Dla Prawdziwych Dam: Translations in English and Lyrics - Gang Albanii

The Translation of Dla Prawdziwych Dam - Gang Albanii in English and the original Lyrics of the Song
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Italian and Lyrics - Gang Albanii Italian
Dla Prawdziwych Dam: Translation in English and Lyrics - Gang Albanii English
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Spanish and Lyrics - Gang Albanii Spanish
Dla Prawdziwych Dam: Translation in French and Lyrics - Gang Albanii French
Dla Prawdziwych Dam: Translation in German and Lyrics - Gang Albanii German
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Portoguese and Lyrics - Gang Albanii Portoguese
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Russian and Lyrics - Gang Albanii Russian
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Dutch and Lyrics - Gang Albanii Dutch
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Swedish and Lyrics - Gang Albanii Swedish
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Norwegian and Lyrics - Gang Albanii Norwegian
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Danish and Lyrics - Gang Albanii Danish
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Hindi and Lyrics - Gang Albanii Hindi
Dla Prawdziwych Dam: Translation in Polish and Lyrics - Gang Albanii Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Dla Prawdziwych Dam - Gang Albanii in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Dla Prawdziwych Dam
by Gang Albanii

Dla prawdziwych dam
Dla prawdziwych kobiet
A nie dla tych szmat co stoją za rogiem
Tą piosenka was pozdrawiamy
Z wielkim poważaniem Gang z Albanii
Kochamy was dziewczyny i piszemy dla was numer
Jak miłosny list, gorący pocałunek
Stawiamy wam tu pomnik w postaci kawałka
Prezent na dzień kobiet, nasza szczera gadka
Dobre dziewczyny trzymajcie fason
Głowa do góry kochamy was za to
Jest dokładnie jak w tej piosence
Tylko dla was bije nasze serce
Pozdrawiamy dziewczyny z całego świata
Popek, Borixon, Alibaba
Przesyłamy pozdrowienia, dla każdej matki
Życzy powodzenia wam Gang z Albanii


Prawdziwa dama to twoja mama
To twoja mama,to, to twoja mama
Szanuj ją dzieciak do końca świata
Do końca świata, do końca świata


Ile już było takich numerów o dziwkach burdelach?
Jebać ten szlam, nastąpił koniec jebanego ścierwa
To jest kawałek dla prawdziwych dam

Kochamy tylko prawdziwe kobiety
Kiedy z naszymi dziećmi idą na spacer
Mamy dla was korony ze złota
Bo należą się każdej dobrej matce
Kurwę rozpoznasz od razu po gadce
Pali papierosa z ziomkami pod blokiem
Zapomniała nakarmić trójkę dzieci
Pamięta o chuju i ma pizdę pod okiem
Dla nas liczą się prawdziwe damy
Z takimi się można hajtać man
Gang Albani tworzy ten kawałek
Tylko dla prawdziwych dam
Tylko dla prawdziwych kobiet pozdrowienia
Reszta trafia do kosza jak spam
Dla was odjebiemy sto lat więzienia
Wysyłamy listy kwiaty i życzenia
Nasze królowe prawdziwe damy
Czekają w domu z kolacją na nas
Tylko dla nich będzie nagroda
Dla wszystkich kurew sromotna kara

Prawdziwa dama to twoja mama
To twoja mama,to, to twoja mama
Szanuj ją dzieciak do końca świata
Do końca świata, do końca świata

Translation in English of the Song
Dla Prawdziwych Dam by Gang Albanii

For real ladies
For real women
And not for those rags around the corner
We greet you with this song
With great respect Gang from Albania
We love you girls and we write a number for you
Like a love letter, a hot kiss
We are erecting a monument to you in the form of a piece
A gift for women's day, our honest talk
Good girls keep your style
Head to mountains we love you for it
It's exactly like in this song
Our heart beats only for you
Greetings girls from all over the world
Popek, Borixon, Alibaba
We send greetings, for every mother
Good luck to you Gang from Albania


A real lady is your mother
This is your mother, this is your mother
Respect her, kid to the end of the world
To the end of the world, to the end of the world


How many such numbers about brothel hookers?
Fuck this slime, it's the end of the fucking carcass
This is a piece for real ladies

We only love real women y
When they go for a walk with our children
We have gold crowns for you
Because they deserve every good mother
You will recognize a whore right away after talking
Smokes a cigarette with his friends under the block
She forgot to feed three children
She remembers about a dick and has a cunt under her watchful eye
For us, real ladies count
You can get high with such a man
The Albani gang creates this piece
Only for real ladies
Only for real women greetings
The rest goes to the bin like spam
For you we will kill a hundred years in prison
We send letters flowers and wishes
Our queens real ladies
They are waiting at home with dinner for us
Only for them there will be a reward
For all whores a disgraceful punishment

A real lady is your mother
This is your mom, this, this is your mom
Respect her kid till the end of the world
To the end of the world, to the end of the world

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Dla Prawdziwych Dam We are happy!

Gang Albanii

Dla Prawdziwych Dam: Translations and Lyrics - Gang Albanii

Dla Prawdziwych Dam

Gang Albanii has published a new song entitled 'Dla Prawdziwych Dam' taken from the album 'Królowie życia' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The list of 12 songs that compose the album is here:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Gang Albanii

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!