Tärningar: Translations in English and Lyrics - Guleed

The Translation of Tärningar - Guleed in English and the original Lyrics of the Song
Tärningar: Translation in Italian and Lyrics - Guleed Italian
Tärningar: Translation in English and Lyrics - Guleed English
Tärningar: Translation in Spanish and Lyrics - Guleed Spanish
Tärningar: Translation in French and Lyrics - Guleed French
Tärningar: Translation in German and Lyrics - Guleed German
Tärningar: Translation in Portoguese and Lyrics - Guleed Portoguese
Tärningar: Translation in Russian and Lyrics - Guleed Russian
Tärningar: Translation in Dutch and Lyrics - Guleed Dutch
Tärningar: Translation in Swedish and Lyrics - Guleed Swedish
Tärningar: Translation in Norwegian and Lyrics - Guleed Norwegian
Tärningar: Translation in Danish and Lyrics - Guleed Danish
Tärningar: Translation in Hindi and Lyrics - Guleed Hindi
Tärningar: Translation in Polish and Lyrics - Guleed Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Tärningar - Guleed in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Tärningar
by Guleed

Yeah


Vad kan rättfärdiga allt det som vi har gjort?
Här omkring det bara tärningar, för saker går för fort
Om du är shooter, de gör värvningar, står strapped up vid din port
Hela stinken väcker grannarna, det flavours to the moon
Jag blandar bara big L's, det CC på mina shoes
Tar alla mina L's, jag förvandlar dem till M's
För nya pengar hämtar chapos till min crew
Håller in min smärta och förvandlar den till guld


Håller in min smärta och förvandlar den till guld
Du var bland dem bästa, mycket mer vi kunde gjort
Pengar eller clout, jag aldrig sett det som nåt stort
Ville bli så mycket men jag växte upp för fort
Kör dem ens för dig, när det krig, för det blir tufft?
Jag räknar inga tjänster, bara räknar på en bunt
Håller mig close till dem jag älskar, de är kärast
Täcker mina hära, det finns nåt som de kan lära
Så jag räknar varje steg
Måste ändras, måste kräva lite mer
Av mig själv, det dära livet som jag levt
Varje dag kan öppna dörrar för succé

Bara facts i min rap, no cap i min rap
Lägger stacks, brr-brr, de lägger stacks på din cap
AMG, vroom-vroom, bränner däck, bränner gräs
with the ad, hämtar deg, bränner cash


Vad kan rättfärdiga allt det som vi har gjort?
Här omkring det bara tärningar, för saker går för fort
Om du är shooter, de gör värvningar, står strapped up vid din port
Hela stinken väcker grannarna, det flavours to the moon
Jag blandar bara big L's, det CC på mina shoes
Tar alla mina L's, jag förvandlar dem till M's
För nya pengar hämtar chapos till min crew
Håller in min smärta och förvandlar den till guldHade hjärtat på rätt plats, gatan gör dig
Blind
Vill aldrig se nån förändras, frustrationer finns
I blinden vad som helst som kan hända
Våra mammor kom från krig och de klara det själva
Så jag riska allt på keys, fuck en mill, vill ha elva
Vi trenda upp staden, ingen snackade om fyra, noll, fyra, noll
Ingen reppa oss men vi reppa alltid staden hårt
Men det tärningar, jag bara spelar mina kort
Industrin, våra lärlingar, vi lärde ut så mycket konst
Jag är driven, för mer än p'sen
Hämta New Wave varje season
Jag är lit nu, var är weedet?

