Umlilo: Translations in English and Lyrics - Dj Zinhle

The Translation of Umlilo - Dj Zinhle in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Umlilo - Dj Zinhle in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Umlilo
by Dj Zinhle

Kudala ngibona ngiphila kanje
Ngibona ngiphila kanje
Kungenxa yothando lwakhe
Mehlo am' avuliwe
Ndlebe zami zimamele
Mlomo wam' uthetha naye
Thetha naye
Nguye yedwa

Kudala ngibona ngiphila kanje
Ngibona ngiphila kanje
Kungenxa yothando lwakhe yey ye yeye
Mehlo am' avuliwe
Ndlebe zami zimamele
Mlomo wam' uthetha naye
Thetha naye
Nguye yedwa

Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Nangu lomlilo
Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Nangu lomlilo

Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Nangu lomlilo
Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Wavuth' lomlilo

Nangu lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo wooh
Hayiye yeye

Thando lwakho
Ludali milingo, kusukum' iyishosha

Nentando yakho, abangaboni sebeyobona
Mina ngeke ngwazi ukufakazela omuny' umuntu
Kodwa uthando lwakho
Ay mina ngzotshela abaningi

Thando lwakho
Ludali milingo, kusukum' iyishosha
Nentando yakho, abangaboni sebeyobona
Mina ngeke ngwazi ukufakazela omuny' umuntu
Kodwa uthando lwakho
Ay mina ngzotshela abaningi

Nangu lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo wooh
Hayiye yeye

Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Nangu lomlilo
Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Nangu lomlilo

Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Nangu lomlilo
Wavuth' umlilo nama langabi
Wavuth' umlilo
Wavuth' lomlilo

Nangu lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo wooh
Hayiye yeye

Translation in English of the Song
Umlilo by Dj Zinhle

Claim the people don't know much ngiphila kanji
People don't know much ngiphila kanji
Kungenxa yothando lwakhe
Mehr where am' avus taken
Ndlebe era zimamele
The diet contained wam' uthetha him
The kingdom to him
Mountaintop whom ye created

Kudala people don't know much ngiphila kanji
People don't know much ngiphila kanji
Kungenxa yothando lwakhe yey ye he
Mehr where am' avus taken
Ndlebe era zimamele
The diet contained wam' uthetha him
The kingdom to him
Mountaintop whom ye created

Wavuth' um pliable langa krabi
Smokers' um
Anchor lomlilo
Smokers' um pliable langa krabi
Smokers' um
Anchor lomlilo

Wavuth' um pliable langa krabi
Smokers' um
Anchor lomlilo
Smokers' um pliable langa krabi
Smokers' um
Smokers' lomlilo

Nangu lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo woo -
Hay with he

Thando lwakho
Luda switch milingo, pumpin' iyishosha

Nentando yakhe, abangaboni sebeyobona
Mina ngekewa ngwazi ukufakazela omuny' umuntu
Koda the uthando lwakho
Ay mina ngzotshela abaningi

Thando lwakho
Luda switch milingo, pumpin' iyishosha
Nentando yakhe, abangaboni sebeyobona
Mina ngekewa ngwazi ukufakazela omuny' umuntu
Koda the uthando lwakho
Ay mina ngzotshela abaningi

Nangu lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo woo -
Hay with he

Wavuth' um pliable langa krabi
Smokers' um
Anchor lomlilo
Smokers' um pliable langa krabi
Smokers' um
Anchor lomlilo

Wavuth' um pliable langa krabi
Smokers' um
Anchor lomlilo
Smokers' um pliable langa krabi
Smokers' um
Smokers' lomlilo

Nangu lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo lilo lilo
Lomlilo lilo lilo woo -
Hay with him

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Umlilo We are happy!
Until today you have improved
145
translations of songs
Thank You!!