Berre La Meg Vær: Translations in English and Lyrics - Eva Weel Skram

The Translation of Berre La Meg Vær - Eva Weel Skram in English and the original Lyrics of the Song
Berre La Meg Vær: Translation in Italian and Lyrics - Eva Weel Skram Italian
Berre La Meg Vær: Translation in English and Lyrics - Eva Weel Skram English
Berre La Meg Vær: Translation in Spanish and Lyrics - Eva Weel Skram Spanish
Berre La Meg Vær: Translation in French and Lyrics - Eva Weel Skram French
Berre La Meg Vær: Translation in German and Lyrics - Eva Weel Skram German
Berre La Meg Vær: Translation in Portoguese and Lyrics - Eva Weel Skram Portoguese
Berre La Meg Vær: Translation in Russian and Lyrics - Eva Weel Skram Russian
Berre La Meg Vær: Translation in Dutch and Lyrics - Eva Weel Skram Dutch
Berre La Meg Vær: Translation in Swedish and Lyrics - Eva Weel Skram Swedish
Berre La Meg Vær: Translation in Norwegian and Lyrics - Eva Weel Skram Norwegian
Berre La Meg Vær: Translation in Danish and Lyrics - Eva Weel Skram Danish
Berre La Meg Vær: Translation in Hindi and Lyrics - Eva Weel Skram Hindi
Berre La Meg Vær: Translation in Polish and Lyrics - Eva Weel Skram Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Berre La Meg Vær - Eva Weel Skram in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Berre La Meg Vær
by Eva Weel Skram

Tekst av 'Berre la meg vær'

Så vidt eg flyt
Men eg puster
Enda alltid opp her
Og eg veit at det er feil
Å ikkje sei deg kem eg e
Eller koffor eg må gjer
Som eg gjer

Så eg stenge deg ute
Og seie at eg er fri
Det eg sa, det eg gjor
Låg løgn i alle ord
Bare blei til
Ei eg ikkje ville bli

No klar' eg ikkje seie unnskyld
Vil ikkje dra deg ut på djupt vatn
Alt eg kjente var sant
Men det sank og forsvant
Så eg slepp deg ikkje nær

Berre la meg vær
Berre la meg vær
I hjertet ditt i det du dreg
Berre la meg vær
Berre la meg vær
Finn noken bedre enn meg
Eg har fløte fritt med straumen
Dreve ut av meg sjøl
For eg såg'kkje kor eg va
Eg såg'kkje lyset noken stad

Låg og klamra meg
Til alt eg hadde følt

No kan eg ikkje seie unnskyld
Vil ikkje dra deg ut på djupt vatn
For du ser gjennom alt
Alt eg tek i blir kaldt
Så eg slepp deg ikkje nær

Berre la meg vær
Berre la meg vær
I hjertet ditt i det du dreg
Berre la meg vær
Berre la meg vær
Finn noken bedre enn meg
Finn noken bedre enn meg

No kan eg ikkje seie unnskyld
Eg slepp deg ikkje nær

Berre la meg vær
Berre la meg vær
I hjertet ditt i det du dreg
Berre la meg vær
La meg være her
Finn noken bedre enn meg
Finn noken bedre enn meg
Så vidt eg flyt
Men eg puster
Endar alltid opp he

Translation in English of the Song
Berre La Meg Vær by Eva Weel Skram

Text of 'Just let me go'

As far as I float
But I breathe
Still up here
And I know it's wrong
To not tell you I'll come e
Or suitcase I have to do
As I do

So I shut you out
And say I'm free
What I said, what I do
Low lie in all words
Just came to be
No I would not be

Now ready 'I do not say sorry
Do not want to drag you out into deep water
Everything I knew was true
But it sank and disappeared
So I do not let you get close

Just let me go < Just let me go
In your heart as you go
Just let me go
Just let me go
Find someone better than me
I have cream free with the current
Drift out of myself
Because I did not see where I was
I did not see the light anywhere

Lie down and cling to me
To everything I had felt

Now I can not say sorry
Will not drag you out into deep water
Because you see through everything
Everything I take in gets cold
So I do not let you near

Just let me go
Just let me go
In your heart as you go
Just let me go
Just let me go
Find someone better than me
Find someone better than me

Now I can not say sorry
I do not let you get close

Just let me < Just let me go
In your heart as you go
Just let me go
Let me be here
Find someone better than me
Find someone better than me
As far as I flow
But I breathe
Always end up he

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Berre La Meg Vær We are happy!

Eva Weel Skram

Berre La Meg Vær: Translations and Lyrics - Eva Weel Skram

Berre La Meg Vær

Eva Weel Skram has published a new song entitled 'Berre La Meg Vær' taken from the album 'Berre la meg vær' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

All the concerts of Eva Weel Skram

Latest Translations and Lyrics Added Eva Weel Skram

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!