Zeg Die Mannen: Translations in English and Lyrics - Ismo

The Translation of Zeg Die Mannen - Ismo in English and the original Lyrics of the Song
Zeg Die Mannen: Translation in Italian and Lyrics - Ismo Italian
Zeg Die Mannen: Translation in English and Lyrics - Ismo English
Zeg Die Mannen: Translation in Spanish and Lyrics - Ismo Spanish
Zeg Die Mannen: Translation in French and Lyrics - Ismo French
Zeg Die Mannen: Translation in German and Lyrics - Ismo German
Zeg Die Mannen: Translation in Portoguese and Lyrics - Ismo Portoguese
Zeg Die Mannen: Translation in Russian and Lyrics - Ismo Russian
Zeg Die Mannen: Translation in Dutch and Lyrics - Ismo Dutch
Zeg Die Mannen: Translation in Swedish and Lyrics - Ismo Swedish
Zeg Die Mannen: Translation in Norwegian and Lyrics - Ismo Norwegian
Zeg Die Mannen: Translation in Danish and Lyrics - Ismo Danish
Zeg Die Mannen: Translation in Hindi and Lyrics - Ismo Hindi
Zeg Die Mannen: Translation in Polish and Lyrics - Ismo Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Zeg Die Mannen - Ismo in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Zeg Die Mannen
by Ismo

Aye-ay-ay-ay
Harun B
Aye, aye-ay-ay
Aye, aye


Zeg die mannen daar als ik kom dan ben je weg
Ik zie niet wat ze doen heb m'n ogen op de weg
Ik sta in mijn recht als ik kom voor je gerecht
En mijn bek trek ik open we staan niet voor het gerecht
Niemand hier die heeft je back
Ik heb vleugels als een back
Ik ben nooit de laatste man maar verdеdig wat ik heb
Niemand killed mij op een track
Hеb geen honger maar heb trek
En ik zet je op je plek
Beter let je op je zet, broeder of het wordt je laatste
Als de letter Z in het alfabet
Later, hier zo trek je bek beter ga naar bed
Slapen, ik ben op die M's ik bedoel geen Mac
Maar de floes schiet bullets in je brain, phel het is een Mac


Huh? Met wie wil jij nog spelen?
Ben je gek geworden?
Kah, dit is Ismo
Deze man die is te gek voor woorden
Ik speel met woorden
En jij kan je niet normaal verwoorden
Jij wilt niet bewegen, als het meevalt laat het ze je boarden
Een volle bord zie ik wanneer ik eet
Kan je leren van die spullen, phel het is een dick tape
Kill beats, maak koud want ik maak het snikheet
Ik laat niks over op de weg wanneer ik race

Hier zijn wij altijd on the way
We komen van de rain maar nu zijn het better days
Ik zie niet wat je doet en ik zag niet wat je deed
Hier zijn we on the wayHe, mattie!
Kowed met die zang shit!
Ruiken waar die angst zit
Weten wat je rank is
Wat is er aan de hand pik?
Heb het in de hand, ik
Houd het in mijn handen, jij weet dat dat voor de hand ligt
Ik laat mij niet kisten tot we liggen in mijn grafkist
God vergeef me voor de dingen die ik deed
Als ik in die laken lig dan ben ik bang voor wat het weegt
Alle wegen lopen dood dus ik zorg dat ik leef
En zolang ik er nog ben zorg ik we zitten safe
Ben op dreef, ik stop niet
Ik zie je weet het toch niet
Ik hoef niet eens die lobby
Je ziet ik eet die lobby's
En ik ontweek de trophies
En van de week, weer een week weg
Vangen grote happen, jullie kruimels als een placemat
Wil naar een placemat zone en naar palmbomen
Ik kom niet meer terug broer, nee ik ga er wonen
Ik bouw een villa aan de zee, niet om er te zwemmen
Maar om daar te staren naar de zee en tot rust te komen

Ey, van mij is er maar één
Ik ben niet te klonen
Ey, van mij is er maar één
Ik ben niet te klonen
En je moet letten op je toon, voor ik jou moet tonen dat je niet moet komen in mijn zone, hier is danger
Ben op alle kleuren en op power als een ranger
Jullie doen het goed maar bij ons doen we het beter
Ik gooi al die rappers in de knoop, net mijn veter
Vanaf nu geef ik ze geen meter
Het is klaar nu!

Translation in English of the Song
Zeg Die Mannen by Ismo

Aye-ay-ay-ay
Harun B
Aye, aye-ay-ay
Aye, aye


Tell those men over there when I come then you're gone
I don't see what they are doing got my eyes on the road
I stand in my right when I come to court
And open my mouth I open we are not standing in court
No one here got you back
I've got wings for a back
I'll never be the last man but fight what I've got
Nobody kills me on a track
Don't be hungry but hungry
And I'll put you on your spot
Better watch your move, brother or it will be your last
If the letter Z in the alphabet
Later, here, you better go to bed
Sleeping, I'm on those M's I don't mean Mac
But the floes shoot bullets in your brain, phel it's a Mac


Huh? Who do you want to play with?
Are you crazy?
Kah, this is Ismo
This man who is crazy for words
I play with words
And you can't express yourself normally
You don't want to move, if it's not too bad they'll let you board
I see a full plate when I eat
Can you learn from those things, phel it's a dick tape
Kill beats, get cold cause I'm making it sweltering
I leave nothing on the road when I race

Here we are always on the way
We come from the rain but now it's better days
I don't see what you do and I don't see what you did
Here we are on the wayHey , mattie!
Kowed with that singing shit!
Smelling where that fear is
Knowing what your rank is
What's going on cock?
Got it in the hand, I
Hold it in my hands, you know it's obvious
I won't let myself be chased until we lie in my coffin
God forgive me for the things I did
When I'm lying in that sheet then i I'm afraid of what it weighs
All roads are dead ends so I'll make sure I'm alive
And while I'm still here I'll make sure we're safe
I'm on a roll, I'm not stopping
I see you don't know anyway
I don't even need that lobby
You see I eat those lobbies
And I avoided the trophies
And this week, another week away
Catch big bites, your crumbs like a place mat
Want to go to a place mat zone and to palm trees
I will not come back brother, no I will live there
I am building a villa sea, not for swimming
But to stare at the sea there and unwind

Ey, there is only one of mine
I am not clone
Ey, there is only one of mine
I am not clone
And you have to pay attention to your tone, before I have to show you that you must not come into my zone, here is danger
Am on all colors and on power as a ranger
You are doing well but with us we do better
I throw all those rappers in a knot, just like my lace
From now on I won't give them a meter
It's done now!

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Zeg Die Mannen? We are happy!

CREDITS

The song "Zeg Die Mannen" was written by Ismo. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Ismo

Zeg Die Mannen: Translations and Lyrics - Ismo
Ismael Houllich, artiestenaam Ismo is een Nederlandse rapper uit Breda met Marokkaanse afkomst.

Zeg Die Mannen

Zeg Die Mannen is the new single from Ismo taken from the album 'SPIEGELBEELD'.

The album is composed by 15 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • Te Laat
  • Zeg Die Mannen
  • Shoot 4 Fun

Other Albums of Ismo

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Gedachtegang / Power / Nu Of Nooit / De Waarheid.

Latest Translations and Lyrics Added Ismo

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week