I bless that whole scene
It's more flow, more rhythm, more everything
It's all vibes young nigga, better roll with it
Me D2 fully bond, like its cold innit
Men ask for me pokoes for those vitamins
Cause I get to you faster than that nicotine

So how can you hate on a young G
How can you talking for a young G
I know that is your baby, but she want me
I see her looking at me cuz she on me
And how can you talk how you got nothing
No loot but show off for your six pack
How can you not run for those dozen

How can you be chicks and not do


I'm a youngin of the 4
I'm that heat spitter
I'm a youngboy on the run I can't help but nigga
A lot of men look sour, I can't do with those fags
I can't ride with you
I can't vib with you
I'm just with those men who are gonna fight with me
Or with those men who run in cold times with me e
A bad bitch by my side, yes I want that too
Not convincing of what we can do so we switch flow
Wah 'you on fam
Nigga what's up
Wah 'you tellin' me
Throw your hands up
Free akhs that's me nigger he's locked up
Free rowdy 8 years that is fucked
Put that nigga on the street in a drop top
Let 'em skrtt through the lanes like a top notch
Every summertime I want me to stun niggers
Reach limits and we haven't even started

So how can you hate on a young G
How can you talk for a young G
I know that is your baby, but she want me
I look at me look cuz she on me
And how can you talk how you got nothing
No loot but show off for your six pack
How can you not run for that dozen
How can you on chicks and not on do

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Hoe Kan Je We are happy!

Jayboogz

Hoe Kan Je: Translations and Lyrics - Jayboogz

Hoe Kan Je

Hoe Kan Je is the new single from Jayboogz taken from the album 'Disappear'.

This is the list of 7 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added Jayboogz

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!