Bara facts i min rap, no cap i min rap
Lägger stacks, brr-brr, de lägger stacks på din cap
AMG, vroom-vroom, bränner däck, bränner gräs
with the ad, hämtar deg, bränner cash


Vad kan rättfärdiga allt det som vi har gjort?
Här omkring det bara tärningar, för saker går för fort
Om du är shooter, de gör värvningar, står strapped up vid din port
Hela stinken väcker grannarna, det flavours to the moon
Jag blandar bara big L's, det CC på mina shoes
Tar alla mina L's, jag förvandlar dem till M's
För nya pengar hämtar chapos till min crew
Håller in min smärta och förvandlar den till guld
Vad kan rättfärdiga allt det som vi har gjort?
Här omkring det bara tärningar, för saker går för fort
Om du är shooter, de gör värvningar, står strapped up vid din port
Hela stinken väcker grannarna, det flavours to the moon
Jag blandar bara big L's, det CC på mina shoes
Tar alla mina L's, jag förvandlar dem till M's
För nya pengar hämtar chapos till min crew
Håller in min smärta och förvandlar den till guld

Translation in English of the Song
Tärningar by Guleed

Yeah


What can justify all that we've done?
Here it's just dice, because things go too fast
, stands strapped up at your gate
The whole stink wakes the neighbors, it flavors to the moon
I just mix big L's, the CC on my shoes
Take all my L's, I turn them into M's
For new money, get chapos for my crew
Holds my pain and turns it into gold


Holds my pain and turns it into gold
You were among the best, much more we could have done
Money or clout, I never saw it as something big
Wanted to be so much but I grew up too fast
Run them even for you, when there's war, because it's going to be tough?
I do not count services, just count on a bundle
Keep me close to those I love, they are dearest
Cover my armies, there is something like they can learn
So I count every step
Must change, have to demand a little more
By myself, that the life I lived
Every day can open doors for success

Just facts in my rap, no cap in my rap
Putting stacks, brr-brr, they put stacks on your cap
AMG, vroom-vroom, burns tires, burns grass
with the ad, picks up dough, burns cash


What can justify all that we have done ?
Here it's just dice, because things go too fast
If you're a shooter, they make recruits, stand strapped up at your gate
The whole stink wakes up the neighbors, it tastes to the moon < I only mix big L's, the CC on my shoes
Take all my L's, I turn them into M's
For new money, get chapos for my crew
Holds my pain and turns it to gold


Had the heart in the right place, the street makes you
Blind
Never wants to see anyone change, frustrations exist
In the blind anything that can happen
Our mothers came from war and they manage it themselves
So I risk everything on keys, fuck a mill, want eleven
We trend up in the city, no one talked about four, zero, four, zero
No one scratches us but we always scratch the city hard
But it dice, I only play my cards
Industry, our apprentices, we learned out so much art
I'm driven, for more than the p's
Download New Wave every season
I trust now, where is the weed?

Just facts in my rap, no cap in my rap
Put stacks, brr-brr, they put stacks on your cap
AMG, vroom-vroom, burn tires, burn grass
with the ad, download dough, burns cash


What can justify all that we have done?
Here around it just dice, because things go too fast
If you are a shooter, they make recruits, stand strapped up at your gate
The whole stink wakes the neighbors, it flavors to the moon
I just mix big L's, the CC on my shoes
Take all my L's, I transform them to M's
For new money, get chapos for my crew
Holds my pain and turns it into gold
What can justify all that we have done?
Here around it just dice, because things go too fast
If you are a shooter, they do recruits, stand strapped up at your gate
The whole stink wakes the neighbors, it flavors to the moon
I just mix big L's, the CC on my shoes
Take all my L's, I turn them into M's
For new money get chapos for my crew
Hold my pain and turns it into gold

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Tärningar? We are happy!

CREDITS

The song "Tärningar" was written by GULEED. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Guleed

Tärningar: Translations and Lyrics - Guleed
Guleed Ali, känd som GULEED, är en svensk musiker uppväxt i Möllevången, Malmö. Han tillhör det Malmöbaserade hiphopkollektivet Malmö New Wave tillsammans med artister som Ozzy, Adam Aden och Valon.

Tärningar

We present you the lyrics and the translation of Tärningar, a news song created by Guleed taken from the album 'LUCKY 20'

The album is composed by 13 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Other Albums of GULEED

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 50 GRADER I FEBRUARI (DELUXE) / LUCKY20* / 50 GRADER I FEBRUARI.

Latest Translations and Lyrics Added Guleed

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week