Håp: Translations in English and Lyrics - Gulla

The Translation of Håp - Gulla in English and the original Lyrics of the Song
Håp: Translation in Italian and Lyrics - Gulla Italian
Håp: Translation in English and Lyrics - Gulla English
Håp: Translation in Spanish and Lyrics - Gulla Spanish
Håp: Translation in French and Lyrics - Gulla French
Håp: Translation in German and Lyrics - Gulla German
Håp: Translation in Portoguese and Lyrics - Gulla Portoguese
Håp: Translation in Russian and Lyrics - Gulla Russian
Håp: Translation in Dutch and Lyrics - Gulla Dutch
Håp: Translation in Swedish and Lyrics - Gulla Swedish
Håp: Translation in Danish and Lyrics - Gulla Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Håp - Gulla in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Håp
by Gulla

Du skal få en dag
Ren og ubrukt dag
Blanke ark og fargestifter i et nytt penal
I skumring står tiden stille
 en oppskrytt kille
Stillhet fra han enda en gang er nok til å avbestille
Planlegger høye mål
Alt blir ikke lavest score
Legger på lokk
Tenker de har fått nok og ikke forstår
Når bålet har blitt til kull
Og ingenting blir til gull
Vil jeg være den som tar deg med hjem og lager et pustehull

Kom til meg jeg løfter deg opp igjen
Under samme taket klatrer du opp igjen
Kom til meg jeg løfter deg opp igjen
Under samme taket klatrer du opp igjen
Igjen, igjen
Samme taket klatrer du opp igjen
Igjen, igjen
Samme taket klatrer du opp igjen

Ingen av oss er en øy
Gi det et døgn
Ta deg med dit
Mindre slit
Ikke noe bakgrunnsstøy
La meg få bygge en bro, over urolig vann
Ta det med ro
Bare å tro
Så drar vi til drømmeland
Et sted over regnbuen
Skinner en sol igjen
Spørsmål om tid, livet er perioder, fem hundre dager dit

De fleste ser bare seg selv
Bader i sin egen elv
Så ikke sitt inne
Alt håp er ute
Sammen så tåler vi smell

Kom til meg jeg løfter deg opp igjen
Under samme taket klatrer du opp igjen
Kom til meg jeg løfter deg opp igjen
Under samme taket klatrer du opp igjen
Igjen, igjen
Samme taket klatrer du opp igjen
Igjen, igjen
Samme taket klatrer du opp igjen

Om alt trodd er overtro
Og ingenting fører til ro
Holder deg fast, alt ting er last
Kroppen er bundet fast
I gode og onde dager
Når alle skoene gnager
Strekk ut en hånd
Vi har et bånd
Tåler noen gråværsdager

Kom til meg jeg løfter deg opp igjen
Under samme taket klatrer vi opp igjen
Kom til meg jeg løfter deg opp igjen
Under samme taket klatrer vi opp igjen
Igjen, igjen
Samme taket klatrer vi opp igjen
Igjen, igjen
Samme taket klatrer vi opp igjen

Translation in English of the Song
Håp by Gulla

You should get one today
Clean and unused day
Blank sheet of paper and crayons in a new penal
In the twilight is the time set
a oppskrytt guy's
Silence from him even once is enough to cancel
Plan high goals
Everything is not the lowest score
Put on the lid
Think they have had enough and do not understand
When the fire has become coals
And nothing turns to gold
I will be the one who takes you home, and creates a showcase

nKom to me I lift you up again
Under the same roof climbs you up again
Came to me I lift you up again
Under the same roof climbs you up again
Again, again
The same roof climbs you up again
Again, again
The same roof climbs you up again

coordination of us is an island
Give it a day
Take you there
Less toil
Not any background noise
Let me build a bridge, over troubled water
Take it easy
Just to believe
Then we go to dreamland
Somewhere over the rainbow
Shines a sun again
Questions about time, life's periods, five-hundred days there

Most people see only themselves
Swim in its own river
So don't sit inside
All hope is gone
Together so tolerant we bang

nKom to me I lift you up again
Under the same roof climbs you up again
Came to me I lift you up again
Under the same roof climbs you up again
Again, again
The same roof climbs you up again
Again, again
The same roof climbs you up again

nOm all thought is superstition
And nothing leads to peace
Keeps you stuck, all things are download
The body is tied down
In good and evil days
When all the shoes rodent
Stretch out a hand
We have a bond
Can withstand any gråværsdager

nKom to me I lift you up again
Under the same roof climb we up again
Came to me I lift you up again
Under the same roof climb we up again
Again, again
The same roof climb we up again
Again, again
The same roof climb we up again

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Håp We are happy!
Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!